obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
- KOMUNITY a KONTAKTY
   BALCHAŠ - misia
   BECKOV
   KOŠICE
   NITRA
   - NOVÉ MESTO N. V.
   PIEŠŤANY
   TRENČÍN
   TRNAVA
   VRANOV NAD TOPĽOU
   ZUBROHLAVA
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
 
Balchaš  
  
8 Marta 12
478 210 Balchaš
Kazachstan
tel.: +77103647480
mobil: +77015328410
 
email: balchasnd@mail.ru 
  
Beckov 
 
 
Charitný dom  
916 38 Beckov 53 
č.t. 032/7777 104 
email: bckcharita2@stonline.sk 
 
 Košice 
 
 
Skladná 11
040 01 Košice
m.č.
0910 974 424
       0910 842 736    
 

 Nitra 
  
Kalvárska 1
949 04 Nitra
 
t.č. 0910 852 350 
email: nitrand@gmail.com  
Nové Mesto nad Váhom   
 
Klčové 87
915 01 Nové Mesto nad Váhom
č.t. 032/771 3862 
mobil: 0903 563 553   
   
Piešťany 
 
 Kuzmányho 9
921 01 Piešťany
mobil: 0904 738 159
             0903 982 875  
email: sestryndpy@gmail.com 
 
Trenčín 
 
 
1. mája 7/A
911 01 Trenčín
č.t. 032/6528 836
 
email: trencinnd@gmail.com
 
Trnava 
  
Arcibiskupský úrad
Hollého 10
917 66 Trnava
č.t. 033/5912 820
 
email: trnavand@gmail.com 
 
Vranov nad Topľou 
  
Dlhá 235
093 01 Vranov nad Topľou
č.t. 057/446 1112
 
email: vranovnd@gmail.com 
 
 
 
Zubrohlava 
  
Hlavná 258
029 43 Zubrohlava
m.č. 
0911 912 369
        0903 982 649
 
email: oravand@orava.sk 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web