obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
r1 s1r1 s2
MÁTE DOMA DEVIATAKA? KAM NA STREDNÚ? 
Vybrať správnu strednú školu v dnešnej dobe vôbec nie je jednoduchá záležitosť, ak má navyše spĺňať kritérium kresťanskej školy a výchovy. Cirkevného gymnázium sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom poskytuje nielen serióznu duchovnú formáciu, ale dáva aj príležitosť neskoršieho uplatnenia žiaka naakejkoľvek vysokej škole. Čo môžu od tejto školy čakať vaši deviataci sa dozviete od učiteľov a študentov tejto školy v nasledovnom videu: 

 
r1 s1r1 s2
svpeterfourierstar.jpg
SVIATOK SV. PETRA FOURIERA
 
„Ľud ho nazýval „dobrým otcom“. Spolužiaci ho charakterizovali slovami: „Peter sa alebo modlí alebo študuje. Hovoríme o sv. Petrovi Fourierovi. Ten sa v roku 2015 stal spolupatrónom Cirkevnej spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Deviateho decembra mal sviatok, a preto bol tento deň na cirkevnej spojenej škole iný ako obyčajne.“ (zdroj) 
r1 s1r1 s2
MISIA NA BALCHAŠI POČAS COVID-19  
Sestry z Kazachstanu nás inšpirujú troma videami, ktoré dokumentujú ich život v čase korona vírusu: Sestra Jana píše: „Prvé sv. prijímanie sme mali 8.11. Dňa 11.11. sme boli s deťmi na výlete v horách, ale bál svätých sme tento rok kvôli korone nerobili, ale robili sme okno svätých – vitráže. Krst 7 ročného chlapčeka bol na sviatok Krista Kráľa a dnes (sobota 28.11.) robíme adventné vence….“ Videá....
 
balchasstar.jpg
r1 s1r1 s2
potulstar.jpg
POTULKY JESENNOU PRÍRODOU
Priaznivé novembrové počasie využili sestry nitrianskej komunity na potulky jesennou prírodou. Spoločne navštívili Svoradovu jaskyňu na Zobore a Čutkovskú dolinu. Náučný chodník „Známa neznáma“ im pomohol spoznať krásy a bohatstvo tejto lokality. Mohli vidieť niekoľko studničiek, dva vodopády a tiež areál Dobrého pastiera s drevenicami, kaplnkou, malým hospodárstvom, jazierkom i rybníkom a tiež atrakciami pre deti. Foto...
r1 s1r1 s2
TRNAVSKÁ NOVÉNA  
ZA ODVRÁTENIE COVID-u 19
V Trnave, v Bazilike sv. Mikuláša prebieha známa Trnavská novéna. Tento rok je venovaná 100. výročiu narodenia pápeža sv. Jána Pavla II. Mottom novény je heslo pápeža: "Totus tuus, Maria." Témy homílií reflektujú život a pôsobenie tohto veľkého pápeža počas jeho pontifikátu. Sestry trnavskej komunity boli oslovené, aby sa v nedeľu 15.11.2020 modlili sv. ruženec pred večernou sv. omšou. V nedeľu však ešte prebiehala novéna v obmedzenom režime, bez účasti verejnosti, preto sa mohli modliť iba tri sestry: sr. Regina, sr. Anna a sr. Zdenka. Od pondelka 16.11.  ... Čítajte viac... Foto...
 
trnavnov.jpg
r1 s1r1 s2
putdolevocestar.jpg
...ABY OHEŇ NEZHASOL!  
Sestry vranovskej komunity putovali na Levočskú horu, aby si na príhovor Panny Márie vyprosili potrebné milosti a "doplnili olej v lampách svojho života". Okrem svojich osobných úmyslov zverili v modlitbe Panne Márii i celý náš slovenský národ, prosili za zastavenie pandémie, za celú našu rehoľnú rodinu, za nové povolania... v dôvere: kto veľa prosí, veľa dostane. Foto...  
r1 s1r1 s2
ŽIVOT NA MISII V OBRAZOCH 
Ako sa žije sestrám Jane, Margite a Alene na balchašskej misii v Kazachstane napovedia obrázky. TU
 
zivotnabalstar.jpg
milionstar.jpg
MY SA NEVZDÁME!
 
Na Misijnú nedeľu 18.10.2020  sa deti zo Zubrohlavy, Bobrova, Vranova nad Topľou  cez ZOOM spojili s deťmi a mládežou z kazašského Balchaša, aby sa zjednotili v modlitbe posvätného ruženca a podieľali sa na výzve ACN MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC. Modlitba si tak našla cestu napriek celosvetovej pandémii. Keď sa deti nemohli zjednotiť v kostole, či v škole,  našiel sa spôsob ako sa zomknúť v modlitbe: využili telemost a modlili sa ho „online“, každý zo svojho domova. Čítajte viac... Foto...
 
r1 s1r1 s2
PUTOVNÁ MISIJNÁ NEDEĽA
 
Misijnú nedeľu 19.10.2020 sestry novomestskej komunity prežili nevšedne: urobili si púť do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Zastavili sa aj pri vodnej nádrži Kovaľov a pomodlili sa pri Miléniovom kríži - jedná sa o 27 metrov vysoký kríž, postavený neďaleko mesta Senica pri obci Rybky, ktorý sa považuje za slovenský unikát, vzhľadom na to, že momentálne je to najvyšší kríž na Slovensku. Kríž bol postavený pri príležitosti dvetisíceho výročia narodenia Ježiša Krista. Preto sa často používa jeho názov Miléniový, alebo aj Jubilejný kríž. Foto...
 
 
vyletsastinstar.jpg
r1 s1r1 s2
img_5736a.jpg
DETI A BICYKEL 
Deti a bicykel patria tak akosi k sebe. Beckovskí animátori túto okolnosť využili a spolu s vedúcou strediska sr. Fraustínou pripravili deťom zaujímavé a hodnotné popoludnie. V sobotu 10.10.2020 sa stretkáči stretli na obecnom ihrisku a vydali sa na cyklotrasu, ktorá bola spestrená prekážkami, rôznymi úlohami, ale aj odmenami. Na pripravených stanovištiach si Nodamáci vyskúšali detskú tvorivosť, kreativitu a logické myslenie. Deti aj na bicykloch predviedli svoju húževnatosť a odvahu, pretože trasa viedla aj cez kamene, kaluže, či šliapanie do kopca. A keďže mesiac október je zasvätený Panne Márii, deti ju modlitbou pozvali, aby ich na tejto ceste sprevádzala a ochraňovala. Prežili tak spoločne naozaj pekné popoludnie a sú za ne vďační. Foto…  
r1 s1r1 s2
PÚŤ A VÝLET V JEDNOM
Sestry trenčianskej komunity putovali do Šaštína práve v deň menín Panny Márie.  V bazilike Sedembolestnej si vyprosovali milosti do nového školského roka  a prežili  pekné spoločné chvíle pri šaštínskych jazerách. Za jesenné krásy prírody ďakovali Bohu na spoločnej turistike cez Haluzickú tiesňavu a obdivovali umelecké miniatúry hradov v Podolí. Foto…  
sastinpuststar.jpg
r1 s1r1 s2
beckstar.jpg
AJ SLNIEČKO IM PRIALO 
Prvé stretnutie detí v beckovskom Nodame sa v tomto školskom roku začalo vonku, v záhrade na krásnom trávniku pod hrejivými lúčmi slnka. Deti a animátori si zopakovali tanečné kreácie z letného tábora, zahrali sa a vyšantili. Potom sa presunuli na detské ihrisko v parku, kde pokračovali v spoločných hrách. Po ceste stretli malého chlpáča, ktorému sa všetky deti potešili. Nakoniec sa usadili v záhradnom altánku a detská zvedavosť sa prejavila pri listovaní časopisu Nodamák. Na záver stretka dostali deti DVD s fotkami z letných táborových dní. Foto... 
r1 s1r1 s2
SEPTEMBER SPOLU S PANNOU MÁRIOU 
Mesto Vranov nad Topľou ochraňuje „Vranovská Pani, milostivá Matka“, ktorá je znázornená na milostivom obraze v Bazilike minor.  Každoročne sa v tejto Bazilike slávi odpustová slávnosť na sviatok Narodenia Panny Márie, ktorej predchádza duchovná príprava. Do tejto prípravy sa aktívne spolu s mládežou zapojili aj sestry vranovskej komunity a účasťou na odpustovej slávnosti vyprosovali potrebné milosti a požehnanie pre deti, mládež i pre celú kongregáciu. 15. septembra zvlášť ožila kaplnka Sedembolestnej Panny Mária vo vranovskej komunite. Sestry spolu s členkami... Čítajte viac...  Foto...
bazilika3.jpg
r1 s1r1 s2
paterstar.jpg
ZASTAVIL SA ČAS I SRDCE.... 
7. septembra 2020 pri zádušnej sv. omši o 14. hod vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Beckove sme sa rozlúčili s naším pátrom, Bohuslavom Jozefom Šprlákom, O.Praem. Prial si byť pochovaný v Beckove, blízko sestier, aby sa mal kto za neho modliť. Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, koncelebrovali dvaja opáti Kráľovskej kanonie premonštrátov v Prahe na Strahove: súčasný Daniel Janáček a emeritný Michael Pojezdný. Prítomných bolo asi 80 kňazov, pátrov premonštrátov i diecéznych kňazov. Čítajte viac...  Foto...
r1 s1r1 s2
ZOMREL P. BOHUSLAV ŠPRLÁK, O.PRAEM.
Milé sestričky, priatelia, príbuzní a známi,
dnes ráno v skorých ranných hodinách Pán Ježiš nášmu pátrovi Bohuslavovi povedal: „Poď domov!“ A on poslúchol, tak ako vždy, keď si bol vedomý, že dobrý Boh od neho niečo chce. Už ho viac pri oltári v našej kaplnke neuvidíme, ale verím, že tak, ako sa nás snažil viesť k osobnému vzťahu s Ježišom, tak nás bude ťahať k Nemu aj teraz, keď je už s Ním. Zostane v našich modlitbách, v našich spomienkach, v našich srdciach… Nech si ho Ježiš privinie na svoje Srdce a nech sa už  teší v Jeho prítomnosti. Mal k nemu zvláštnu úctu, lebo kňazskú vysviacku prijal na Sviatok Božského Srdca Ježišovho, 25. júna 1976. Pohreb bude v pondelok, 7. septembra 2020, o 14. hod. vo farskom kostole sv. Štefana v Beckove. (Pre ŠSND sr. Metoda Piatničková, provinciálka. Titulná fotografia je zo 6. júla 2020 z hory Butkov.)
  
sprlakstar.jpg
r1 s1r1 s2
kracajstar.jpg
KRÁČAJ PO VODE - OBNOVA DIEVČAT 
„Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ (Mt 14, 28) Tieto slová sv. Petra sprevádzali skupinu dievčat na ich duchovnej obnove v čase od 11. do 15. augusta 2020 v kláštore sestier v Novom Meste nad Váhom pod vedením sr. Xavery, sr. Savie a sr. Kataríny. Jednoliata skupina dievčat sa usilovala vnímať Ježišovo Slovo v rôznych formách spolu, v skupinách, ale aj jednotlivo, pričom využívali nádherne vynovenú kaplnku sestier a priestory Spojenej školy sv. Jozefa. Božie Slovo vnímali čítaním sv. Písma formou Lekcio divina, v obrazoch, tancoch a vo vzájomných rozhovoroch. Mnohé z nich......  Čítajte viac... Foto...
..
r1 s1r1 s2
DENNÝ TÁBOR ČARDÁŠIK 
Beckovský letný tábor, ktorý sa konal od 3. do 7. augusta 2020  bol  zameraný na ľudové tradície a výrobky. Po rannej modlitbe a oznámení programu animátori predviedli deťom predstavenie, v ktorom rozprávali o tradíciách a zvykoch, ktoré v rodine majú zaužívané na Vianoce, fašiangy  a Veľkú noc...  Animátori rozdelili deti do tímov, vybrali si názov, erb a pokrik tímu. Túto úlohu brali zodpovedne. Chalani, ako správni šuhaji, dostali klobúky s valaškami a beckovské švárne devy sukničky z modrotlače s čipkou. Dievčatá nosili rôzne typy zapletených vrkočov počas celého týždňa. Deti sa každý deň naučili nový ľudový tanec.  Čítajte viac... Foto... 
cardasikstar.jpg
r1 s1r1 s2
lodkastar.jpg
DENNÝ TÁBOR LOĎKA 
Počas dvoch turnusov novomestských táborov (od 13. - 17. júla a od 20. - 24. júla) na palubu loďky nastúpili pasažieri a odštartovali "plavby" s názvom Loďka. Deti boli rozdelené do 4 vekovo zmiešaných skupín. Pod vedením svojich animátorov cez príbehy, hry, súťaže a tvorivé aktivity sa dozvedeli viaceré zaujímavosti. Všetky príbehy boli spojené s loďami a moreplavcami.  V táboroch Loďka deti spolu so svojimi animátormi spoznali päť príbehov, ktoré sa odohrali na Genezaretskom mori. Učili sa odvahe, dôvere a prijať svoje poslanie ísť do sveta a šíriť dobrú zvesť. Spoznali krásy jaskyne Driny, Katarínky a Trnavy. Každodenné stretnutia v prístave im pripomínali, že na plavbe nie sú sami. Foto... 
r1 s1r1 s2
DENNÝ TÁBOR CESTA 
Každá cesta  niekam  vedie, má svoj cieľ, má svoje križovatky, zákruty, nebezpečenstvá, prekážky... Vranovské deti pod vedením sestier a animátorov sa v rámci denného tábora s názvom CESTA každý deň učili kráčať po správnych cestách a k dobrému Cieľu. Na ich putovaní egyptskou krajinou, nehostinnou púšťou i prechodom cez Červené more ich sprevádzal biblický Mojžiš. Počas tohto tábora sa  deti povzbudili k dobrému, zažili veľa radostnej zábavy, no zároveň sa učili o Ježišovi, ktorý povedal: "Ja som cesta, pravda a život!" (Jn 14, 6 ). Foto... 
dennytaborcestastar.jpg
r1 s1r1 s2
titulnafotovcelarikstar.jpg
PRÍMESTSKÝ TÁBOR VČELÁRIK
44 detí s 8 animátormi sa 13. 7. – 17. 7. 2020 v Piešťanoch v tábore Včelárik dozvedelo i naučilo veľa tajomstiev o živote včely a jej veľkom význame pre človeka.  Všetci sa „premenili na včielky“,  podľa práce, ktorú zastávajú v roji. Proposliky - pestúnky, letušky - nektárky, čističky - medulienky, stavitelia - voskári, strážcovia - peľáci spoločne hľadali  podobné schopnosti a vlastnosti s patrónmi úlikov, svätým Ambrózom, Carlom Acutisom, Máriou Goretti, Domonikom Sáviom, Aničkou Kolesárovou. Ich usilovnosť sa preukázala na včelej olympiáde..... Čítaj viac...  Foto...
r1 s1r1 s2
PIEŠŤANSKÉ TÁBORY
Mocnú Božiu pomoc a ochranu Panny Márie vnímali piešťanské deti a animátori počas dvoch júlových týždňov denného tábora. Prvý týždeň viedla sr. Dolores, druhý s názvom Včelárik nasledoval hneď nato. Viedli ho sr. Zuzana a sr. Timotea. Foto… 
taborpiestar.jpg
r1 s1r1 s2
titulstra.jpg
JEDNO SRDCE, JEDNA DUŠA 
Jednotu srdca a duše zažívali sestry na pobyte v Čičmanoch v čase od 3. do 7. júla 2020, kde sa zišli z rôznych kútov Slovenska, aby sa zotvili po ukončení školského roka. Spolu prežitý čas mal rôzne podoby: oslava, modlitba, turistika, spoločenstvo, poznávanie. Sestry oslávili meniny sr. provinciálky Metody, prežili vlastnú Fatimskú sobotu v Rajeckej Lesnej a navštíli Slovenský betlehem ktorý  sa dá navštíviť tisíckrát a vždy je nový a nikdy sa nedá z neho spustiť zrak. Pri spoločnej opekačke sestry vyspievali snáď všetky ľudové piesne za sprievodu harmoniky a gitary. Strážovské vrchy zas boli výzvou pre  zdatnejšie sestry,.... Čítaj viac.... Foto...
r1 s1r1 s2
NOC S BOHOM 
Celý minulý týždeň, pred začiatkom „Noci s Bohom“ sa niesol v duchu slov: „Dnes začíname! Pozývame, príďte! Vlastne, pozýva sám Ježiš s Otcom i Duchom Svätým! Lebo toto je NOC S BOHOM! A práve u nás! TEŠÍME SA NA VŠETKÝCH!“  Takto podobne, osobne i cez médiá, sestry trenčianskej komunity volali známych i neznámych spolu s mladými zo spoločenstva eNDe, ktoré vzniklo minulý rok pri kostole Notre Dame v Trenčíne. Všetko to začalo inšpiráciou od nemeckých sestier v Auerbachu a túžby organizátorov sa vďaka mnohým ľuďom mohli uskutočniť. „Noc s Bohom“ predbehla všetky očakávania… Čítajte viac...
vysledoknocstar.jpg
r1 s1r1 s2
dovtstar.jpg
DUCHOVNÁ OBNOVA PRVOPRIJÍMAJÚCICH
 
Vo Vranove nad Topľou sa deti z tretieho ročníka na svoje prvé sväté prijímanie pripravili duchovnou obnovou dňa 20.6.2020. Keďže skoro celý deň pršalo, sestry si pre ne pripravené súťaže, dramatizáciu, tanec, pohybové hry, tvorivé dielne aj film. Všetky aktivity boli zamerané na ich veľký deň - 1. sväté prijímanie. Viac napovie foto...
 
r1 s1r1 s2
NODAMSKÝ DEŇ 
Zubrohlavský Nodam dňa 21. júna 2020 pripravil  pre svojich členov aj nečlenov Nodamský deň, aby deti znova zjednotil po nútenej izolácii v čase korona-krízy.  Cieľom bolo nielen vyplniť deťom voľný čas, ale tiež odbremeniť rodičov od nadmernej záťaže pri výchove a vyučovaní. Animátori si v predstihu pripravili aktivity, aby deti zabavili čo najviac na čerstvom vzduchu, hoci počasie bolo neúprosné. Stretkáči začali svojou hymnou "Budem ako strom" a potom ich "svetoznámi chemici" Pat a Mat očarili zaujímavými chemickými pokusmi, ktoré napodiv zafungovali. Potom sa  deti rozdelili na štyri skupiny a tie s vervou začali absolvovať stanovištia zamerané na tvorivosť, šport, intelektuálne a relaxačné hry. Čítaj viac....  Foto... 
megasstretkostar.jpg
r1 s1r1 s2
nocsbohomstar.jpg
NOC S BOHOM 
Dňa 19.júna 2020 zvečera až do rána sa uskutoční v trenčianskej komunite a v kostole Notre Dame veľká akcia. Sestry sa inšpirovali našimi nemeckými sestrami v Auerbachu a povedali si: "Ideme do toho!" Do "Noci s Bohom", kde spolu s novým spoločenstvom mládežníkov eNDe a s kňazmi z farnosti budú tráviť tento čas zaujímavým programom, v ktorom je centrom samozrejme Boh sám. Všetko si môžete pozrieť na plagáte a srdečne pozývajú všetkých, ktorí budú chcieť kostol aj s programom navštíviť. Organizátori sa na vás tešia! Ostatné na plagáte.  
ssssss
ODVAĽTE KAMEŇ Z VAŠICH SŔDC        
          „Ó, Kriste, ktorý si na svojom kríži prijal náš ľudský svet,  svet včerajší, dnešný i zajtrajší; starý svet hriechu,  daj, aby sa stal novým v tvojom vzkriesení; daj, aby sa stal novým prostredníctvom každého ľudského srdca,  navštíveného mocou vykúpenia.
           Ó, zmŕtvychvstalý Kriste, do svojich   oslávených rán prijmi všetky bolestivé rany súčasného človeka: o ktorých sa veľa hovorí  vo verejných oznamovacích prostriedkoch: aj tie, ktoré ticho bolia v tajomstve skrytom v srdciach. Nech sa vyliečia v tajomstve tvojho vykúpenia. Nech sa zahoja  a zacelia prostredníctvom lásky,  ktorá je silnejšia ako smrť.“  (sv. Ján Pavol II.: Moje modlitby) Milí naši spolupracovníci, známi a priatelia..... Čítať viac...

pozdravvelkonocnystar.jpg
ssssss
coronastar.jpg
ŠKOLSKÉ SESTRY DE ND UŠILI 700 RÚŠOK
 
Sestry novomestskej komunity šijú rúška pre miestnu nemocnicu, policajtov a obyvateľov v Novom Meste nad Váhom. Doteraz ich ušili už vyše 700 kusov. Touto dobrovoľníckou aktivitou chcú prispieť k ochrane verejnosti pred epidémiou COVID-19.  Ich dopoludňajšie online vyučovanie žiakov Spojenej školy sv. Jozefa popoludní strieda šitie rúšok. Foto… 
ssssss
Aj tento rok sa naše komunity zmobilizovali, aby si vytvorili pekný bulletin, ktorý podáva stručné informácie z desiatich komunít (deväť slovenských, jedna misijná komunita v Kazachstane) a z provincie. Touto cestou chceme poďakovať všetkým sestrám za námahu pri spracovávaní príspevkov a sr. Regine za gramatickú korektúru. Bulletin je určený pre vnútornú potrebu kongregácie a v blízkej budúcnosti bude aj v tlačenej verzii. Online verzia.
 
bull.jpg
sss
cestadokonstar.jpg
CESTA NEDOKONALOSTI 
Duchovné cvičenia v beckovskej komunite viedol exercitátor páter Bohuslav Šprlák, O.Praem pre jedenásť sestier od 8.3 do 14.3.2020. Témou duchovných cvičení bola Cesta nedokonalosti. Cesta nedokonalosti začína pozvaním Ježiša, ktorý mi hovorí: …„Poď rýchlo dolu!“ Ponúka mi rebrík, po ktorom sa ide dolu. Zostupuje sa až na dno svojej biedy. Až z tejto hlbokej biedy duša vykríkne: „ Ježišu pomôž mi!“ A to je cesta nedokonalosti. Jedinou prekážkou je pýcha, predovšetkým tá duchovná. Jediným protijedom pýchy je pokora. Sám Boh je Pokora a On nás volá do spoločenstva s Ním. Každá malá, zranená duša sa môže stať svätou. Foto… 
ssssss
KRÍŽOVÁ CESTA ZA SLOVENSKO A SVET
Dňa 8.marca 2020, teda tesne pred mimoriadnou situáciou karantény proti koronovírusu, sa sestry trenčianskej komunity zúčastnili na spoločnej krížovej ceste farnosti na Skalke. Situácia, v ktorej práve žijeme, nás priťahuje hlbšie vstúpiť do pôstu a do agónie Ježiša Krista, ktorý sa rozhodol ísť v láske až do krajnosti. Prosba k Božiemu milosrdenstvu a pomoci stúpala k nebesiam a veríme, že raz uvidíme ovocie tejto vzácnej spoločnej modlitby, ktorá – ako už dnes vidíme – bola veľkou milosťou. O týždeň nato – 15.marca 2020 –  sa modlili už len ako komunita na dvore za kostolom Notre Dame. Jednotlivé zastavenia si rozložili okolo seba a s krížom putovali, modliac sa za celý slovenský národ i svet. Veríme, že Boh aj týmto spôsobom priťahuje k sebe všetkých a zachráni nás od nešťastia a choroby. Viď foto…  
krizcestastar.jpg
ssssss
vyletdobsstar.jpg

VÝLET DO BANSKEJ ŠTIAVNICE

Minulý víkend 7.3.2020 prežili sestry trnavskej komunity pekné chvíle na chate v blízkosti Banskej Štiavnice. Sobotu využili na spoznávanie mesta. Boli prekvapené, že toto známe banské mesto ma takú bohatú históriu. Svoju prehliadku začali na Starom zámku. V 15. stor. sa tu nachádzal kostol a cintorín obohnaný múrom a v 16. stor. z neho vybudovali protitureckú pevnosť. Tu našli Štiavničania ochranu, keď nepriateľ búšil na mestské brány. Dnes sa dajú pozrieť hradby, rôzne hradné zákutia a veže, tiež lapidárium, fojkovňa a kaplnka určená pre mŕtvych vojakov. Ďalší cieľ prehliadky bol Nový zámok.... Čítajte viac... Foto...

ssssss

DUCHOVNÁ RODINA V BECKOVE RASTIE

V sobotu 15.2.2020 popoludní na spomienku nášho zakladateľa pátra Gabriela Schneidra beckovská komunita zažila peknú slávnosť so svojimi spolupracovníkmi. Slávnosť začala akadémiou k pátrovi Gabrielovi Schneidrovi, po ktorej boli prijatí traja noví členovia do DRPG – Duchovnej rodiny p. Gabriela. Spolupracovníci si spolu s novými členmi obnovili svoj záväzok DRPG. Nasledovali slávnostné nedeľné prvé vešpery. Po skončení duchovného programu sa všetci stretli pri spoločnej večeri a vzájomných rozhovoroch. Všetko prebiehalo v radostnej atmosfére vďaka Pánovi, ktorého vnímali medzi sebou.  Nech je Pán za všetko chválený. Foto…

drpgbeckovstar.jpg
ssssss
jubannastar.jpg

ŽIVOTNÉ JUBILEUM SR. ANNY

V nedeľu 16.2. sr. Anna Graindová oslávila svoje jubileum – 70 rokov života. Slávnostného obeda sa zúčastnil otec arcibiskup Mons. Ján Sokol, páter Bohuslav Šprlák O.Praem, sestry z beckovskej komunity a miestne spolusestry. Pri obede si hostia zaspomínali na spoločne prežité roky so sr. Annou. Nehýbali rôzne vinšovačky a piesne, ktoré obohatili sviatočnú náladu. Oslava pokračovala večerným posedením, kedy oslávenkyni popriali sestry z trnavskej komunity. Sr. Anna sa úprimne tešila z darov, ktoré jej darovala komunita. Najväčším prekvapením bolo požehnanie od pápeža Františka. Foto…

ssssss

PÚŤ K PÁTROVI GABRIELOVI

Komunita sestier z Nového Mesta oslávila sviatok pátra Gabriela na Vyšehrade. Priamo pri jeho hrobe prosili o väčšiu dôveru v Božiu prozreteľnosť. Navštívili tiež komunitu sestier v Prahe a pozreli si najzaujímavejšie kultúrne pamiatky. Foto...

vysehradstar.jpg
ssssss
druhyprichodstar.jpg
TRI PRÍCHODY KRISTA
 
V utorok poobede na sviatok Lurdskej Panny Márie sa stretli ženy a sestry na duchovnej obnove v trnavskej komunite. Prednášku viedla sr. Vlasta Čáplová na tému: “Tri príchody Ježiša Krista”. Zamýšľali sa nad svojim cieľom, ku ktorému smerujú, nad Ježišovým príchodom do nášho “teraz” a nad Máriou ako dcérou, nevestou a matkou. Prednáška bola obohatená hudbou, tancom a inými estetickými prvkami, ktoré umocnili prežitie hlbokých chvíľ s Božím slovom i vzájomne. Bol to pre všetkých požehnaný čas! Foto...
 
ssssss
NODAMSKÝ KARNEVAL V ŠTÝLE WESTERN
Vedúca beckovského strediska Nodamu sr. Faustína spolu so svojimi mladými animátormi pripravila tento rok pre deti karneval v duchu divokého západu. Deti si primerane k tejto téme zvolili svoje masky. Táto téma bola pre nich prekvapením, no napriek tomu ju hravo zvládli, každé dieťa prišlo vo svojej vlastnej originálnej maske a všetci vyzerali naozaj veľmi dobre. Celý karneval sa niesol v duchu westernu. Nechýbali epizódky zo života indiánov, šerifa a prisťahovalcov, ktorí hľadali lepší život v ďalekej cudzej krajine, či country tance. V rámci súťaží si deti vyskúšali streľbu na cieľ, ryžovanie zlata, hľadanie indiánskeho pokladu. Veľkú radosť mali deti z tomboly, ktorá bola odmenou za tvorivosť masiek. Odmenou pre vedúcu strediska a animátorov bol úsmev a radosť detí. Foto… 
karnavalstar.jpg
ssssss
dovranstar.jpg
ŠIESTACKE SRDIEČKA

Sestry z vranovskej komunity pripravili pre žiakov 6. ročníka duchovnú obnovu, v ktorej šiestaci počas posledného januárového víkendu prežili zaujímavé chvíle plné hier, zábavy a súťaží. Súčasne však prežili zaujímavé chvíle aj vo svojich srdciach, lebo o to vlastne išlo, aby v nich dobro rástlo. Foto…

ssssss
VEZMI HO, ABY RÁSTLO 
 
Úlohou víkendového (1.-2.2.2020) stretnutia animátorov z Klina, Bobrova a Zubrohlavy  pod názvom Vezmi ho, aby rástlo bola formácia a vzdelávanie perspektívnych animátorov a dobrovoľníkov združenia Nodam. Na neľahkú úlohu – nadchnúť mládež pre prácu s deťmi a mládežou  –sa podujala sr. Alica, ktorá si pre účastníkov pripravila názorné, hravé, vzdelávacie aktivity zamerané na prípravu stretiek, na uvedomenie si toho, čo pojem „animátor“ vôbec znamená a čo poslanie animovať stretko so sebou obnáša.  Dočítať! Foto…  
minivlastar.jpg
ssssss
dsc_0046.jpg
PÁN SI POVOLAL SR. BERNARDU 
So smútkom v srdci, ale s nádejou na večný život Vám oznamujeme, že  dňa 29. januára 2020 si náš Pán vo svojej nevyspytateľnej múdrosti povolal našu SR. MÁRIU BERNARDU KOLLÁROVÚ. Zomrela v komunite sestier v  Beckove  zahrnutá modlitbami vo veku 88. rokov životu a v 50. roku rehoľného života. Prosíme o modlitbu za spásu našej zosnulej sestry. Viac o sr. Bernarde, aj o jej ceste k zasvätenému životu sa dozviete z jej životopisu.
  
ssssss
OTCOVO SRDCE  
V prvých januárových dňoch od 2. do 7. januára 2020 sa sestry z takmer všetkých komunít Slovenskej provincie nechali uzdravovať láskou Otcovsho srdca na seminári OTCOVO SRDCE pod vedením slovenského tímu vytvoreného z ľudí rôznych povolaní a profesií. Pod vedením Evky Petrovičovej, Janky Jašovej, Miróna Dudu, pátra Tadeáša a ďalších účastníčky absolvovali vyučovania plné osobných svedectiev a modlitieb za uzdravenie. Počas všetkých dní seminára sa niesli témy, ktoré približovali život v slobode Božích detí, život, ktorý vedie z otroctva k slobodnému synovstvu. Čítajte viac ... Foto...
dsc_0311.jpg
ssssss
jaslnmvstar.jpg
AKO DOBRE, ŽE SI! 
Jasličkovú akadémiu s názvom "Ako dobre, že si" pripravili predškoláci, žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom pod vedením sestier. Konala sa na Narodenie Pána 25. 12. 2019 v Kostole Narodenia Panny Márie. Biblický príbeh Márie a Jozefa sa v nej striedal s príbehom súčasnej rodiny mamy,  otca a dvoch detí. Rozhodovanie sa o prijatí tretieho nového života bolo podporené predstavením troch osobností: matky Evy, ktorá ako slepá vychovala kňaza, matky Márie Sabolovej, ktorá obetovala život za narodenie dcérky a misijnej sestry Veroniky Ráckovej, ktorá... Čítajte viac...   Foto....
ssssss
KAMENNÉ SRDCE

Deti  z Farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou dňa 25.12.2019 na slávnosť Narodenia Pána pod vedením našich sestier v rámci jasličkovej slávnosti predstavili malé, vianočné divadielko  s názvom "Kamenné srdce". Novonarodený Ježiš, hoci je malý, predsa je veľmi silný. Ba najsilnejší, lebo má moc premeniť i najtvrdšie srdce. Deti vyjadrili svoju vďačnosť malému Ježišovi svojou prítomnosťou, básničkami i pesničkami ... Foto

jaslvtstar.jpg
ssssss
vianocevsrdcistar.jpg
VIANOCE V SRDCI
Najmenší vranovskí nodamáci si zorganizovali vianočnú prespávačku ešte pred Vianocami. Chceli si takto predĺžiť Vianoce, alebo si viac uvedomiť, že Vianoce môžeme mať stále - v srdci? Foto... 
ssssss
MISIJNÝ JARMOK V NITRE 
Sestry nitrianskej komunity sa na tretiu adventnú nedeľu zúčastnili  Misijného jarmoku na Kalvárii. Podporili misijné aktivity verbistov na ostrove Kuba  a súčasne zažili príjemnú rodinnú atmosféru. V tento deň bolo inštalované pred Misijným domom i nové súsošie sv. Arnolda Janssena a Jozefa Freinademetza, ktoré požehnal rektor Misijného domu P. Ján Kušnír SVD. Večer sestry navštívili vianočné mestečko a kúpou charitatívneho punču podporili činnosť Hospicu u Bernadetky v Nitre. Foto... 
20191215_100828.jpg
ssssss
dovranovstar.jpg
DOM, ČI STAVENISKO
 
Vždy je najdôležitejšie naše slobodné rozhodnutie, čo urobíme zo svojho života: dom, či stavenisko ? Ale môžeme vo svojom srdci vybudovať aj krásny chrám a celý život si ho zveľaďovať. Duchovnú obnovu s týmto obsahom v  spolupráci s animátormi pripravili sestry vranovskej komunity pre žiakov 4. ročníka cirkevnej školy, ale aj zo štátnych škôl z Farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou. Foto...
ssssss
ŽENA AKO DCÉRA, NEVESTA A MATKA
 
“Žena ako dcéra, nevesta a matka”, bola téma duchonej obnovy žien v sobotu 23.11.2019 v Trnave na Arcibiskupskom úrade. Pod vedením sr. Noemi účastníčky spoznávali postavu ženy v jej troch kategóriách: dcéra, nevesta a matka. Inšpirovali sa učením pápeža sv. Jána Pavla II. a jeho pohľadom na ženu, ako aj myšlienkami o “ženskej otázke” od sv. Edity Stein, nemeckej filozofky a karmelitánky. Foto… 
dozenystar.jpg
ssssss
trnnovena.jpg
SESTRY NA TRNAVSKEJ NOVÉNE
 
V dňoch od 13. – 21.11. 2019 prebiehala v Trnave novéna pri milostivom obraze Panny Márie trnavskej. Každý deň si sestry nielen z trnavskej komunity vyprosovali potrebné milosti pre život a službu. V nedeľu 17.11. prechádzali ulicami mesta v procesii s obrazom Panny Márie. Tradícia procesie siaha až do roku 1710, od času vypuknutia morovej epidémie. Vtedy sa na sviatok Obetovania Panny Márie 21.11. zhromaždilo v Bazilike sv. Mikuláša všetko zdravé obyvateľstvo a po prosebnej svätejomši vyšla z chrámu procesia. Ešte v ten deň morová epidémia ustúpila. Foto… 
ssssss
ANKA KOLESÁROVÁ JE AJ NAŠA 
Vo štvrtok 14. novembra prežili žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom milú slávnosť. Pripravovali sa na ňu deviatnikom k blahoslavenej Anke Kolesárovej, ktorý sa modlili ráno pred vyučovaním. Pri svätej omši vo farskom kostole Narodenia Panny Márie postulátor Košickej diecézy Marek Ondrej uviedol relikvie blahoslavenej Anky Kolesárovej. Slávnosť sprevádzalo vystavenie certifikátu a príprava relikvií. Z farského kostola boli prenesené do školskej kaplnky Panny Márie Bohorodičky, ktorá sa nachádza v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa. Tu zostali vystavené k všeobecnej úcte žiakov, učiteľov i zamestnancov školy. Foto…  Zdroj.
 
relikankastar.jpg
ssssss
balsvatyhstar.jpg
 
ssssss
KEĎ LETO STRATÍ SVOJU MOC 
Hurá, jeseň je tu! A sr. Faustína, beckovskí animátori spolu so svojimi Nodamákmi neváhali ani len jednu sekundu, a vybrali sa na prechádzku jesennou krajinou. A nie len takou hocijakou. Behom celej prechádzky mali so  sebou malé knižočky, do ktorých si nakoniec mali zapísať čo najviac slov na písmená, ktoré im animátori nadiktovali. Potom si dali menšiu pauzu v parku, ktorý ich ohromil jesennou krásou, a ktorú nadmieru využili:  napr. na súboj s lístím… Po návrate si z nich vyrábali výtvory, ktoré namaľovali vodovými farbami a následným otláčaním na papier tvorili zvieratká a rôzne iné veci. Všetci si stretko naplno a s úsmevom na tvári užili. Foto… 
becstar.jpg
ssssss
juniorstar.jpg
ĎAKOVALI ZA DAR POVOLANIA
Spoločne strávené chvíle v prostredí Sanktuária Božieho milosrdenstva a Centre sv. Jána Pavla II. v Krakowe prežili sestra provinciálka, Cordia, Alica, Miriam a Daniela v dňoch od 25.-27.10.2019. Ďakovali za dar povolania sestry Alice, ktorá v lete zložila svoje večné sľuby. V nedeľu boli na svätej omši v soľnej bani vo Wielicke, kde sr. Miriam čítala čítanie po poľsky. Púť ukončili u sestier v Zubrohlave na slávnosti 80-tich narodením sestry Karmely, kde jej zaspievali mix piesní zložených o jej živote. Foto… 
ssssss
MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 
Aj tento rok sa žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa koná 18. 10. 2019. V tento deň sa o 9. hodine spájajú deti sveta v modlitbe za mier a pokoj vo svete. V rámci Mimoriadneho misijného mesiaca, ktorý inicioval pápež František, škola v októbri myslí a modlí sa za misie, zvlášť za misiu Školských sestier de Notre Dame v Kazachstane.K ružencu svetla, ktorý sa zástupcovia všetkých tried spoločne modlili v 5 jazykoch, sa pripojili aj hostia školy – americkí študenti z univerzity v Gamingu. Čítajte viac... Foto… 
miliondetistar.jpg
ssssss
vodcovstvo(18).jpg
VODCOVSTVO AKO SLUŽBA
19. októbra 2019 sa takmer všetky sestry Slovenskej provincie zúčastnili na seminári s názvom VODCOVSTVO AKO SLUŽBA. Dlhoročný vrcholový manažér,  profesionálny lektor FranklinCovey, poradca a kouč pán Marián Kolník dokázal udržať pozornosť prítomných sestier v dvoch dlhých a zaujímavých blokoch.Tému vodcovstva  rozmenenil na konkrétne podnety: Ako zvládať vlastné reakcie na  ťažké situácie v nepriaznivých okolnostiach, ako zmeniť svoj „šomravý jazyk“ a stať sa tvorcom zmeny vo svojom živote a možno aj v životoch druhých, kto je to vlastne líder, ako si má získať a udržať oheň. Čítaj viac... Foto...
ssssss
AKO KRÁČAŤ?
 
Ako kráčať? Ktorým smerom? Kto má byť mojím vzorom? Aký mám cieľ? Na tieto i podobné otázky hľadali odpoveď vranovskí siedmaci počas duchovnej obnovy, ktorá sa uskutočnila  11. až 12.októbra 2019. Ako sa im to podarilo? To ukáže každodenný život v spolupráci s Božou milosťou. Nechajme sa prekvapiť! Foto...
dosiedmstar.jpg
ssssss
vyletnakatarstar.jpg
KOMUNITNÝ VÝLET NA KATARÍNKU
 
Sestry z trnavskej komunity využili pekné počasie v nedeľu 13.8.2019 a urobili si výlet na blízku “Katarínku”. Je to zrúcanina františkánskeho kostola a kláštora z 15. stor. Nachádza sa v lese blízko dediny Naháč. V lete tam prichádzajú mladí dobrovoľníci, aby postupne opravovali toto vzácne miesto. Foto… 
ssssss
SPOMIENKA NA KOŠICKÝCH MUČENÍKOV V TRNAVE
 
V Trnave sa 12. 10. 2019 konala slávnosť svätých košických mučeníkov. Po svätej omši nasledovala procesia s relikviami týchto svätcov ulicami mesta. Hlavným celebrantom svätej omše bol ostrihomsko-budapeštianský arcibiskup metropolita, prímas Maďarska, Péter Erdö. Košickí mučeníci Marek Križin, Štefan Pongrác aMelichar Grodecký, boli umučení 7. septembra 1619 v Košiciach počas povstania Gabriela Betlena Pápež Ján Pavol II. ich 2. júla 1995 počas svojej návštevy v Košiciach vyhlásil za svätých. Ćítajte viac...
trajakosmucstar.jpg
ssssss
pozehnkaplnstar.jpg
10. VÝROČIE POŽEHNANIA TRNAVSKEJ KAPLNKY 
V stredu 9. októbra 2019 si sestry trnavskej komunity pripomenuli 10. výročie požehnania kaplnky. Mali slávnostnú sv. omšu, ktorú celebroval ThLic. Peter Šimko, riaditeľ Arcibiskupského úradu a HELic. Dušan Kolenčík, kancelár. Pán riaditeľ sa sestrám prihovoril počas kázne a vyzdvihol stálu prítomnosť sviatostného Pána Ježiša medzi nimi ako veľkú milosť a požehnanie pre každú z nich a aj pre celú komunitu. Foto… 
ssssss
DUCHOVNÉ CVIČENIA SPOLUPRACOVNÍKOV DRPG
Nový Pútnický dom na Malej Skalke otvoril  svoje dvere našej Duchovnej rodine pátra Gabriela a spolu s pátrom Viktorom Locnerom, OPraem., sestrami Anežkou, Inocenciou a posledný deň aj so sr.Reginou, tu strávilo 25 našich členov nezabudnuteľný čas duchovných cvičení od 4. do 6. októbra 2019.  V prvý deň v piatok sa zišli a ubytovali v nových izbách s krásnym výhľadom do okolia. Začali krížovou cestou v prírode oproti Diecéznej svätyni. Spoločnými silami a  s pomocou najstarším  účastníkom všetci kráčali strmým chodníčkom hore. Držiac kríž odovzdávali Bohu sami seba i úmysly sestier. Čítajte viac... Foto...  
dcdrpgstar.jpg
ssssss
srmargstar.jpg
ŽIVOTNÉ JUBILEUM SR. MARGARÉTY
 
Najstaršia sestrička Slovenskej provincie sr. Margaréta Štefánková sa dňa 24.8.2019 dožila významného životného jubilea 95 rokov. Za dar jej života a za radostnú službu v Kristovi sa sestry poďakovali pri sv. omši. Spoločenstvo sestier v Beckove jej vyprosovalo od Pána hojné požehnanie, trpezlivosť a silu do všetkých dni, ktoré jej pripravila Božia Prozreteľnosť.  Svoje blahoželania  vložili aj do piesní, ktoré jej potom zaspievali. Foto...
ssssss
RELIKVIE SV. VINCENTA
 
V dňoch 29. – 30. septembra 2019 boli vystavené relikvie sv. Vincenta de Paul v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Pri tejto príležitosti sa sestry z trnavskej komunity zúčastnili duchovného programu a uctili si relikvie tohto veľkého svätca. Vyprosovali si Božie milosti pre náš život. Foto...
 
svvincenttrnava2star.jpg
ssssss
novaklubovnanodamustar.jpg
NOVÁ KLUBOVŇA V TRENČÍNE
 
V Trenčíne majú sestry novú klubovňu na stretnutia s deťmi a mládežou. Nachádza sa v bývalej dielni sr. Petry. Mladí ľudia pomáhali pri jej vypratávaní a upratovaní. Dnes sa tam cítia veľmi dobre. Foto...
 
ssssss
ŠARKANIÁDA V BOBROVE
Slnečné jesenné počasie ako stvorené na púšťanie šarkanov vyprovokovalo pani učiteľky zo Základnej školy v Bobrove a sestru Katarínu, aby sa  všetky krúžky spojili so stretkáčmi z Nodamu a  24. septembra 2019 vybehli na Bobrovskú Kalváriu. A tak utorkové popoludnie patrilo deťom a ich šarkanom. Niektoré zo šarkanov boli v tvare žraloka, krtka, či pirátov a tie sa nebezpečne vznášali vo vzduchu spolu s tými, ktoré sa len plazili, či točili, okolo svojho majiteľa. Nevadí, že to vietor bol slabý, najkrajšie na šarkaniáde bol pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu. Foto… 
sarkanstar.jpg
ssssss
bojnstar.jpg
VÝLET DO BOJNÍC
 
Slnečné jesenné dni využili sestry nitrianskej komunity na návštevu Bojníc. Ich prvou zastávkou bola vyhliadková veža Čajka v oblakoch. Po nej si prezreli Bojnický zámok, park a Múzeum praveku – Prepoštskú jaskyňu. Foto… 
ssssss
50. VÝROČIE PRÍCHODU NAŠICH SESTIER DO TRNAVY
Tento rok si trnavská komunita pripomenula 50 rokov od svojho založenia. Dňa 16.8.1969 prišli naše prvé sestry na Biskupský úrad do Trnavy. Pri tejto príležitosti sestry pripravili v sobotu 24.8.2019 program, ktorým si pripomenuli a oslávili toto vzácne výročie. Program začal slávnostnou sv. omšou o 15:00 hod. v arcibiskupskej kaplnke Povýšenia Svätéhokríža, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Homíliu predniesol emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol. Čítajte viac... Foto...
zaloztrnavstr.jpg
ssssss
obnovstar.jpg
OBNOVA SĽUBOV V BECKOVE
 
„Fakt, že sa človeku pred týmto rozhodným krokom znovu všetko vybaví, uvedomí si, čoho sa zrieka a čo riskuje, vychádza z podstaty veci – musí to tak byť. Tým, že sa človek bez akejkoľvek ľudskej istoty celkom odovzdá do Božích rúk, NACHÁDZA HLBŠIU A KRAJŠIU ISTOTU!“ (sv. Edita Steinová) Dňa 18. augusta 2019 v beckovskej komunite oslávila svoje 70. výročie sľubov sr. Viola a 25. výročie sľubov sestry Noemi, Dária a Agáta. Foto… 
ssssss
VEČNÉ ÁNO SR. ALICE 
15. augusta 2019 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sr. Alica Hornáčková povedala Bohu svoje večné ÁNO vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Pred tvárou Cirkvi a do rúk generálnej predstavenej Matky Anežky zložila sľub chudoby, čistoty a poslušnosti. Slávnostnú svätú omšu celebroval s viacerými kňazmi riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave Peter Šimko. V homílii povzbudil sestry k plnšiemu nasledovaniu Krista a ocenil prínos ich služby pre farnosť i spoločnosť. Prítomné boli sestry zo slovenskej i českej provincie a mladí ľudia, ktorí spevom umocnili dôstojnosť svätej omše.  Porov. Foto... 
alicavecstr.jpg
ssssss
cestcasestr.jpg
CESTOVATELIA V ČASE
Rok ubehol ako voda a je tu opäť tábor detí z Beckova, ktorý sa v tomto roku niesol v duchu cestovania v čase. Malí Nodamácii navštívili behom celého týždňa dobu kamennú, dobu železnú, vymyslenú dobu drevenú a nakoniec súčasnú dobu. Každé ráno začínali skvelou rozcvičkou, ktorú si pripravili najmladšie animátorky. Vždy po rozcvičke navštívili kaplnku, kde sa spoločne pomodlili a každý deň si losovali svojho anjela pomoci, anjela vďaky... Nodamáci mali za úlohu každý deň vylosovanému menu buď pomôcť, alebo poďakovať. V poobedňajších hodinách mali deti tvorivé dielne, kde  vždy vyrábali niečo v súvislosti s danou dobou. Čítajte viac... Foto...
ssssss
RADOSŤ ROZDAVANÍM RASTIE 
V dňoch od 8.7. do 12.7. sa v beckovskom kláštore uskutočnil Duchovno-tvorivý pobyt dievčat do 15 rokov. Dievčatá ho začali pondelkovými vešperami v kaplnke, pokračovali (ako aj nasledujúce dni) večernou svätou omšou a čítaním zo Svätého Písma a nakoniec tento deň zakončili krátkym filmom s názvom Spoveď. Ďalší deň sa začal klasicky modlitbou a doobeda sa dievčatá venovali práci v záhrade. Každý deň v čase obeda sa modlili modlitbu Posvätného ruženca, po ktorej nasledovalo znova čítanie zo Svätého Písma. Poobede sa dievčatá pustili do vyrábania a zdobenia svojich vlastných sviečok. Nasledovali vešpery, svätá omša a večerný film s názvom Najväčší zo zázrakov. Čítajte viac...

Slávnostnú svätú omšu celebroval s viacerými kňazmi riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave Peter Šimko. V homílii povzbudil sestry k plnšiemu nasledovaniu Krista a ocenil prínos ich služby pre farnosť i spoločnosť. Prítomné boli sestry zo slovenskej i českej provincie a mladí ľudia, ktorí spevom umocnili dôstojnosť svätej omše.


 
Školské sestry de Notre Dame v Novom Meste nad Váhom prežili na sviatok Nanebovzatia Panny Márie vzácnu slávnosť. Vo farskom kostole zložila sr. Mária Alica Hornáčková večné sľuby pred tvárou Cirkvi a do rúk generálnej predstavenej rehole.

Slávnostnú svätú omšu celebroval s viacerými kňazmi riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave Peter Šimko. V homílii povzbudil sestry k plnšiemu nasledovaniu Krista a ocenil prínos ich služby pre farnosť i spoločnosť. Prítomné boli sestry zo slovenskej i českej provincie a mladí ľudia, ktorí spevom umocnili dôstojnosť svätej omše.


rrrstr.jpg
provinckapitulast.jpg
NOVÉ PROVINCIÁLNE VEDENIE
V dňoch 1.-7. júla 2019 sa v Novom Meste nad Váhom na provinciálnej kapitule stretli delegátky zo všetkých komunít Slovenskej provincie Školských sestier de Notre Dame. Kapitula, ktorej heslom bolo: „Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo“ (Ž 36,10), začala v pondelok sv. omšou k Duchu Svätému. Celebroval ju novomestský dekan vdp. Blažej Čaputa, Mgr. Sr. provinciálka predniesla Správu o aktuálnom stave provincie. Čítajte viac...Foto...
ssssss
DEŇ ŠKOLY, RODINY I DETÍ 
V Novom Meste nad Váhom sa piatok 14. jún 2019 niesol v znamení osláv Dňa školy, rodiny i detí. Od rána prebiehali v škole súťaže a kvízy pre žiakov a študentov. Kultúrny program začal hneď poobede. O 15-tej hodine začala na nádvorí školy svätá omša, ktorú celebroval pán dekan Blažej Čaputa a páter Bohuslav Šprlák. Zúčastnili sa jej deti z našej Materskej školy blahoslavenej Alexie, spolu s rodičmi a učiteľmi. Ich kultúrne vystúpenie nasledovalo hneď po sv omši. Hosťom bola aj sr. provinciálka Metoda. Workshopy, občerstvenie, Erko-tance, ale aj vzájomné rozhovory s rodičmi a učiteľmi Spojenej školy sv. Jozefa boli milým spestrením piatkového horúceho podvečera. Nechýbala televízia LUX a Pohoda. Foto… 
p1020623.jpg
ssssss
mddstar.jpg
MDD V DUCHU ŠKOLY  ŽIVOTA
 
Sviatočný deň 1. júna 2019 bol v znamení MDD aj v beckovskej komunite. Sestry prijali pozvanie do  malebnej slnečnej záhrady,  v ktorej na nich čakala škola života. Školopovinné deti pomaly končia školský rok a  naše staršie spolusestry ho v tento deň začali aj skončili. Rôznymi aktivitami sa najskôr stali žiakmi  materskej školy, kde sestry predviedli viazanie šnúrok, potom vstúpili do základnej školy  v ktorej oprášili spomienky na detské básne a piesne. Stredná škola ponúkla vzdelávanie z prírodných materiálov a vysoká škola vyskúšala vedomosti sestier v kvíze o Slovensku. Čítajte viac... Foto...
ssssss
 MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC OKTÓBER 2019 
V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Podnetom je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o činnosti misionárov vo svete. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV.  spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“. „Kto káže o Bohu, nech je Božím človekom,“ napísal Benedikt XV. v encyklike Maximum illud z roku 1919. Viera je posilnená, keď je daná iným. Ide aj o celkovú podporu misijného úsilia Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia. Čítajte viac...
pokrsteniposlanistar.jpg
ssssss
ČOMU NÁS UČÍ PANNA MÁRIA?
 
Anjelské hlásky sa počas mája prihovárajú Panne Márii modlitbou Zdravas´Mária, alebo litániami v našej Materskej škôlke Alexiia na Základnej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Vedeli by ste odpovedať na otázku: Kto je pre teba Panna Mária? Deti to vedia celkom dobre! 
ssssss
TAJOMNÁ JASKYŇA 
Druhá májová nedeľa je sviatkom našich mamičiek. Beckovskí Nodamáci pod vedením sr. Faustíny chceli osláviť aj nebeskú Matku - Pannu Máriu. Deti dostali dôležitú úlohu: sivú tajomnú jaskyňu - premeniť na jaskyňu plnú krásy a radosti pre Pannu Máriu. Mali na to tri májové sobotné stretnutia. Na prvom stretnutí sa zamerali na kamene, ktoré farebne pomaľovali a zároveň úlohou detí bolo vykonať ku každému kameňu dobrý skutok. Na druhom stretnutí mali „posadiť" kvety okolo jaskynky. Deti využili svoju zručnosť a z farebných papierov urobili krásne farebné kvety. Kvetinová výzdoba sa im veľmi vydarila. Čítajte viac...
 
tajjasstar.jpg
ssssss
krasastar.jpg
KRÁSA PRIATEĽSTVA
 
Víkendovka štvrtákov v Bobrove  bola zameraná na nájdenie krásy priateľstva, hodnoty priateľstva v živote každého človeka cez rôzne aktivity. Počas nej zneli v deťoch slová piesne: "Vzácny poklad objavíš, keď získaš verného priateľa, čo nie za eurá sa priatelí taký je elixírom života." Duchovnú obnovu pre štvrtákov v dňoch 17. - 18. mája 2018 pripravila a viedla sr. Timotea. Foto...  
ssssss
KRÁČAŠ S NAMI K OTCOVI 
Tretiaci z Cirkevnej základnej školy v Piešťanoch sa pod vedením sr. Kataríny a niektorých rodičov v dňoch 10.-11.mája 2019 stretli v Nodame na svojej duchovnej obnove, aby si upevnili svoje spoločenstvo v rámci triedy a zvlášť spoločenstvo s Kristom, ktorého pri slávnosti prvého sv. prijímania prijali. Celý týždeň sa v bielom rúchu stretávali na večernej sv. omši a neskôr pri radostnom agapé, kde nechýbali koláče, nápoje a ani tanec. Duchovná obnova bola zavŕšením týchto radostných dní. Veríme, že spoločne prežitý čas ich povzbudí vo viere, pretože k Bohu nekráčame sami, ale spolu. Foto... 
tretiacidostr.jpg
ssssss
NÁŠ NOVÝ BULLETIN DOKUMENTUJE ŽIVOT V KOMUNITÁCH V ROKU 2018 
 


ssssss
Rozvoj a podpora športových aktivít 
vo voľnom čase detí a mládeže mesta 
Spojená škola sv. Jozefa podala projekt na Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom. Predpokladom úspešného projektu je získanie čo najväčšieho počtu hlasov, pretože finančné prostriedky sú obmedzené. Hlasovať môže na tomto linku https://www.nove-mesto.sk/hlasovanie-0/ ktokoľvek, kto sa zaregistruje na stránke mesta alebo sa prihlási pomocou facebookového konta. Platí pravidlo, že hlasujúci môže hlasovať za každý projekt iba jedenkrát z jednej e-mailovej adresy. Hlasovať sa môže od 6.5. – 20.5.2019 vrátane. Náš projekt má číslo 8/2019 - Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta. Ak budeme úspešní, v našej telocvični sa objavia nové žinenky, volejbalové lopty, florbalové hokejky, atletické prekážky a športové dresy. Váš hlas je dôležitý!
 
nmvhlasovanie.jpg
ssssss
noc_bibliestar.jpg
NOC ČÍTANIA BIBLIE V TRENČÍNE 
Aj tento rok sa deti  zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne pod vedením sr. Šimony zapojili do celoslovenskej  akcie „Noc čítania Biblie“, ktorá sa konala v dňoch 3.5. - 4.5.2019. Tento rok bol zameraný na úryvok z evanjelia podľa Matúša 19, 1-10, na príbeh o Zachejovi. Do tohto príbehu vstúpili formou modlitby Lectio Divina. Spoločne s p. kaplánom J. Hlavinom sa zamýšľali nad prečítaným a meditovaným textom. Katechézu pre deti si pripravil o. I. Cingeľ, farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín. V príhovore im priblížil stretnutie Ježiša a Zacheja ako stretnutie dvoch túžob, ktoré Zacheja priviedli k obráteniu a zmene života. Čítajte viac... Foto...
 
ssssss
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
 
V týždni od 6. – 12. mája 2019 Vás pozývame k modlitbe za kňazské a rehoľné povolania pre Cirkev, ku ktorej nás intenzívne povzbudzuje pápež František. Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety  na modlitby na  každý deň tohto týždňa: Zborník 2019. K dispozícii je aj plagát, ktorý si môžete stiahnuť na našej novej stránke.
plagat-pp-2019s.jpg
ssssss
vzacnanavsteva.jpg
VZÁCNA NÁVŠTEVA 
Onedlho príde do srdca vzácny HOSŤ. Na takú vzácnu chvíľu sa treba dobre pripraviť! A tak sa vranovskí tretiaci poslednú aprílovú sobotu stretli na duchovnej obnove, aby čo najlepšie naštartovali nový život s Ježišom, a aby čo najviac upevnili vzájomné priateľstvo. Duchovnú obnovu viedla sr. Imakuláta v spolupráci so sestrou Consolátou a Alexiou. Foto...
 
ssssss
KRÍŽOVÁ CESTA MESTOM
 
Aj tento rok na Veľký piatok pripravili žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom spolu so sestrami dramatizovanú krížovú cestu. Za krásneho počasia išiel veľký zástup ľudi mestom až na kostolné nádvorie. Touto dramatizáciou sa umocnili udalosti Veľkeho piatku, kedy sme si pripomínali utrpenie a smrť nášho Pána. Foto... 
krizovacestas.jpg
ssssss
637325ddbbd67fb2255fa756b76fa086.jpg
JEŽIŠ VSTAL Z MŔTVYCH! KRISTUS  JE VZKRIESENÝ! 
V Cirkvi po celom svete zaznieva toto posolstvo, spolu so spevom: Aleluja! Ježiš je Pán, Otec ho vzkriesil a on je živý navždy medzi nami. Aleluja! 
Ježiš sám predpovedal svoju smrť a zmŕtvychvstanie prostredníctvom obrazu pšeničného zrna. Hovoril: «Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu» (Jn 12,24). A presne to sa stalo: Ježiš, pšeničné zrno zasiate Bohom do brázd zeme, zomrel zabitý hriechom sveta. Dva dni bol v hrobe. V tej smrti bola obsiahnutá všetka moc Božej lásky, ktorá vytryskla a zjavila sa na tretí deň – ten deň, ktorý dnes slávime: vo Veľkú noc Krista Pána. Čítajte viac..
  
ssssss
ZELENÝ ŠTVRTOK S DEŤMI
Deti z CSŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch pod vedením sr. Dolores a sr. Kataríny a rovnako aj deti z Cirkevnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne  pod vedením sr. Goretti a Anežky sa 18.4.2019 na Zelený štvrtok stretli v Trnavskej katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde kňazi trnavskej diecézy slávili spolu so svojim biskupom Mons. Jánom Oroschom slávili Missu chrismatis – Omšu svätenia olejov.  Sv. omšu celebroval otec biskup spolu s apoštolským nunciom Slovenskej republiky Mons. Giacomom Guidom Ottonello. Niektorým deťom sa dostalo cti niesť obetné dary spolu s diakonmi, ktorí niesli tri nádoby s rôznymi druhmi olejmi.. Čítajte viac...   Foto...
 
missachris.jpg
ssssss
krizovcestas.jpg
NECHAJTE MALIČKÝCH PRÍSŤ KU MNE 
Čas prípravy na Veľkú noc, ktorý  prežili stretkáči z beckovského Nodamu v pôste, vyvrcholil dramatizovanou krížovou cestou  Deti sa na ňu pripravovali počas troch sobotných stretnutí pod vedením sr. Faustíny a animátorov. Na stretkách sa hovorilo o tom, čím človek môže zarmútiť Pána Ježiša, ale aj rodičov, súrodencov či kamarátov, s ktorými sa deti denne stretávajú v škole. Každé dieťa dostalo za úlohu vyfarbiť jeden obraz zo štrnástich zastavení krížovej cesty. Touto úlohou mohli viac spoznať, čo všetko za nás Pán Ježiš vytrpel.  Čítajte viac.. Foto...
 
ssssss
BOŽIE KRÁĽOVSTVO 
Od 31.3 do 6.4.2019 sa v Beckove konali duchovné cvičenia pod vedením exercitátora emeritného strahovského opáta p. M. Pojezdného O.Praem. Konalo si ich trinásť sestier z beckovskej komunity. Témou duchovných cvičení bolo Božie Kráľovstvo. Ponúkame Vám z nich niekoľko myšlienok: "Nebeskému Otcovi sa zaľúbilo dať nám Božie Kráľovstvo. V Božom Kráľovstve je všetko jednoduché. Jeho logikou sú Blahoslavenstvá. Treba sa nám vrátiť k prvotnej láske, iba v pokornom srdci môže Boh robiť veľké veci. Ježiš prichádza na našu Zem ako Služobník lásky. Rast lásky v srdci umožní osobné stretnutie sa s Ježišom v Eucharistii, modlitbe, v bratoch a sestrách. Boh stále miluje človeka. Učme sa od Panny Márie zachovať si vo svojom srdci Slová Boha". Foto... 
dcvbrckoves.jpg
ssssss
interjuns.jpg
INTERJUNIORÁT 
V dňoch 5. - 7. apríla 2019 Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre poskytol svoje priestory pre  vyše 50 sestier z rôznych rehoľných kongregácií a spoločenstiev na Slovensku. Konal sa tu ďalší ročník celoslovenského stretnutia junioriek a ich formátoriek s názvom Interjuniorát. Hosť  Mgr. PsLic. Ján Kulan im predstavil tému Emócie - ako poznať a zvládať vlastné emócie. Za našu kongregáciu sa stretnutia zúčastnili juniorky sr. Alica, Miriam a Daniela a ich formátorky sr. Agáta a Cordia. Fotky...  

 
ssssss
GOLGOTA, GOLGOTA, GOLGOTA  
Klince nedržali na kríži ťa, viem ...  
Túto hlbokú pravdu o našom živote a našej spáse sa snažili aspoň trochu pochopiť vranovskí piataci na duchovnej obnove počas posledného marcového víkendu. Uvedomili si, že Ježiša na kríži držal náš hriech a jeho veľká láska k nám. Preto si Ježiš zaslúži úprimnú, vďačnú a čistú lásku ako odpoveď nášho srdca. Fotky...
 
dopiatacivs.jpg
ssssss
stretnutiepristudnis.jpg
STRETNUTIE PRI STUDNI
 
Matky z Nového Mesta nad Váhom stretávajúce sa pravidelne pri Sv. Písme prijali pozvanie na Stretnutie pri studni dňa30.3.2019 v kláštore sestier. Prišli načerpať z Prameňa. Stretli sa s Pánom v jeho Slove, vo Sviatosti zmierenia, v adorácii i v Eucharistii. Vytvorili krásne spoločenstvo a spoznávali, ako Boh koná v živote každej jednej z nich. Svoje rodiny a úmysly zverili Panne Márii v modlitbe posvätného ruženca. Foto… 
 
ssssss
FARBY SRDCA 
„Chceme sa učiť, ako žiť! Chceme sa učiť, ako byť dobrí!“ To sú slová hymny, ktorú spievali žiaci 3. ročníka SŠ sv. Jozefa v Novom Meste/Váhom, sestry a animátori. Na víkendovke s názvom Farby srdca objavovali nielen farebnosť svojho srdca, ale nechali sa inšpirovať aj mnohými inými – napríklad malým chlapcom Marcelinom. Príbehy o Noemovi, Mojžišovi, Abrahámovi a Jozefovi žiaci zdramatizovali. Inšpiráciou im boli aj ich animátori, ktorí im sobotňajšie ráno spestrili bábkovým divadlom. Rozprávanie o vzácnej perle, o zrnku, ktoré potrebuje dobrú pôdu pre rast a o rybárskej sieti si nakreslili. Spoločne strávený čas bol súčasťou prípravy na prvé sväté prijímanie. Foto...
 
do_3(1)s.jpg
ssssss
obnova_mama17.jpg
UZDRAVENIE ŽENSTVA ŽENY
 
V priestoroch MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne sa v sobotu 16.3.2019 konala duchovná obnova matiek detí z materskej školy na tému: “Som žena”.  Spolu so sr. Noemi účastnícky nanovo objavovali prameň dôstojnosti ženy. Inšpirovali sa učením sv. Jána Pavla II. známym pod názvom - Teológia tela. Cez biblické príbehy, ktoré hovoria o pohľade a vzťahu Ježiša k ženám nachádzali uzdravenie a pokoj. Milým uvoľnením bola modlitba tancom s názvom: Uzdravenie ženstva ženy pred pohľadom milujúceho Otca. Foto... 
ssssss
SPOMIENKA NA FAŠIANGY
 
Veriaci z Farnosti Kráľovnej Pokoja v Košiciach - Juh, zakončili fašiangové obdobie 6. ročníkom trojgeneračného plesu. V tomto roku bol ples ladený folklórne. Sestra Samuela pozvala deti do tvorivých dielní, kde si vyrobili rôzne brošničky z krojovaných stužiek a korálok. Foto...
 
faske.jpg
ssssss
img_20190321_104611.jpg
NONSTOP ČÍTANIE BIBLIE
 
Cirkevná spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom oslávila 19. marca 2019 sviatok svojho patróna nezvyčajným spôsobom. V deň sviatku sv. Jozefa začali v školskej kaplnke čítať Sväté Písmo dňom i nocou počas nasledujúcich piatich dní. Podujatie zorganizovala rada rodičovského združenia pri škole sv. Jozefa v spolupráci so školou už piaty rok. "Hlavný úmysel tohto podujatia je, aby sme prejavili hlbokú vďačnosť, a zároveň aj  prosbu nášmu ochrancovi školy, ktorý nás sprevádza po duchovnej stránke".- povedala riaditeľka školy sr Cordia. Foto... Porovnaj zdroj.
  
sss
ZASTAVENIE SA A STRETNUTIE S JEŽIŠOM
 
Počas víkendu 15.3. – 17.3.2019 sa jedenásť mladých ľudí z Trenčína pod vedením sr. Mateji.a sr. Dolores zúčastnili  pôstnej duchovnej obnovy na tému „ Zastavenie a stretnutie s Ježišom“. Dievčatá a chlapci si  rozjímavým a tvorivým spôsobom zvnútorňovali texty  Nového zákona – vstup P. Ježiša do Jeruzalema a Posledná večera.  Spoločná i osobná modlitba, piesne a svätá omša im boli posilou, kde prosili za seba, za svoje rodiny a za celý svet. Foto... 
  
stmatej.jpg
ssssss
p1030599.jpg
Od 15.–17.3.2019 sa v Žiline u saleziánov konalo 15. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM. Zúčastnilo sa ho 35 animátorov a predsedov stredísk z celého Slovenska. Jeho obsahom bolo zhodnotenie uplynulého roku a vytýčenie nových cieľov do budúcnosti. Veľmi zaujímavé bolo predstavenie práce každého strediska formou prezentácie. Vzdelávací workshop viedol Rastislav Behúň SDB, ktorý pútavým spôsobom predstavil vývinové stupne dieťaťa a jednotlivé druhy stretiek. Čítajte viac..
 
ssssss
STRETNUTIE BISKUPOV 
S LAIKMI A S REHOĽNÍKMI
Biskupi Slovenska sa v dňoch 8.-10.3.2019 stretli s laikmi, predstaviteľmi diecéz, zasväteného života, spoločenstiev a hnutí Slovenska v Kúpeľoch Nimnica s cieľom zdieľať sa na témy Aktuálna situácia Katolíckej cirkvi na Slovensku a Pastorácia a evanjelizácia mládeže a pastorácia povolaní na Slovensku.  220 účastníkov privítal Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, ktorý predniesol príhovor  na tému Aktuálnej situácie Cirkvi na Slovensku.  Druhú tému o pastorácii mládeže predniesol žilinský biskup Mons. Tomáš Gális, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. Táto téma súvisela so synodou biskupov o mládeži, ktorá sa konala minulý rok vo Vatikáne. Čítaj viac... 
 
swtrnavdieceza.jpg
ssssss
dsc_0257.jpg
FAŠIANGY NA BALCHAŠI 
V nedeľu pred popolcovou stredou naše sestry na Balchaši piekli s deťmi fašiangové palacinky. Tak ako je to v tomto prostredí tradíciou – maslenica, teda fašiang po našom – sa spája s pečením sýtych palaciniek. Palacinky sú symbolom hojnosti, sýtosti a štedrosti a tiež aj zmierenia pred „hladným“ obdobím 40 dňového pôstu. Pečú sa v každej domácnosti a navzájom sa hostia susedia a príbuzní. Deti z balchašskej farnosti  sa tejto činnosti chytili so všetkou horlivosťou. Pracovali v dvoch skupinkách – do 12 rokov a od 12 rokov. Išlo im to výborne. Obe skupinky potom priniesli svoje palacinky na stôl a pohostili aj dospelých, ktorí ich snahu ocenili. Maslenica sa popolcovou stredou končí a vstupuje sa do obdobia veľkého pôstu. Foto…  

ssssss
NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MECHOV 
Dňa 2.3.2019 sa sestry zo všetkých komunít stretli v Beckove na seminári, ktorý im mal objasniť smernicu Kongregácie spoločností apoštol. života na tému Nové víno do nových mechov" upriamujúce pozornosť na výzvy zasväteného života v pokoncilovej dobe. Seminár viedol P. Ján Kušnír SVD. Vo svojich prednáškach chcel obnoviť zápal v prežívaní hodnôt nášho zasväteného života v celoživotnej formácii. Povedal: "Obnova inštitútov záleží na obnove formácie jej členov." P. Kušnír poukázal aj na štruktúru uvedenej smernice a na dokumenty, z ktorých táto smernica vychádza. Foto...
dscn2330.jpg
ssssss
ssnd1.jpg
CHUDOBNÉ ŠKOLSKÉ MYŠI
Kráľovské rodiny, záhradník so svojimi kvetinami, banditi a policajti s diamantom, rodina mravčekov, "Išlo vajce na vandrovku", motýle, "CHUDOBNÉ ŠKOLSKÉ MYŠI" a mnoho iných krásny masiek sa stretlo na rodinnom karnevale 22. 02. 2019 v telocvični bl. Alexie. Radostnú atmosféru vytvárali aj tance, ktoré deti naučili svojich rodičov. Veľkým lákadlom boli balóny a pri súťaži s nimi bolo aj dosť zábavy. Ďakujeme rodičom, že svojim deťom urobili veľkú radosť a kvôli nim si pripravili tieto krásne masky a zapojili sa do tancov s nimi. Foto...  
ssssss
ADORAČNÝ DEŇ ŠKOLY
 
Žiaci a učitelia na Spojenej škole sv. Jozefa dňa 18. februára 2019 prežívali adoračný deň školy. Všetci žiaci, od materskej školy až po gymnázium, spolu s pedagógmi sa modlili za nové deti, ktoré sa stanú žiakmi našej školy od nového školského roka. Nech dobrý Boh, žehná tých, ktorí sa stanú ich budúcoročnými kamarátmi. Foto...
 
jesus-2121771_640.jpg
ssssss
dsc_0228.jpg
KOLÁČ JEDNOTY 
V Balchaši existuje desiatka rôznych protestantských cirkví.  V týždni modlitieb za jednotu sa balchašská farnosť stretávala s pastormi i veriacimi na spoločnej modlitbe. Striedali sa  v katolíckych i v protestantských priestoroch. Tohto roku je to už 6. ročník spoločných modlitieb. Témou bol text z knihy Deuteronomium 16,11-20: „Statočne vyhľadávaj spravodlivosť“ V príhovoroch si vypočuli povzbudivé slová pastorov a katolíckeho kňaza, tiež privítali hostí-pastorov zo Satpajeva a Žeskazganu. Týždeň modlitieb sa zakončil rozdávaním „koláčikov jednoty“, v ktorých bola ukrytá myšlienka z tém jednotlivých dní a aj trošku sladkej radosti k čaju. Foto...
ssssss
DEŇ ZASVÄTÉHO ŽIVOTA V TRNAVE
Na pozvanie arcibiskupa Mons. Jána Oroscha a predstavených rehoľných spoločenstiev v Trnavskej arcidiecéze sa zasvätení zišli v sobotu 2. februára aj v najstaršom slobodnom kráľovskom meste na Slovensku. Sviatok Obetovania Pána je každoročne i Dňom zasväteného života. Tento rok Bohu zasvätené osoby na celom svete oslávili svoj sviatok už po dvadsiaty druhý raz. Obnova rehoľných sľubov patrí neodmysliteľné k tomuto sviatku zasvätených mužov a žien. Zdroj. Foto...
img_5606.jpg
ssssss
kvrps-rada-1-300x169.jpg
KVRPS VEDIE P.V.HYPIUS CSsR
Na prvom zhromaždení členov spoločnej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) dňa 30. januára 2019 v bratislavskom Centre Salvator zasvätení z rehoľných spoločenstiev pôsobiacich na Slovensku zvolili nové vedenie a schválili dokumenty súvisiace s fungovaním Konferencie, ako aj jej organizačnú štruktúru. Konferenciu tvorí 76 členov zo 45 ženských a 28 mužských reholí. Na zhromaždení bolo prítomných 63 členov. Tí si spomedzi seba zvolili nové vedenie na 3-ročné obdobie. Predsedom KVRPS je P. Václav Hypius CSsR ... Viac zdroj...
 
ssssss
VIDEL SOM HRDÝCH RODIČOV...
„Bola to silná cesta“, hovorí pápež František o práve skončenej päťdňovej návšteve Panamy, z ktorej sa vrátil dnes krátko pred poludním. Pri tlačovej konferencii počas letu zhrnul dojmy z vydarenej návštevy a odpovedal aj na otázky novinárov súvisiace so životom mladých ľudí či s aktuálnou politickou situáciou vo svete. Novinárov zaujímali názory pápeža Františka na problémy Latinskej Ameriky vo vzťahu k mládeži: tehotenstvá maloletých a sexuálna výchova, vzďaľovanie sa mladých ľudí od Cirkvi, .... Čítaj viac....
 

papez.jpg
ssssss
dsc_1181_new.jpg
RÝCHLOKURZE  DOBRÉHO  ŽIVOTA 
 
Vranovskí šiestaci sa počas víkendu 25.1. - 26.1. 2019 zúčastnili na RÝCHLOKURZE  DOBRÉHO  ŽIVOTA. V tomto kurze hlavným prednášajúcim bol sám Ježiš, ktorý ich vyučoval cez svoje podobenstvá. Verným sprievodcom počas celého kurzu bol denníček, ktorý si každý účastník priebežne  dopĺňal. Foto...
 
ssssss
CHRÁM SV. PETRA V TATRÁCH?
 
Naše trenčianske sestry Goretti a Anežka v mesiaci január 2019 zorganizovali pre miništrantov výlet do Tatier, aby zažili Chrám sv. Petra postavený z tatranského ľadu. Miništranti, p. kaplán a sestry na cestu využili pozemnú lanovku, ale na Hrebienok, kde ľadový chrám stojí, vyšľapali v hustom snehu peši. Po obhliadke chrámu sv. Petra na Hrebienku si zaslúžili cestu pozemnou lanovkou. Tí, ktorí boli v lepšej kondícii zvládli aj cestu na Štrbské Pleso. Niektorých odradila pravá tatranská zima. No na zážitky to bol bohatý výlet. Foto...
ministrantiamy.jpg
ssssss
SPOLOČNÁ KONFERENCIA VYŠŠÍCH REHOĽNÝCH PREDSTAVENÝCH 
Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vo Vatikáne dekrétom ku dňu 1. januára 2019 zriadila novú KONFERENCIU VYŠŠÍCH REHOĽNÝCH PREDSTAVENÝCH NA SLOVENSKU, ktorú budete môcť registrovať aj pod skratkou KVRPS. K 31. decembru 2018 tak ukončili činnosť dva samostatné subjekty – Konferencia vyšších rehoľných predstavených (KVRP) a Konferencia vyšších predstavených ženských rehôl na Slovensku (KVPŽR), ktoré takto prešli 23-ročnú púť (1995-2018) a prostredníctvom ich činnosti a vzájomnej podpory sa uskutočnilo mnoho dobra pre samotných zasvätených a tiež v Cirkvi a spoločnosti na Slovensku. Ďakujeme Pánovi za prejdenú cestu a za Jeho sprevádzanie! Viac zdroj...
ssssss
p1040375.jpg
 SVIATOK BL. ALEXIE V BECKOVE
V Novom Meste bola snehová kalamita, ale škôlkari z Alexie sa vybrali do kláštora Školských sestier de Notre Dame v Beckove, aby spolu so sestrami oslávili sviatok našej zakladateľky a patrónky našej materskej školy bl. Alexie. Veríme, že ich predstavenie Tajomstva príbehu Lásky potešilo a obohatilo. Deti boli rady, že môžu sláviť tento veľký sviatok s nimi a  tak im poďakovať aj za ich modlitbovú podporu a ich záujem. Foto...  
ssssss
GPS DO BETLEHEMA 
Jasličková akadémia s názvom "GPS do Betlehema" sa konala tradične 25. 12. 2018 v kostole v Novom Meste n. Váhom. Tento rok v nej účinkovalo pod vedením sestier asi 70 detí - žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a zapojili sa aj naši škôlkari z MŠ Bl. Alexie. Dvaja hlavní hrdinovia sa vydali na cestu do Betlehema, na ktorej s pomocou GPS-ka stretli sv. Mikuláša, sv. Luciu, sv. Štefana i Troch kráľov. Tí ich naučili, že k Ježišovi sa dostanú so srdcom otvoreným pre dobro. Na ceste ich sprevádzali piesne žiakov školského zboru a tance žiakov ZŠ a škôlkarov. V závere sa všetci tešili z narodeného Jezuliatka. Foto...
dsc_1214.jpg
ssssss
dsc_0009.jpg
STRETNUTIE PROVINCIÁLNEHO TÍMU PASTORÁCIE POVOLANÍ 
Na podnet provinciálky sr. Metody sa v dňoch 3.-4.1.2019 v Beckove stretli sestry, ktoré sa prihlásili do provinciálneho tímu pastorácie povolaní, aby v rámci provincie vytvorili program PP na tento rok a uvažovali nad možnosťami nových foriem pastorácie povolaní. Úlohou tohto tímu bude povzbudzovať sestry k  dosahovaniu krátkodobých cieľov. Počas prvých novoročných dní sa sestry zdieľali so svedectvom svojho vlastného povolania a uvažovali nad tým, čo ich oslovilo pri rozhodovaní sa v povolaní. Členky tímu spolu s provinciálnou radou zhodnotili výzvu pastorácie povolaní ako veľmi naliehavú, ako výzvu, ktorá by sa mala stať prioritou v našom apoštoláte. Foto...
 
ssssss
CESTA DO BETLEHEMA
Počas stretiek sa sr. Faustína stretávala s Nodamákmi a učila ich vianočné básničky a pesničky. Chystali si oblečenie, kulisy a dekorácie. Všetko vyvrcholilo 25.12.2018, keď kostol v Beckove zaplnili rodičia, príbuzní a všetci, čo chceli potešiť svoje srdcia vianočnou poéziou. Na úvod zaspieval niekoľko kolied beckovský zbor a potom prišiel rad na deti. Zazneli vianočné piesne, vystúpenie anjelov, scénka v podaní pastierikov. Dramatizácia vianočného príbehu pokračovala básňou, ktorú zarecitovali rozkošní anjelici. Nakoniec sa všetkým prihovoril archanjel Gabriel a odovzdal malého Ježiška p. Egidovi, správcovi farnosti. Páter Egid ukončil celé vystúpenie krátkym príhovorom ku všetkým prítomným. Všetci sa po zaspievaní piesne Tichá noc rozchádzali s úsmevom na perách, pretože to bolo všetko naozaj veľmi pekné. Foto...   
dscf4060.jpg
ssssss
_mg_5702.jpg
CESTA K DIEŤAŤU 
25.decembra 2018 v Kostole sv. Štefana v Piešťanoch bolo mimoriadne živo. Deti privítali Narodenie Krista jasličkovou slávnosťou, v ktorej betlehemskí pastieri išli hľadať novonarodeného Spasiteľa. Nedočkavý Tomáš ho však išiel hľadať sám, ale zablúdil. Spoločenstvo pastierov si navzájom v hľadaní slúžilo a pomáhalo. Keď ho našli, chceli to zvestovať celému svetu. Ale aj sám Ježiš ich hľadal a dal sa im spoznať. Hľadal aj Tomáša, ale toho musel hľadať oveľa dlhšie. Ježiš bude hľadať každého z nás. Otvoríme mu srdce? Cestu k Dieťaťu stvárnili žiaci Cirkevnej spojenej školy pod vedením našich sestier. Foto...
 
ssssss
SPIEVAJ, KTO MÔŽEŠ 
26.12.2018 sa v Nitre na Kalvárii slávilo Narodenia Ježiša. Na túto slávnosť sa deti vo farnosti pripravovali celý advent a spolu s farníkmi ho oslávili jasličkovou slávnosťou, ktorú pripravili deti i mladí pod vedením sr. Miriam, p. T. Gerboca SVD a manželov Matuščinových. Sprítomnili príbeh Narodenia tak dobre známy, že sa zdá, že nás sa už ani netýka. A predsa... anjeli, Mária, Jozef, pastieri, vojaci, ľudia z Ježišových čias i traja mudrci, a najmä sám Ježiš prechádzajú  i našimi životmi. Dovoľme vstúpiť malému Ježiškovi do našich sŕdc a naplniť ich čistou detskou  radosťou, hoci aj na miestach zdanlivo "nevhodných", tak ako maštaľka, v ktorej sa narodil... " Tak teda v tom chlieve Mária porodila, diabol si zuby vylámal, Jozefovi sa ruky smiali, všetky zvieratká priskákali. Každý, kto môžeš SPIEVAJ, kto nemôžeš, aspoň sa DÍVAJ. Svojho srdca už sa neboj, svoje hriechy si už neopakuj. Kto môžeš spievaj! Nech spievajú aj tí, čo majú huby drôtené, čo majú ruky drevené, čo majú oči plátené…" Foto...
jaslnitra.jpg
ssssss
jaslikova036.jpg
ZVESŤ PRETRVÁVAJÚCA VEKY 
Len jedna zvesť pretrváva dlhé veky. Nesie sa svetom už dvadsaťjeden storočí. Šíri sa slovom i písmom, ohlasuje sa z pokolenia na pokolenie: "Zvestujem Vám veľkú radosť, lebo sa Vám narodil Spasiteľ, Mesiáš a Pán." Scénické pásmo detí, žiakov a študentov zo ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta z Trenčína v druhý sviatok vianočný 26.12.2018 zachytáva udalosti Stvorenia sveta, prvých ľudí, cez príchod zla do sveta až po očakávané narodenie Mesiáša. Lebo Boh sa zľutoval nad ľudstvom a prisľúbil Vykupiteľa, ktorý prichádza na svet práve na Vianoce, aby dal zmysel každému jednému ľudskému životu. Foto...
ssssss
    PREVEĽKÁ JE NEHA NÁŠHO OTCA 
     V liturgii Vianoc nanovo prežívame tajomstvo Boha, ktorý prichádza, ktorý prijíma naše smrteľné telo, ktorý sa stáva malým a chudobným, aby nás zachránil. Ježiš sa narodil nie z vôle človeka, ale ako dar lásky Boha Otca. A toto nás napĺňa pohnutím - preveľká je totiž neha nášho Otca.
      Nech narodenie Krista Spasiteľa obnoví vaše srdcia, naplní ich radosťou a pokojom, ktorý môže dať len On. Nech Mária, ktorá dokázala s niekoľkými biednymi plienkami a velikánskou nehou premeniť jaskyňu pre zvieratá na dom pre Ježiša, pomôže nám pripraviť teplo domova pre Ježiša v našich srdciach a v našich rodinách (porov. Evangelii gaudium 286).  
      Milostiplné Vianoce,  naplnené Božím pokojom a láskou, osobné stretnutie sa  s vteleným  Slovom, s jeho Matkou Máriou i Jozefom a požehnaný rok 2019, prežiarený radosťou z viery Vám zo srdca praje a pri jasliach vyprosujú sr. provinciálka M. Piatničková a sestry ŠSND.
 
vianoce.jpg
ssssss
TAJOMSTVO PRÍBEHU LÁSKY 
Poznáte tajomstvo príbehu Lásky? Deti z Materskej školy bl. Alexie v Novom Meste n/V už áno a sprostredkovali ho aj svojim rodičom, starým rodičom a sestričkám na svojej besiedke. Priblížili si maličkú Máriu v tanci panien i jej zvestovanie a strastiplnú cestu do Betlehema prostredníctvom videoprojekcie. Tu sa novonarodenému Kráľovi prišli pokloniť pastieri i ich ovečky, pridal sa aj zbor anjelov. No ani deti Matky Alexie sme sa nedali zahanbiť a Ježiškovi zarecitovali a zaspievali. Naša škôlka je ako malý Betlehem, Mária a Jozef chránia všetky deti v nej. S Ježišom rastú v múdrosti každý deň. Foto...  
ssssss
STRETNUTIE DETÍ MATKY ALEXIE 
1.12.2018 sa splnila túžba sr.Anežky, aby sa stretli rodinky, ktorým sa narodili deti po modlitbe príhovoru a na orodovanie našej bl Matky Alexie. A tak sa rodiny Pavlíčkovcov, Matuškovcov a Bulkovcov konečne stretli v komunite sestier v Trenčíne, aby sa zoznámili a poďakovali za dar života ich detí, pretože oni už vedia, že každé dieťa je Boží dar. Počas celého dňa, kedy sa deti potešili aj prvému snehu, spolu prežili vzájomné zdieľanie, modlitbu, povzbudenie, premietanie filmu o bl. Matke Alexii a veselých filmov o zvieratkách, chutné agapé a následný presun do domu rodinky Bulkovcov, ... čítaj viac. Foto...  
detimatkyalexie2018ubulkov.jpg
ssssss
dsc_0047.jpg
OBRAZ BOHA A NAŠE OBRAZY 
Dievčatá z Beňadova, Mútneho a Sihelného sa v dňoch 14.-16.12.2018 zúčastnili duchovnej obnovy na Základnej škole v Beňadove pod vedením sr. Kataríny v spolupráci s Mgr. J. Jarošovou. Dievčatá si pripomenuli podstatu blížiacich sa Vianoc a v dynamikách sa usilovali objaviť Boží obraz vo svojom srdci, ale aj to, čo tento obraz deformuje. Dôležitým prvkom obnovy bolo aj formovanie pozitívneho obrazu o sebe samej prostredníctvom prijatia a potvrdenia spoločenstvom, ktoré na obnove vytvorili. Sobotný večer obohatila sr. Edita vedením modlitby chvál a modlitbou príhovoru. Foto...
 
ssssss
ADVENT NA BALCHAŠI
V sobotu pred prvou adventnou nedeľou sa zišli balchašskí veriaci – dospelí aj deti, aby si vlastnoručne pripravili adventné vence. Deti i dospelí vytvorili, alebo obnovili svoje adventné vence, ktoré potom priniesli na posvätenie pri nedeľnej sv. omši. Okrem pekných prác sa vytvorilo milé, tvorivé spoločenstvo s radostným očakávaním Adventu.
dsc_0374.jpg
ssssss
img_1908.jpg
ADVENT KLOPE NA DVERE 
Čas adventný už zavítal aj do Beckova,  preto sa sr. Faustína dňa 1.12.2018 spolu s deťmi z Nodamu pustila  hneď do prípravy adventných vencov. Animátori vopred pripravili  vence, ktoré si deti už predtým namaľovali na hnedú farbu ako imitáciu dreva. Na  stretku si  ich deti poozdobovali rôznymi krásnymi dekoráciami. Po stretku si ich dali  posvätiť pri sv. omši, aby priniesli do rodín symbol adventu, ktorý nám hovorí o skorom príchode nášho Spasiteľa. Foto... 

 
ssssss
ADVENTNÉ VENCE
 
Radostnou atmosférou sa dňa 1.12.2018 naplnila  telocvičňa Spojenej školy sv. Jozefa pri stretnutí rodičov, detí a priateľov školy. Dôvodom stretnutia bola výroba adventných vencov do školských tried a rodinných príbytkov, pečenie vianočných oblátok a zdobenie perníčkov. Vyrobené adventné vence posvätil p. kaplán Lukáš Blažo. Foto...
pc010429.jpg
ssssss
pc030565.jpg
KRISTIÁNOV DAR 
"Hoc je len október, už viem, komu urobím krajšie Vianoce!" Tieto slová odrážajú poslanie, ktoré nám zanechal Kristián, žiak Spojenej školy sv. Jozefa. Škola chce preto každoročne oživovať toto posolstvo prostredníctvom potravinovej zbierky pre pomoc núdznym v spolupráci s miestnou Charitou v Novom Meste nad Váhom. Tento rok sa tak vyzbieralo 590 kusov potravín. Žiaci mohli do konca novembra priniesť konzervy, paštéty, ryby a cestoviny. Foto...
ssssss
SOM ŽENA
V priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave sa v sobotu 1.12.2018 konala duchovná obnova dievčat a žien na tému: “Som žena”. Spolu so sr. Noemi účastnícky nanovo objavovali prameň dôstojnosti ženy. Inšpirovali sa učením sv. Jána Pavla II. známe pod názvom - Teológia tela. Cez biblické príbehy, ktoré hovoria o pohľade a vzťahu Ježiša k ženám nachádzali uzdravenie a pokoj. Milým uvoľnením bola modlitba tancom s názvom: Uzdravenie ženstva ženy pred pohľadom milujúceho Otca.  Foto...
img_20181201_151125.jpg
ssssss
do13.jpg
SVÄTOSŤ JE TO, ČO POTREBUJEM!
 
Svätosť je to, po čom túžim, svätosť je to, čo potrebujem! Slová tejto stále aktuálnej piesne sa stali "refrénom" duchovnej obnovy pre vranovských siedmakov, ktorí sa stretli 23.11. - 24.11.18 na CZŠ sv. Dominika Savia. Pod vedením sestier a p. kaplána cez rôzne aktivity, piesne, hry, ale i cez modlitbu, hľadali odpoveď na otázku, kto je to svätec a ako sa svätosť dosahuje. Foto... 
ssssss
POĽSKÝ ORGANOVÝ KONCERT
 
Poľský klub na Slovensku zorganizoval v Katedrále sv. Emeráma v Nitre koncert Poľskej organovej hudby z príležitosti 100 ročnice od získania nezávislosti Poľska,  na ktorý boli pozvané aj sestry. Krásny umelecký zážitok si odniesli sr. Miriam a sr. Inocencia. Na agapé sa osobne stretli i s veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku Krzysztofom Strzałkom a konzulom Jackom Doliwom. Foto...  
koncertorganowy075.jpg
ssssss
dsc_0041+(3).jpg
BÁL SVÄTÝCH
 
Dňa 3.11.2018 čakal na balchašskú farnosť veselý a poučný deň. Deti a dospelí si pripravili kostýmy, v ktorých sa predstavili na “Bále svätých” prostredníctvom maxi-smartphonu. Predstavili svojho svätca a oboznámili sa aj s novými svätými, ktorí boli na bále. Čas zoznamovania im spestrovali veselé a smiešne súťaže, a pravdaže nechýbala ani Nebeská hostina. Foto...
 
sss
VELEHRAD-MODRÁ-BUCHLOV 
  
Druhú novembrovú nedeľu sestra Agáta z nitrianskej komunity spolu so  spolupracovníčkami navštívili významné pútnické miesto Velehrad. Po svätej omši a prehliadke areálu si prezreli Archeoskanzen Modrá a kaplnku sv. Barbory, ktorá sa nachádza neďaleko hradu Buchlov. Foto...
20181111_134354.jpg
sss
46353019_1890846001023319_8061769625953632256_o.jpg
CHCEME VIAC?! 
Mládež, ktorá sa stretla na Godzone tour opäť ukázala, že chce hľadať vo svojich životoch niečo VIAC! Vďačná za požehnaný čas plný modlitieb, spevov a hlbokých zážitkov i svedectiev sa vracala z bratislavskej Incheby 17.11.2018 skoro ráno späť domov. Mládežníci boli nadšení z množstva mladých ľudí svedčiacich o svojej viere. Organizátori sa im spravedlňovali za to, že mnohí z nich sa z dôvodu naplnenia kapacity nedostali do haly. Na Godzone v Bratislave prehovoril a prítomných požehnal pomocný o. biskup Mons. Jozef Haľko. Svojich mládežníkov tam priviedli aj naše sestry.  
sss
KOMUNITNÝ VÝLET 
Dňa 30. októbra 2018 sa sestry trnavskej komunity vybrali spolu s Matkou Anežkou na výlet do Rakúska. Zavítali najskôr do starovekého rímskeho mesta Carnuntum. Toto vojenské mesto tvorilo legionársky tábor a predmestie. Na území mesta žili rodiny vojakov, obchodníci a remeselníci. Ďalšie ich kroky viedli do neďalekej obce Kittsee, kde si obzreli výrobu čokolády v čokoládovni Hauswirth. Tu mali prehliadku fabriky. Dostali sa do výroby, kde sa to všetko „varí“. Čokoládové dobroty  okúsili v neďalekom obchodíku. Foto...
 
carnuntum2.jpg
sss
zam-18_11_16-300x213.jpg
DRÁMA, KTORÁ SA OPAKUJE 
Je noc, keď píšem túto úvahu a uvažujem nad významom toho, čo Písmo ponúka aj nám zasväteným v dnešnom evanjeliu. Konečne je kľud, myšlienky prichádzajú a odchádzajú. Píšem a znova prepisujem, čo som napísal, keď mi odrazu zapípa správa a jedna moja známa mi píše, že jediné, čo chce v nás zasvätených vidieť, je Boh. Vidieť Boha v nás je veľkou túžbou mladých, chcú vidieť, že sa s ním rozprávame, že s ním riešime svoje otázniky, svoje pochybnosti… a potom následne dokážeme hľadať (spolu s nimi) odpovede na ich búrky a niekedy aj hurikány. Je to situácia drámy, ktorú zakusovali aj prví kresťania, prvé spoločenstvá, keď už chceli konečne nájsť... Čítaj viac. Zdroj.  
sss
NÁBOŽENSKÁ SLOBODA VO SVETE
Dva roky monitorovala pápežská nadácia ACN situáciu v 196 krajinách sveta a na základe tejto analýzy pripravila v poradí už 14. dvojročné vydanie Správy o stave náboženskej slobody vo svete. Na Slovensku ju po prvýkrát predstaví národná kancelária Pomoc trpiacej Cirkvi v piatok 23.11.2018. Riaditeľka ACN p. M. Hatoková zdôrazňuje: „Približne 250 miliónov ľudí na svete trpí pre svoje náboženské presvedčenie, pričom približne 75 % všetkých foriem nábožensky motivovaného násilia je páchaných práve na kresťanoch.“ Porov.zdroj.
 
acn-20180913-76623.jpg
sss
dsc_0861.jpg
ODVÁŽNE SRDCE
Siedmaci z Cirkevnej spojenej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch sa učili byť odvážnymi. Svoju odvahu si mohli vyskúšať lezením v noci na strom po lane, ísť cez les, alebo padnúť z výšky do náručia niekoho, čo už je dôvera. Cez tieto odvahy dôvery sa potom učili, ako byť odvážny aj v morálnych hodnotách: napr. povedať pravdu, niekoho sa zastať, byť spravodlivý a pod. V biblických príbehoch hľadali odvážnych ľudí, ktorí urobili niečo veľké a uvedomili si, že odvaha to nie je ani sebaistota, ani naivita, ale viera. Viera, ktorá vedie človeka k tomu, aby niečo dôležité urobil. Duchovná obnova sa konala 29.–30.10.2018 pod vedením sr. Dolores a animátorov Petra a Matúša. Foto...
sss
VIDIEŤ OČAMI SRDCA  
V dňoch 12. – 13. 10 2018 sa dievčatá 7. A z Cirkevnej spojenej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch stretli na prespávačke v Nodame. Večer začali rozprávkou o chlebe. Na druhý deň sa venovali téme „Uzdravenie slepca pri Jerichu.“ Prerozprávaný príbeh o slepom Bartimejovi spojili so situáciami všednej a každodennej "slepoty s otvorenými očami.“ Dievčatá vykladacím materiálom stvárňovali svoju vnútornú slepotu mrzutosti, závisti, videnie len seba a uvedomovali si, že vidieť srdcom je pre nich to najkrajšie. Slepotu, ktorej sa chceli zbaviť, odovzdali pri svätej omši, ktorú prišiel slúžiť vdp. farár B. Popelka. Dobrú atmosféru dotvárali hry, tance a rozprávanie zážitkov. Stretnutie pripravila sr. Dolores. Foto... 
img_20181012_214812.jpg
sss
img_1826.jpg
MLADÍ MISIONÁRI 
Beckovskí Nodamáci sa celý mesiac október - každé stretko modlili ruženec za kontinenty. Dňa 20.10.2018 mali Misijnú nedeľu, ktorá bola pre najmladšie animátorky prvou veľkou akciou, ktorú zvládli bravúrne. Na prvom stanovisku AUSTRÁLIA mali deti za úlohu postavať si lodičku a vyfarbiť si ju. Ďalej postupovali na kontinent AFRIKA, kde ich čakala výroba náhrdelníkov z umelých kvetín, ktoré si dávali na nitku  a postupne sa im  vytvoril  krásny náhrdelník s ktorým si potom zatancovali na pieseň Waka-waka. Keď sa už Nodamáci super rozbehli, ich ďalšou úlohou bolo vyrobiť si čiapku na kontinente ÁZIA. Keďže boli veľmi zruční ich ďalšou aktivitou bolo vyrobiť si pomocou balónikov a ryže antistresové loptičky. A na záver ich čakalo oddychové maľovanie na tvár. Nodamáci si tento misijnú nedeľu jednoducho užili.