obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
r1 s1r1 s1

r1 s1r1 s1
dsc_0401.jpg
KRÍŽOVÁ CESTA ULICAMI MESTA
Veľké ticho na Veľký piatok prerušil smutný sprievod prechádzajúci ulicami Nového Mesta n/V sprevádzaný deťmi, mládežou a množstvom dospelých. Hľadeli na tackajúceho sa Ježiša s veľkým krížom, na kričiacich vojakov, plačúce ženy, Máriu, Veroniku... Celé zhromaždenie a zvlášť deti s pohnutím pozorovali utrpenie toho, ktorý niesol hriechy nás všetkých. Tento obraz ostal vtlačený do sŕdc ľudí aj počas obradov Veľkého piatku. Krížovú cestu pripravila a hlbšiemu prežitiu tajomstva nášho vykúpenia napomohla sr. Bohdana a asi dvadsiatka mládežníkov a detí. Foto...
r1 s1r1 s1
KRÍŽOVÁ CESTA ZA DETI
Deti z Materskej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne sa počas celého pôstu učili a snažili robiť maličké dobré skutky, ktoré potom symbolicky odovzdávali trpiacemu Kristovi na kríž. V závere pôstneho obdobia rodičia, starí rodičia a pani učiteľky spoločnou modlitbou krížovej cesty prosili za svoje deti, za svojich blízkych a tak sa pripravovali na hlbšie prežitie Veľkej noci. Foto...  
krizova_cesta019.jpg
r1 s1r1 s1
1.jpg
  POKOJ VÁM! AKO MŇA POSLAL OTEC....
     Pán, ktorý pretrpel opustenie svojich učeníkov, ťarchu nespravodlivého odsúdenia a hanbu potupnej smrti, nám teraz dáva účasť na svojom nesmrteľnom živote a hľadí na nás pohľadom lásky. (Sv. Otec František: Urbi et orbi 2016)  
               On nás vyviedol z otroctva na slobodu, zo smútku do radosti, zo žiaľu k oslave, z tmy na svetlo, z otroctva k vykúpeniu. Preto voláme: Aleluja!(M. Sardský: Veľkonočná homília)  
     Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky vám zo srdca praje a od Zmŕtvychvstalého vyprosuje sr. provinciálka a všetky Školské sestry de Notre Dame
r1 s1r1 s1
JARNÁ BRIGÁDA RODÍN
Televízia LUX vo svojich krátkych správach odvysielala príspevok o zaujímavej aktivite. Rodičia detí z Materskej školy sv.  Andreja Svorada a Benedikta sa rozhodli upraviť nádvorie materskej školy, ktorú navštevujú ich deti. Priložili ruku k dielu a vymaľovali a skrášľovali nádvorie škôlky s cieľom pripraviť ho na výstavbu dopravného ihriska, kde deti môžu byť na čerstvom vzduchu a tiež ho upraviť tak, aby prostredie bolo pre deti príjemné na hranie. Rodičia ocenili skutočnosť, že sa tak mohli lepšie spoznať. Príspevok si môžete pozrieť tu. 
beznazvu.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0170.jpg
PRIPRAVME SA NA LÁSKU
Posledný pôstny víkend (7.-8.4.2017) prežili ôsmačky a deviatačky Základnej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom na duchovnej obnove, na ktorej sa snažili pripraviť na život v láske podľa najväčšieho prikázania, ktoré nám daroval Ježiš. Dievčatá sa usilovali poodhaliť svoje najhlbšie túžby a objaviť svoju identitu. Spontánne prechádzali cez dynamiky a tvorivé aktivity, ktoré poukazovali na hodnotu ľudskej dôstojnosti prežívanej v čistých vzťahoch, "... veď nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov! (Jn 15,13)" Obnovou ich sprevádzali sr. Cordia a Katarína. Foto...
r1 s1r1 s1
DVAJA SMÄDNÍ 
Počas popoludnajšej páľavy sa pri Jakubovej studni stretli dvaja smädní a rozprávali sa o vode... Inak tomu nebolo ani počas stretnutia spolupracovníkov. Počas posledného marcového týždňa sa v nitrianskej komunite stretli členky DRPG a pýtali sa, po čom vlastne túžia. Aj ony objavili, že to po čom najviac túžia, je život s Bohom, živá voda, skutočná voda, ktorá pramení zo srdca nášho Boha. Foto...  
dscn7815.jpg
r1 s1r1 s1
dscn0050.jpg
MODLITBA, ALMUŽNA, PÔST
 V dňoch 17.-18.3.2017 sr. Mateja pripravila na ZŠ Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne duchovnú obnovu dievčat s témou pôstnej výzvy – modlitba, almužna, pôst. Čítanie Svätého Písma – modlitba Ester, modlitba P. Ježiša za Cirkev, P. Ježiš a jeho matka Mária pod krížom,  umožnili dievčatám hlbšie a intenzívnejšie prežívať osobnú modlitbu a konať skutky lásky ľudom okolo seba. Cez dramatizovanú krížovú cestu a bolestný ruženec , vyprosovali pokoj a dobro pre svoju rodinu  aj  pre celý svet. Foto...  
r1 s1r1 s1
CEZ IDENTITU K EVANJELIZÁCII
 Na pôde KU v Ružomberku sa dňa 28.3.2017  konalo III. stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi na tému "Cez identitu k evanjelizácii". Konferencia začala sv. omšou v Kostole Svätej rodiny v Rybárpoli a pokračovala v Aule sv. J. Pavla II. prednáškami. Prvú viedol P. Milan Bubák SVD na tému: Osobný vzťah k Bohu - prameň katolíckej identity a druhú Mons. J. Haľko na tému: Ako sa má katolícka identita prejavovať navonok. Po nich bola moderovaná diskusia. V poobedňajších hodinách bolo zdieľanie v skupinách o tom, ako sa dá prežívať identita katolíka v povolaní. Na konferencii nás zastupovali sestry Xavera a Katarína.

get_thumbs_on_flyphp.jpg
r1 s1r1 s1
p1030076.jpg
VALNÉ ZHROMAŽDENIE NODAMU

Od 17.-19. marca 2017 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne uskutočnilo 13. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM, ktoré bolo stretnutím 30 mladých ľudí a sestier z celého Slovenska - zástupcov stredísk. Okrem schválenia oficiálnych dokumentov, animátori prezentovali svoju celoročnú prácu a vzájomne sa informovali o tom, ako sa venujú deťom a mládeži. Zaujímavá bola prezentácia o pastorácii Rómov, ktorú viedla sr. Alica z Nitry. Tento čas bol inšpiratívny pre všetkých účastníkov a bol povzbudením do ďalšej práce s deťmi a mládežou. Foto...
r1 s1r1 s1
DOPRAJME KAŽDÉMU NARODIŤ SA
"Od 25. marca 2016 povzbudzovaní príkladom veľkých predkov, chceme radostne a odhodlane pokračovať na ceste k nastoleniu veľkého dňa, keď v našej vlasti bude uznané a chránené právo na život pre každého - od počatia po prirodzenú smrť..." - hovoria iniciátori myšlienky 9 mesiacov za život. Všetci sme pozvaní zachraňovať životy nevinných, ohrozených potratmi. Svätý Ján Pavol II. vyzýval celý svet na modlitbovú mobilizáciu za záchranu života od počatia až po prirodzenú smrť. Každý sa môže zapojiť sebe vlastným spôsobom. Viac...
9mesiacov_plagat2017_aaa.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0012.jpg
NONSTOP ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
V stredu 15.3.2017 sa v školskej kaplnke v Novom Meste n/V začal tretí ročník súvislého čítania a počúvania Biblie s názvom Biblia dňom i nocou. Toto podujatie organizuje Rada Spojenej školy sv. Jozefa  s nasledovnými úmyslami: ako prejav úcty a vďačnosti za všetky milosti získané na príhovor sv. Jozefa patróna a ochrancu školy, ako prosba o dary Ducha Svätého pre zamestnancov, žiakov školy, za prehĺbenie viery pre obyvateľov Nového Mesta n/V a na osobný úmysel lektora. Nonstop čítanie bude ukončené na sviatok sv. Jozefa 19.3.2017. Správa  na tk.kbs.sk a v TV Lux.
r1 s1r1 s1
STRETNUTIE S FADY - IRACKÝM KRESŤANOM
DRPG v Novom Meste nad Váhom mala dňa 13.3.2017 jedinečnú príležitosť stretnúť sa s Fady - irackým kresťanom a diskutovať s ním o dôvodoch vojnovej situácie na Ninivskej pláni. Fady so svojou rodinou žije v Nitre. Žil v Karakoši v kresťanskej komunite neďaleko Mosulu, odkiaľ stovky tisíc z nich museli opustiť svoje domovy a stali sa utečencami vo vlastnej krajine. Fady hovoril aj o svojej skúsenosti v utečeneckom tábore v Erbile, ale aj o svojej nádeji do budúcnosti. Diskusia s Fady hlboko zapôsobila na všetkých. Dalo sa to zistiť z množstva otázok, ktoré by boli dávali Fadymu, keby nebola pokročilá hodina. Veríme, že Fady a všetci jeho krajania budú mať množstvo príležitostí viesť pokojný život či už na Slovensku, alebo vo svojej rodnej krajine. Foto...
dsc_0020.jpg
r1 s1r1 s1
dscn9049.jpg
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

 
Farebné karnevalové masky rozveselili sobotňajšie stretko 25.2.2017 v beckovskom  NODAMe. Detské tváričky sa rozšírili o veselé úsmevy. Fašiangový karneval dal novú príležitosť fantázii a dobrej nálade malým i veľkým. Zábavný program a domáci koktail dodali karnevalu tú správnu fašiangovú "príchuť". Foto...
 
r1 s1r1 s1
JEŽIŠ ČAKAL TAK DLHO
 
Prinášame Vám svedectvo sr. Klarissy z Auerbachu z Bavorskej provincie: "Stále viac si uvedomujem, aký veľký dar je to, keď je človek už od detstva vychovávaný v kresťanskej viere. Spolu s mojimi ôsmimi súrodencami som smela prežiť šťastné detstvo a mladosť v krásnom prostredí Allgäu. Keď v roku 2005 vstúpila moja najstaršia sestra do kláštora, častejšie som si kládla otázku, či by to nemohla byť aj moja cesta. Po ukončení vzdelania som ako zdravotná sestra pracovala niekoľko rokov vo svojom vysnívanom povolaní, kde som mohla slúžiť iným. Stále viac rástla vo mne túžba zasvätiť svoj život úplne Bohu. Zároveň som si vedela predstaviť, ako by som si založila rodinu. Ale v hĺbke srdca som vedela, že pre mňa bude šťastím iba to, čo chce Boh. A tak som sa začala v modlitbe pýtať na jeho vôľu. Svoj život som úplne zverila Panne Márii, ktorá ma odvtedy tiež viditeľne vedie. ..." Celý text   
10999436_799814756750364_3260738295190690565_n.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0127.jpg
BOH MEDZI NAMI (DIEVČATAMI)

V dňoch 24.-26.2.2017 sa v ZŠ Beňadovo uskutočnila duchovná obnova stredoškoláčiek z Beňadova a z Mútneho pod vedením sestier Xavery, Kataríny a Miriam. Otvorená, spontánna a radostná atmosféra vládla počas zamyslení nad listom sv. otca Františka pre mladých, prednášky, Lectio divina a aj počas chvíľ tvorivej relaxácie. Svoje farníčky na duchovnej obnove navštívil aj p. kaplán vdp. R. Saniga, ktorý dievčatá vyzval k spolupráci pri práci s deťmi. Duchovná zrelosť dievčat sa prejavila počas nádhernej adorácie formou chvál, ktorú si pripravili a viedli samy. Foto...
r1 s1r1 s1
AKO MÚDRO KONÁ BOH 
 
Dňa 20.2.2017 sa v Jablonovom zišli spolupracovníčky DRPG. Sr. Alojzia, ktorá vedie tieto stretnutia, pozvala aj spolusestry z Beckova, aby v tomto spoločenstve slávili Eucharistiu. Hlavným celebrantom bol miestny pán farár F. Cvacho. Po nej si sprítomnili život a dielo sv. P. Fouriera zakladateľa rehole Kanonisiek svätého Augustína prostredníctvom dokumentárneho filmu. S požehnaním pána farára sme sa vrátili domov. 
dscn9029.jpg
r1 s1r1 s1
stretnutiemladsichsestier2017(1).jpg
  STRETNUTIE SESTIER NA ORAVE
10.-12.2.2017 víkendovka mladších sestier so sr. provinciálkou Metodou na Orave bola dlho očakávaným stretnutím. Náplňou stretnutia bolo sesterské spoločenstvo, práca nad dokumentami sv. otca Františka a samozrejme rekreačné a zábavné chvíle. Sr. Ladislava svojou chutnou kuchyňou prispela k dobrej atmosfére plnou mierou. Nedala sa zahanbiť ani zasnežená Orava a pohostinnosť príbuzných sestier. Foto...
 
r1 s1r1 s1
ALEXIA PLNÁ VČIELOK...
V piatok 17.2.2017 telocvičňu v budove Alexia v Novom Meste/Váhom naplnili lienky, včielky, víly, bojovníci a mnohé iné masky. Deti sa spolu s rodičmi prišli zabaviť a spolu si zatancovať. Sestry Marcelu a Kristínu veľmi potešili krásne rodinné masky, kde sa ukázala nápaditosť a kreativita mnohých rodín. Bol to spoločný čas pre rozhovor, vzájomné radostné stretnutie. Všetkým zúčastneným ďakujú za radosť, ktorú priniesli a s ktorou sa s nimi podelili. Deti si tento deň užili naozaj naplno. Foto... 
karnalex.jpg
r1 s1r1 s1
dscf0071.jpg
POŽEHNANÝ ČAS S DRPG
Nedeľné popoludnie 12.2.2017 pred sviatkom 150. výročia smrti pátra G. Schneidra, nášho zakladateľa, komunita sestier v Beckove prežívala v slávnostnom duchu. Začali divadelným predstavením o živote bl. Alexie, ktorý im priblížili mladí a deti z NMnV. Po duchovnom zážitku v kaplnke prijali do Rodiny pátra G. Schneidra tri nové členky, ktoré sa pred slávnostnými vešperami zaviazali k spolupráci pri napĺňaní poslania kongregácie v DRPG a to modlitbami, utrpeniami a námahami. Po bohatom duchovnom pokrme prijali  pozvanie na slávnostnú večeru, pri ktorej sa spoločne zdieľali  so svojimi skúsenosťami a zážitkami zo života. Foto...
r1 s1r1 s1
ADORAČNÝ DEŇ ŠKOLY
V piatok 10.2.2017 sa študenti a žiaci Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom striedali v kaplnke sestier pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou, aby adorovali prítomnosť Ježiša a vyprosovali si od Neho nových žiakov pre základnú školu aj pre gymnázium. Žiakom základnej školy pomáhal pri adorácii pripravený pracovný list, zatiaľ čo gymnazisti mali moderovanú adoráciu, ktorú viedli bývalí absolventi školy. Veríme, že adoračný deň bol požehnaním pre súčasných aj budúcich žiakov. Foto...
dsc_0018.jpg
r1 s1r1 s1
01.jpg
IZAIÁŠ A JEHO CESTA DO BOŽÍCH HLBÍN
Teolog.-spirit. komisia KVPŽR na Slovensku zorganizovala v dňoch 10.–12.2.2017 v priestoroch Centra Salvator v Bratislave seminár na tému „Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskej krízy“. Zúčastnilo sa na ňom 110 sestier z rozličných reholí na Slovensku. Prednášateľom bol Prof. Peter Dubovský SJ. Úlohou účastníčok bolo počas seminára prečítať 66 kapitol proroka Izaiáša, nechať sa preniknúť Božím Slovom a učiť sa od Izaiášovej logiky mať oko, ktoré si nezakrýva realitu. Našu kongregáciu zastupovali sestry: Xavera, Zuzana a Ancila. Zdroj.
 
r1 s1r1 s1
ZDANLIVO BEZVÝZNAMNÝ KŇAZ
15.2.2017 si pripomíname 150. výročie smrti pátra Gabriela Schneidra, zakladateľa našej kongregácie, ktorý sa vyznačoval pokorou a skromnosťou, ale svojim životom a dielom poznačil históriu Čiech, životy mnohých dievčat a rodín a to netušil, že jeho dielo prekročí hranice jeho vlasti. Nikdy nekládol do popredia seba, ale nadovšetko chcel, aby si verejnosť myslela, že ide o dielo sestier. Hojnosť ťažkostí, ktoré vyžadovalo založenie každej filiálky ho utvrdzovalo v presvedčení, že kongregácia je dielom Božej prozreteľnosti. (P.Gabriel)
drpg150vyrociepgabrielafebruar2017(42).jpg
r1 s1
unnamed.jpg
photo.jpg
PROJEKT rehole.sk
Zasvätení muži a ženy na Slovensku spúšťajú od 14. 2.2017 nový internetový portál rehole.sk, ktorý poslúži všetkým, ktorí hľadajú informácie o rehoľných inštitútoch pôsobiacich v našej krajine. Portál prinesie základné informácie o zasvätených, uľahčí orientáciu v množstve rôznych inštitútov zasväteného života, zviditeľní ich mnohorakú činnosť a poskytne informácie pre tých, ktorí by radi priložili ruku k dielu. Projekt zastrešujú KVRP a KVPŽR na Slovensku. Zapojila sa do neho aj naša kongregácia. Tlačová správa.
r1 s1r1 s1
,,ON JE ŽIVÝ"  
Program medzinárodného stretnutia mladých organizovaného komunitou Emanuel sa niesol v duchu Ježišových slov: ,,Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta." Na túto výzvu odpovedali aj naše sestry z komunít Piešťany, Beckov, Trenčín, Nitra a Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa rozhodli prežiť pekné spoločenstvo s mladými na 22. ročníku ,,On je živý". Jedným z hlavných hostí bol Doc. MUDr. ThDr. Dr. Max Kašparů. Sv. omšu celebroval otec biskup Mons. Jozef Haľko. Program vyvrcholil Večerom milosrdenstva.
16491248_1794732520782863_1619310488_o.jpg
r1 s1r1 s1
den_4_zasvateneho-zivota_2017_n.jpg
DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
2.2.2017 naše sestry zo štyroch komunít pôsobiacich na území trnavskej arcidiecézy prijali pozvanie Mons. J. Oroscha  spolu osláviť Deň zasväteného života. Privítal ich príhovorom, v ktorom upriamil zrak rehoľníkov na P. Máriu - horiacu sviecu vyžarujúcu svetlo a teplo. Účastníci si mohli pozrieť výstavu fotografií tvári zasvätených pôsobiacich v Trnavskej arcidiecéze, ktorá odrážala hodnoty zasväteného života v každodennom prežívaní ich zasvätenia.   Ústrednou témou prvej časti programu bola prednáška P. Zahoránskeho SJ. Niesla názov „Slovo do života“.  Vrcholom sviatku bolo slávenie Eucharistie v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba. Foto... 


SYNODA O MLADÝCH 2018
 
V Tlačovom stredisku Svätej stolice 13.1.2017 predstavili prípravný dokument k najbližšej biskupskej synode, ktorá bude prebiehať v októbri 2018. Text predstavuje úvodnú fázu prípravy synody na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Pri tejto príležitosti Svätý Otec napísal list určený mladým na celom svete.  Prípravný dokument synody má za cieľ pozbierať informácie o aktuálnom sociálno-kultúrnom stave mladých v rozpätí od 16 do 29 rokov v rôznych životných kontextoch.  Zdroj.
 
 


synodamladych.jpg
17jezis-nasesvetlo.jpg
LÁSKA KRISTOVA NÁS ŽENIE
V Balchaši existuje množstvo denominácií, poväčšine protestantských cirkví a denominácií. Katolícka cirkev každý rok organizuje týždeň modlitieb za jednotu. Tento rok sa niesla v duchu sv. Pavla: Zmierenie – láska Kristova nás poháňa. Modlili sa každý deň v inej cirkvi. Na modlitbu prichádzalo veľa veriacich. Spoločná modlitba ich  zbližovala, napĺňala porozumením a radosťou. Kristov kríž, ktorý všetkých zjednocuje a sviece, ktoré sú symbolom svetla Kristovho, putovali celý týždeň po kresťanských denomináciách. Foto...
 
r1 s1r1 s1
ČERVENÉ ČIŽMIČKY NA BALCHAŠI
Z Balchaša sme dostali správu o prežívaní jasličkovej slávnosti v tomto znení: "Na Božie narodenie po sv. omši sme sa zišli v centre na premiéru vianočnej scénky Červené čižmičky, ktorú nacvičili naši farníci, deti i mládež. Obuvník Hans nemal rád Vianoce, až kým sa mu raz v noci nezjavil anjel. Vtedy pochopil, že dar spásy je aj pre neho a z vďačnosti obdaroval chudobné dievčatko červenými čižmičkami, ktoré sám ušil. Vystúpenie Márie a Jozefa so živým Ježiškom  dojalo každého diváka. Celý text. Foto...
_mg_5943.jpg
r1 s1r1 s1
p1010019.jpg
NOVOROČNÉ STRETKO
 

Na prvom stretku v novom roku 2017 si deti z beckovského Nodamu postavili snehuliaka rovno uprostred dvora. Veľký zasnežený trávnik a dobrý sneh im umožnili postaviť Nodamáčika v plnej paráde. Dokonca mu pristala lopata aj "bengálske ohne" na počesť Nového roka 2017:). Foto...
aa
KRESŤAN, ČLOVEK VO SVETE. POĎ DO TOHO!
  
Komunita Emanuel a Bratsvo Ježišovo nás pozývajú na 22. ročník "ON JE ŽIVÝ" do Nitrianskeho Agrokomplexu v čase od 3. do 5. februára 2017. Program sa bude niesť v duchu Ježišových slov: "Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta." (Jn 17,18). Jedným z hlavných hostí bude Max Kašparú. Sv. omšu bude
celebrovať Mons. Jozef Haľko. Program vyvrcholí Večerom milosrdenstva. Zaregistrovať sa môžete TU prostredníctvom online formulára. Pred registráciou si nezabudnite prečítať informácie o ubytovaní a strave. 
 
 
15675902_700666413440154_141091150892130758_o.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0676.jpg
SVIATOK MATKY ALEXIE
Veľmi pekným spôsobom oslávila novomestská komunita kongregačný sviatok bl. Alexie le Clerc 9. januára 2017. Slávnosť začali spolu s Duchovnou  rodinou pátra Gabriela a niekoľkými mládežníkmi slávením sv. omše s formulárom z tohto sviatku. Potom sa presunuli do budovy Alexie, aby si prezreli priestory materskej školy. Malá skupinka mladých im tam pripravila divadielko o dare života, povolania a dare poslania mladej Alexie, ktorá zasvätila svoj život starostlivosti o deti a mládež chrániac ju pred údermi "kladiva". Mladí sa týmto spôsobom odvďačili členom DRPG za ich každodenné modlitby a obety. Foto...
r1 s1r1 s1
"ČO MÁM ROBIŤ?" NA SESTERSKÝCH DŇOCH
Na sviatok Zjavenia Pána od 6. januára 2017 sme sa už po siedmykrát  stretli v Beckove na sesterských dňoch, aby sme utužili ducha jednoty a lásky medzi nami v prítomnosti našich starších spolusestier. Začali sme zvesela pri zábavných vstupoch komunít a zažívali  sme spoločne uvoľnenú atmosféru. Zvyšný čas sme prežili pri prameni Božieho Slova prostredníctvom prednášok p. Krzysztofa Wonsa SDS z Krakova, ktorý odpoveď na Máriinu výzvu: "Urobte všetko, čo vám povie môj Syn!" (Lk ) našiel v slovách bohatého mládenca prichádzajúceho za Ježišom s priamou otázkou: "Čo mám robiť?" (Mk 10, 17-23). Sesterské dni sme ukončili 8. januára 2017.  Foto...
dsc_0510.jpg
r1 s1r1 s1
2016.jpg
r1 s1r1 s1
rorate.jpg
OBNOVA "RORATE COELI"   
Ako to bolo v rajskej záhrade, čo spôsobilo jej zatvorenie, volanie ľudstva: "Rorate coeli", ale predovšetkým nekonečné Otcovo milosrdenstvo bolo témou duchovnej obnovy dievčat z Beňadova a Mútneho v čase od 16. do 18.12.2016, ktoré viedli sr. Kristína a sr. Katarína.  Dievčatá prejavovali svoju srdečnosť a vďačnosť voči sestrám, medzi sebou navzájom, ale aj voči pápežovi Františkovi, ktorému adresovali svoj list v čase, keď oslavoval svoje 80. narodeniny. Radostná atmosféra naplnená pokojným úsmevom, ovzdušie modlitby a jednoty vytvorilo "usmievavú mladú cirkev". Veríme, že prinesie dobré duchovné ovocie. Foto...
 
r1 s1r1 s1
SPOMIENKA NA PÚŤ NA SKALKU
26.10.2016 - niekoľko dní pred ukončením Svätého roka milosrdenstva sa  študenti SZŠ spolu so sr.Anežkou a tromi vyučujúcimi zúčastnili púte na Skalku, aby prešli bránou milosrdenstva. Všetko prebehlo dôstojne, počasie bolo krásne, v kostole ich čakal p.kaplán Jozef Hlavina, ktorý asi sedemdesiatim študentom porozprával,  čo je to Rok milosrdenstva, že najviac ho Boh prejavuje vo sv. spovedi, aby sa jej nebáli...  Vysvetlil niečo z histórie kostola na Skalke, tiež o sv. Svoradovi a Benediktovi a po modlitbe im udelil požehnanie. Celý text. Viac napovedia fotkyI. a fotky II.

img_20161026_152456.jpg
r1 s1r1 s1
hdimgdeedf13bc71e97b34e92d1539ddb9c.jpg
NOVÉ PRIESTORY PRE SZŠ V TRENČÍNE
Tento rok to nemali ľahké dve školy, na ktorých pôsobí naša sr. Anežka. Stredná zdravotnícka škola menila svoje pôsobisko a postupne sa sťahovala "za mosty" do novej budovy, aby uvoľnila priestory pre diecézne cirkevné školy a škôlku. Napriek bolestnému odchodu sa v nových priestoroch vyučujúci i študenti celkom dobre aklimatizujú a sú už vo svojom... Tešia sa, že tu  za pomoci vyučujúcich i pozvaných kňazov - pána dekana Milana Kupčíka, školského dekana Petra Beňa a kaplána UPC Jurana Sedláčka, mohli požehnať a posvätiť obnovené priestory, aby v nich vanul Boží Duch. Ostatné pozrite na fotografiách a na webe školy:  Celý text.
 
ADVENT V BECKOVSKOM NODAME

Predvianočná príprava - advent - v beckovskom Nodame sa pod rukami detí premieňal na túžobné očakávanie Vianoc, a teda narodenie Jezuliatka. Deti vlastnoručne pripravili sv. Rodine Betlehem, vyzdobili ho svojimi kresbami, opravili rozhrkané dvierka. Nechýbal veľký adventný veniec so sviecami, vianočnými príbehmi a taktiež nebeský anjelský chór. Posúďte sami...
 
adventbeckov.jpg
r1 s1r1 s1
p1010016.jpg
PAT A MAT S KAMARÁTMI

15. decembra 2016 o 17:00 hod. sa v Kultúrnom dome v Novom Meste nad Váhom konalo detské predstavenie PAT a MAT s kamarátmi. PAT a MAT na divadelných doskách zahrali deťom rozprávkový muzikál so známymi postavičkami z Večerníčkov, čo deti ocenili veselým smiechom a potleskom. Z beckovského Nodamu sa na milých hercov usmievalo z hľadiska 14 detských tváričiek. Na záver predstavenia sme si spravili aj spoločné foto. Foto...
 
r1 s1r1 s1
Správu o oslavách na našej Spojenej škole sv. Jozefa priniesla aj TV LUX a Tk KBS.
AAA
r1 s1
STRETNUTIE PREDSTAVENÝCH A PP
Dňa  10. decembra 2016 sa v Beckove konalo stretnutie predstavených komunít v duchu výzvy sv. Otca Františka v apoštolskom liste Misericordia et misera: "Nadišla chvíľa, popustiť trochu fantáziu milosrdenstva, aby sa zrodili mnohé nové diela, ovocie milosti.", ktorou nás pozýva pokračovať v milosrdenstve aj po skončení Roka milosrdenstva. Súčasne so stretnutím predstavených sa stretli aj sestry zodpovedné za pastoráciu povolaní, ktoré prehodnocovali aktivity pastorácie komunít za rok 2016 a pripravili si plán na rok 2017. Foto...
 
stretnutiepredstavenychapp(1).jpg
r1 s1r1 s1
25vyrociesssvjozefa(57).jpg
OSLAVY V SPOJENEJ  ŠKOLE SV. JOZEFA
Na sviatok sv. Petra Fouriera 9.12.2016 oslávila naša  Spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste/V strieborné výročie založenia základnej školy a 20. výročie vzniku gymnázia. Oslavy začali slávnostnou sv. omšou v miestnom kostole a pokračovali v MsKS, kde boli ocenení dlhoroční zamestnanci školy. Pred slávnostnou akadémiou študenti školy získali spolupatróna školy sv. Petra Fouriera. Osláv školy sa zúčastnili sestry zo slovenskej a českej provincie, generálna predstavená Matka Anežka, primátor Nového Mesta /V Ing. J. Trstenský, predseda TSK Ing. J. Baška, zástupkyňa MŠ VVaŠ SR p. Mária Paráková a ďalší hostia.  Foto...
r1 s1r1 s1
ČAS RADOSTNÉHO NAČÚVANIA

„Príď k nám, Tvoj ľud Ťa čaká...“ – v tomto duchu sa niesla adventná príprava dievčat z Trenčína, ktorá sa konala 2.- 3.12.2016 pod vedením sestry Mateji.  Sprievodcom  im bolo Božie Slovo – Lukášovo evanjelium, s ktorým putovali do  domu Panny Márie a Alžbety, so sv. Jozefom hľadali miesto v Betleheme a spoločne pozorovali pastierov. Tvorivé aktivity umožnili dievčatám prežiť čas radostného načúvania,  spoločenstva a otvorenosti pre potreby druhých. Foto...
 
dscn9661.jpg
r1 s1
pozvanka.jpg
VÝROČIA SPOJENEJ ŠKOLY SV. JOZEFA  
9. decembra 2016 si Spojená škola sv. Jozefa pripomenie dôležité výročia:  25. výročie vzniku Základnej školy sv. Jozefa a 20. výročie vzniku Gymnázia sv. Jozefa. Pripravuje sa hodnotný program. Oslavy začnú slávnostnou sv. omšou o 9.30 h v kostole Narodenia Panny Márie v NMV, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Orosch, arcibiskup. Po nej bude slávnostný program a recepcia. Prípravy sú v plnom prúde.    
 
r1 s1
MILOSRDENSTVO A BIEDA 
S prianím „milosrdenstva a pokoja“ vyzval pápež František na záver Svätého roka milosrdenstva apoštolským listom Misericordia et misera celú Cirkev, aby ďalej pokračovala v tom, čo sa s Jubileom začalo. Oznámil aj niekoľko nových prvkov v živote spoločenstiev veriacich. Za latinským názvom dokumentu Misericordia et misera (Milosrdenstvo a bieda) sa obrazným spôsobom skrývajú hlavní protagonisti príbehu z 8. kapitoly Jánovho evanjelia: Ježiš a hriešnica, ktorú svojím milosrdenstvom zachránil. Zdroj. Slovenská verzia
 
ap3752728_articolo.jpg
mmmm.jpg
MALÍ MISIONÁRI

Celý október sa deti z Nodamu v Beckove aktívne zapájali do misijnej služby.Malí misionári boli vysielaní po dvoch, aby sa podelili o kúsok lásky a darovali svoj vlastnoručne vyrobený pozdrav sestričkám v komunite.
NOVÝ LEVEL
Tisíce mladých ľudí počas uplynulého týždňa zaplnili športové haly a zimné štadióny po celom Slovensku. Dôvodom bolo evanjelizačné turné projektu Godzone s názvom Generácia KIOBK: Nový level.  Na Godzone sa počas Týždňa Cirkvi pre mládež zúčastnilo  21 483 registrovaných účastníkov. Podstatnou časťou programu sú   evanjelizačné koncerty  vytvorené z hudobných, tanečných a divadelných vystúpení, ktoré nesú posolstvo evanjelia. Na vystúpení Godzone v Bratislave 18.11.2016 sa zúčastnili aj naše sestry z Nového Mesta nad Váhom a z Trenčína spolu so svojimi žiakmi. Porov.zdroj. Foto...
 
godzone(2).jpg
imag2456_burst001.jpg
SR. AGÁTA NA NITRIANSKOM HRADE
Sestrička Agáta so svojimi zverencami zo Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby podnikla výlet na Nitriansky hrad.
r1 s1r1 s1
DIECÉZNA SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
13. 11 . 2016 bol kostol Božieho milosrdenstva na sídlisku Košického vládneho programu /KVP/ v Košiciach dekrétom Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa vyhlásený za diecéznu Svätyňu Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. sa veriaci pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva, po ktorej bola sv. omša a po nej miestny farár vdp. Peter Novák spolu s otcom arcibiskupom zatvorili bránu milosrdenstva. Na vyhlásení diecéznej svätyne a celom programe sa zúčastnili aj sestry našej košickej komunity. 
kvp.jpg
20161119_121450.jpg
BRÁNA ZATVORENÁ - SRDCE OTVORENÉ
Sestry zubrohlavskej komunity si na záver novény k Božiemu milosrdenstvu navzájom darovali "symbol lásky" - poďakovanie, odpustenie a vykročili na novú cestu do Božieho kráľovstva.  
r1 s1r1 s1
BRÁNA MILOSRDENSTVA JE ZATVORENÁ, ALE...
Mimoriadny svätý rok milosrdenstva dospel k svojmu záveru. Pri vstupnom obrade eucharistickej slávnosti Krista Kráľa V NEDEľU 20.11.2016 o Svätý Otec František zatvoril na Vatikánskej bazilike Svätú bránu milosrdenstva. Na zaplnenom Námestí sv. Petra s približne 70-tisíc veriacimi pápež vyzval k vďačnosti za uplynulý rok a zároveň k pokračovaniu v uvádzaní milosrdenstva do každodenného života: ... "Z prebodnutého boku Vzkrieseného vyviera až do konca vekov milosrdenstvo, útecha a nádej."... Zdroj. 

afp4788999_articolo.jpg
r1 s1r1 s1
puste.jpg
DRPG V PUSTÝCH SADOCH
Už desať rokov sa v pravidelných dvojmesačných intervaloch farníci v Pustých Sadoch, pridružení k Duchovnej rodine P. Gabriela stretávajú pri prameňoch duchovnosti Školských sestier de Notre Dame: predovšetkým Sväté písmo, praktizované formou Lectio divina, a odkaz zakladateľov. Členská základňa sa pohybuje v rozmedzí 15-25, najmladšia členka má 35, najstaršia 87 rokov. Prevažujú ženy, momentálne prichádzajú dvaja muži. Posledné stetnutie bolo 13. októbra 2016. Foto...
 
r1 s1r1 s1
ZA BL. ALEXIOU DO PARÍŽA
Bl. Alexia, ktorej meno nosí budova  našej MŠ, bola inšpirátorkou púte do sídla Kanonisiek sv. Augustína rehole de Notre Dame v Paríži, kde sr. Marcela v sprievode prekladateľky sr. Reginy prevzala od miestnej predstavenej, sr. Odile Zabus, prvostupňovú relikviu našej spoločnej bl. zakladateľky. Sestričky hostiteľky pripravili na túto príležitosť osobitnú liturgiu vešpier spojenú s odovzdaním relikvie. Zvyšný čas (citeľným požehnaním bolo mimoriadne priaznivé počasie) pútničky využili na návštevu blízkych kostolov (Notre Dame de Paris, rue du Bac, Sacré Coeur, sv. Vincent a sv. Ignác) a iných pozoruhodností veľkomesta. Medzinárodné stretnutie pri M. Alexii upevnilo vzťahy oboch rehoľných rodín. Foto...