obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
r1 s1r1 s1

r1 s1r1 s1
ALEXIA PLNÁ VČIELOK...
V piatok 17.2.2017 telocvičňu v budove Alexia v Novom Meste/Váhom naplnili lienky, včielky, víly, bojovníci a mnohé iné masky. Deti sa spolu s rodičmi prišli zabaviť a spolu si zatancovať. Sestry Marcelu a Kristínu veľmi potešili krásne rodinné masky, kde sa ukázala nápaditosť a kreativita mnohých rodín. Bol to spoločný čas pre rozhovor, vzájomné radostné stretnutie. Všetkým zúčastneným ďakujú za radosť, ktorú priniesli a s ktorou sa s nimi podelili. Deti si tento deň užili naozaj naplno. Foto... 
karnalex.jpg
r1 s1r1 s1
dscf0071.jpg
POŽEHNANÝ ČAS S DRPG
Nedeľné popoludnie 12.2.2017 pred sviatkom 150. výročia smrti pátra G. Schneidra, nášho zakladateľa, komunita sestier v Beckove prežívala v slávnostnom duchu. Začali divadelným predstavením o živote bl. Alexie, ktorý im priblížili mladí a deti z NMnV. Po duchovnom zážitku v kaplnke prijali do Rodiny pátra G. Schneidra tri nové členky, ktoré sa pred slávnostnými vešperami zaviazali k spolupráci pri napĺňaní poslania kongregácie v DRPG a to modlitbami, utrpeniami a námahami. Po bohatom duchovnom pokrme prijali  pozvanie na slávnostnú večeru, pri ktorej sa spoločne zdieľali  so svojimi skúsenosťami a zážitkami zo života. Foto...
r1 s1r1 s1
ADORAČNÝ DEŇ ŠKOLY
V piatok 10.2.2017 sa študenti a žiaci Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom striedali v kaplnke sestier pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou, aby adorovali prítomnosť Ježiša a vyprosovali si od Neho nových žiakov pre základnú školu aj pre gymnázium. Žiakom základnej školy pomáhal pri adorácii pripravený pracovný list, zatiaľ čo gymnazisti mali moderovanú adoráciu, ktorú viedli bývalí absolventi školy. Veríme, že adoračný deň bol požehnaním pre súčasných aj budúcich žiakov. Foto...
dsc_0018.jpg
r1 s1r1 s1
01.jpg
IZAIÁŠ A JEHO CESTA DO BOŽÍCH HLBÍN
Teolog.-spirit. komisia KVPŽR na Slovensku zorganizovala v dňoch 10.–12.2.2017 v priestoroch Centra Salvator v Bratislave seminár na tému „Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskej krízy“. Zúčastnilo sa na ňom 110 sestier z rozličných reholí na Slovensku. Prednášateľom bol Prof. Peter Dubovský SJ. Úlohou účastníčok bolo počas seminára prečítať 66 kapitol proroka Izaiáša, nechať sa preniknúť Božím Slovom a učiť sa od Izaiášovej logiky mať oko, ktoré si nezakrýva realitu. Našu kongregáciu zastupovali sestry: Xavera, Zuzana a Ancila. Zdroj.
 
r1 s1r1 s1
ZDANLIVO BEZVÝZNAMNÝ KŇAZ
15.2.2017 si pripomíname 150. výročie smrti pátra Gabriela Schneidra, zakladateľa našej kongregácie, ktorý sa vyznačoval pokorou a skromnosťou, ale svojim životom a dielom poznačil históriu Čiech, životy mnohých dievčat a rodín a to netušil, že jeho dielo prekročí hranice jeho vlasti. Nikdy nekládol do popredia seba, ale nadovšetko chcel, aby si verejnosť myslela, že ide o dielo sestier. Hojnosť ťažkostí, ktoré vyžadovalo založenie každej filiálky ho utvrdzovalo v presvedčení, že kongregácia je dielom Božej prozreteľnosti. (P.Gabriel)
drpg150vyrociepgabrielafebruar2017(42).jpg
r1 s1
unnamed.jpg
photo.jpg
PROJEKT rehole.sk
Zasvätení muži a ženy na Slovensku spúšťajú od 14. 2.2017 nový internetový portál rehole.sk, ktorý poslúži všetkým, ktorí hľadajú informácie o rehoľných inštitútoch pôsobiacich v našej krajine. Portál prinesie základné informácie o zasvätených, uľahčí orientáciu v množstve rôznych inštitútov zasväteného života, zviditeľní ich mnohorakú činnosť a poskytne informácie pre tých, ktorí by radi priložili ruku k dielu. Projekt zastrešujú KVRP a KVPŽR na Slovensku. Zapojila sa do neho aj naša kongregácia. Tlačová správa.
r1 s1r1 s1
,,ON JE ŽIVÝ"  
Program medzinárodného stretnutia mladých organizovaného komunitou Emanuel sa niesol v duchu Ježišových slov: ,,Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta." Na túto výzvu odpovedali aj naše sestry z komunít Piešťany, Beckov, Trenčín, Nitra a Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa rozhodli prežiť pekné spoločenstvo s mladými na 22. ročníku ,,On je živý". Jedným z hlavných hostí bol Doc. MUDr. ThDr. Dr. Max Kašparů. Sv. omšu celebroval otec biskup Mons. Jozef Haľko. Program vyvrcholil Večerom milosrdenstva.
16491248_1794732520782863_1619310488_o.jpg
r1 s1r1 s1
den_4_zasvateneho-zivota_2017_n.jpg
DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
2.2.2017 naše sestry zo štyroch komunít pôsobiacich na území trnavskej arcidiecézy prijali pozvanie Mons. J. Oroscha  spolu osláviť Deň zasväteného života. Privítal ich príhovorom, v ktorom upriamil zrak rehoľníkov na P. Máriu - horiacu sviecu vyžarujúcu svetlo a teplo. Účastníci si mohli pozrieť výstavu fotografií tvári zasvätených pôsobiacich v Trnavskej arcidiecéze, ktorá odrážala hodnoty zasväteného života v každodennom prežívaní ich zasvätenia.   Ústrednou témou prvej časti programu bola prednáška P. Zahoránskeho SJ. Niesla názov „Slovo do života“.  Vrcholom sviatku bolo slávenie Eucharistie v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba. Foto... 


SYNODA O MLADÝCH 2018
 
V Tlačovom stredisku Svätej stolice 13.1.2017 predstavili prípravný dokument k najbližšej biskupskej synode, ktorá bude prebiehať v októbri 2018. Text predstavuje úvodnú fázu prípravy synody na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Pri tejto príležitosti Svätý Otec napísal list určený mladým na celom svete.  Prípravný dokument synody má za cieľ pozbierať informácie o aktuálnom sociálno-kultúrnom stave mladých v rozpätí od 16 do 29 rokov v rôznych životných kontextoch.  Zdroj.
 
 


synodamladych.jpg
17jezis-nasesvetlo.jpg
LÁSKA KRISTOVA NÁS ŽENIE
V Balchaši existuje množstvo denominácií, poväčšine protestantských cirkví a denominácií. Katolícka cirkev každý rok organizuje týždeň modlitieb za jednotu. Tento rok sa niesla v duchu sv. Pavla: Zmierenie – láska Kristova nás poháňa. Modlili sa každý deň v inej cirkvi. Na modlitbu prichádzalo veľa veriacich. Spoločná modlitba ich  zbližovala, napĺňala porozumením a radosťou. Kristov kríž, ktorý všetkých zjednocuje a sviece, ktoré sú symbolom svetla Kristovho, putovali celý týždeň po kresťanských denomináciách. Foto...
 
r1 s1r1 s1
ČERVENÉ ČIŽMIČKY NA BALCHAŠI
Z Balchaša sme dostali správu o prežívaní jasličkovej slávnosti v tomto znení: "Na Božie narodenie po sv. omši sme sa zišli v centre na premiéru vianočnej scénky Červené čižmičky, ktorú nacvičili naši farníci, deti i mládež. Obuvník Hans nemal rád Vianoce, až kým sa mu raz v noci nezjavil anjel. Vtedy pochopil, že dar spásy je aj pre neho a z vďačnosti obdaroval chudobné dievčatko červenými čižmičkami, ktoré sám ušil. Vystúpenie Márie a Jozefa so živým Ježiškom  dojalo každého diváka. Celý text. Foto...
_mg_5943.jpg
r1 s1r1 s1
p1010019.jpg
NOVOROČNÉ STRETKO
 

Na prvom stretku v novom roku 2017 si deti z beckovského Nodamu postavili snehuliaka rovno uprostred dvora. Veľký zasnežený trávnik a dobrý sneh im umožnili postaviť Nodamáčika v plnej paráde. Dokonca mu pristala lopata aj "bengálske ohne" na počesť Nového roka 2017:). Foto...
aa
KRESŤAN, ČLOVEK VO SVETE. POĎ DO TOHO!
  
Komunita Emanuel a Bratsvo Ježišovo nás pozývajú na 22. ročník "ON JE ŽIVÝ" do Nitrianskeho Agrokomplexu v čase od 3. do 5. februára 2017. Program sa bude niesť v duchu Ježišových slov: "Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta." (Jn 17,18). Jedným z hlavných hostí bude Max Kašparú. Sv. omšu bude
celebrovať Mons. Jozef Haľko. Program vyvrcholí Večerom milosrdenstva. Zaregistrovať sa môžete TU prostredníctvom online formulára. Pred registráciou si nezabudnite prečítať informácie o ubytovaní a strave. 
 
 
15675902_700666413440154_141091150892130758_o.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0676.jpg
SVIATOK MATKY ALEXIE
Veľmi pekným spôsobom oslávila novomestská komunita kongregačný sviatok bl. Alexie le Clerc 9. januára 2017. Slávnosť začali spolu s Duchovnou  rodinou pátra Gabriela a niekoľkými mládežníkmi slávením sv. omše s formulárom z tohto sviatku. Potom sa presunuli do budovy Alexie, aby si prezreli priestory materskej školy. Malá skupinka mladých im tam pripravila divadielko o dare života, povolania a dare poslania mladej Alexie, ktorá zasvätila svoj život starostlivosti o deti a mládež chrániac ju pred údermi "kladiva". Mladí sa týmto spôsobom odvďačili členom DRPG za ich každodenné modlitby a obety. Foto...
r1 s1r1 s1
"ČO MÁM ROBIŤ?" NA SESTERSKÝCH DŇOCH
Na sviatok Zjavenia Pána od 6. januára 2017 sme sa už po siedmykrát  stretli v Beckove na sesterských dňoch, aby sme utužili ducha jednoty a lásky medzi nami v prítomnosti našich starších spolusestier. Začali sme zvesela pri zábavných vstupoch komunít a zažívali  sme spoločne uvoľnenú atmosféru. Zvyšný čas sme prežili pri prameni Božieho Slova prostredníctvom prednášok p. Krzysztofa Wonsa SDS z Krakova, ktorý odpoveď na Máriinu výzvu: "Urobte všetko, čo vám povie môj Syn!" (Lk ) našiel v slovách bohatého mládenca prichádzajúceho za Ježišom s priamou otázkou: "Čo mám robiť?" (Mk 10, 17-23). Sesterské dni sme ukončili 8. januára 2017.  Foto...
dsc_0510.jpg
r1 s1r1 s1
2016.jpg
r1 s1r1 s1
rorate.jpg
OBNOVA "RORATE COELI"   
Ako to bolo v rajskej záhrade, čo spôsobilo jej zatvorenie, volanie ľudstva: "Rorate coeli", ale predovšetkým nekonečné Otcovo milosrdenstvo bolo témou duchovnej obnovy dievčat z Beňadova a Mútneho v čase od 16. do 18.12.2016, ktoré viedli sr. Kristína a sr. Katarína.  Dievčatá prejavovali svoju srdečnosť a vďačnosť voči sestrám, medzi sebou navzájom, ale aj voči pápežovi Františkovi, ktorému adresovali svoj list v čase, keď oslavoval svoje 80. narodeniny. Radostná atmosféra naplnená pokojným úsmevom, ovzdušie modlitby a jednoty vytvorilo "usmievavú mladú cirkev". Veríme, že prinesie dobré duchovné ovocie. Foto...
 
r1 s1r1 s1
SPOMIENKA NA PÚŤ NA SKALKU
26.10.2016 - niekoľko dní pred ukončením Svätého roka milosrdenstva sa  študenti SZŠ spolu so sr.Anežkou a tromi vyučujúcimi zúčastnili púte na Skalku, aby prešli bránou milosrdenstva. Všetko prebehlo dôstojne, počasie bolo krásne, v kostole ich čakal p.kaplán Jozef Hlavina, ktorý asi sedemdesiatim študentom porozprával,  čo je to Rok milosrdenstva, že najviac ho Boh prejavuje vo sv. spovedi, aby sa jej nebáli...  Vysvetlil niečo z histórie kostola na Skalke, tiež o sv. Svoradovi a Benediktovi a po modlitbe im udelil požehnanie. Celý text. Viac napovedia fotkyI. a fotky II.

img_20161026_152456.jpg
r1 s1r1 s1
hdimgdeedf13bc71e97b34e92d1539ddb9c.jpg
NOVÉ PRIESTORY PRE SZŠ V TRENČÍNE
Tento rok to nemali ľahké dve školy, na ktorých pôsobí naša sr. Anežka. Stredná zdravotnícka škola menila svoje pôsobisko a postupne sa sťahovala "za mosty" do novej budovy, aby uvoľnila priestory pre diecézne cirkevné školy a škôlku. Napriek bolestnému odchodu sa v nových priestoroch vyučujúci i študenti celkom dobre aklimatizujú a sú už vo svojom... Tešia sa, že tu  za pomoci vyučujúcich i pozvaných kňazov - pána dekana Milana Kupčíka, školského dekana Petra Beňa a kaplána UPC Jurana Sedláčka, mohli požehnať a posvätiť obnovené priestory, aby v nich vanul Boží Duch. Ostatné pozrite na fotografiách a na webe školy:  Celý text.
 
ADVENT V BECKOVSKOM NODAME

Predvianočná príprava - advent - v beckovskom Nodame sa pod rukami detí premieňal na túžobné očakávanie Vianoc, a teda narodenie Jezuliatka. Deti vlastnoručne pripravili sv. Rodine Betlehem, vyzdobili ho svojimi kresbami, opravili rozhrkané dvierka. Nechýbal veľký adventný veniec so sviecami, vianočnými príbehmi a taktiež nebeský anjelský chór. Posúďte sami...
 
adventbeckov.jpg
r1 s1r1 s1
p1010016.jpg
PAT A MAT S KAMARÁTMI

15. decembra 2016 o 17:00 hod. sa v Kultúrnom dome v Novom Meste nad Váhom konalo detské predstavenie PAT a MAT s kamarátmi. PAT a MAT na divadelných doskách zahrali deťom rozprávkový muzikál so známymi postavičkami z Večerníčkov, čo deti ocenili veselým smiechom a potleskom. Z beckovského Nodamu sa na milých hercov usmievalo z hľadiska 14 detských tváričiek. Na záver predstavenia sme si spravili aj spoločné foto. Foto...
 
r1 s1r1 s1
Správu o oslavách na našej Spojenej škole sv. Jozefa priniesla aj TV LUX a Tk KBS.
AAA
r1 s1
STRETNUTIE PREDSTAVENÝCH A PP
Dňa  10. decembra 2016 sa v Beckove konalo stretnutie predstavených komunít v duchu výzvy sv. Otca Františka v apoštolskom liste Misericordia et misera: "Nadišla chvíľa, popustiť trochu fantáziu milosrdenstva, aby sa zrodili mnohé nové diela, ovocie milosti.", ktorou nás pozýva pokračovať v milosrdenstve aj po skončení Roka milosrdenstva. Súčasne so stretnutím predstavených sa stretli aj sestry zodpovedné za pastoráciu povolaní, ktoré prehodnocovali aktivity pastorácie komunít za rok 2016 a pripravili si plán na rok 2017. Foto...
 
stretnutiepredstavenychapp(1).jpg
r1 s1r1 s1
25vyrociesssvjozefa(57).jpg
OSLAVY V SPOJENEJ  ŠKOLE SV. JOZEFA
Na sviatok sv. Petra Fouriera 9.12.2016 oslávila naša  Spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste/V strieborné výročie založenia základnej školy a 20. výročie vzniku gymnázia. Oslavy začali slávnostnou sv. omšou v miestnom kostole a pokračovali v MsKS, kde boli ocenení dlhoroční zamestnanci školy. Pred slávnostnou akadémiou študenti školy získali spolupatróna školy sv. Petra Fouriera. Osláv školy sa zúčastnili sestry zo slovenskej a českej provincie, generálna predstavená Matka Anežka, primátor Nového Mesta /V Ing. J. Trstenský, predseda TSK Ing. J. Baška, zástupkyňa MŠ VVaŠ SR p. Mária Paráková a ďalší hostia.  Foto...
r1 s1r1 s1
ČAS RADOSTNÉHO NAČÚVANIA

„Príď k nám, Tvoj ľud Ťa čaká...“ – v tomto duchu sa niesla adventná príprava dievčat z Trenčína, ktorá sa konala 2.- 3.12.2016 pod vedením sestry Mateji.  Sprievodcom  im bolo Božie Slovo – Lukášovo evanjelium, s ktorým putovali do  domu Panny Márie a Alžbety, so sv. Jozefom hľadali miesto v Betleheme a spoločne pozorovali pastierov. Tvorivé aktivity umožnili dievčatám prežiť čas radostného načúvania,  spoločenstva a otvorenosti pre potreby druhých. Foto...
 
dscn9661.jpg
r1 s1
pozvanka.jpg
VÝROČIA SPOJENEJ ŠKOLY SV. JOZEFA  
9. decembra 2016 si Spojená škola sv. Jozefa pripomenie dôležité výročia:  25. výročie vzniku Základnej školy sv. Jozefa a 20. výročie vzniku Gymnázia sv. Jozefa. Pripravuje sa hodnotný program. Oslavy začnú slávnostnou sv. omšou o 9.30 h v kostole Narodenia Panny Márie v NMV, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Orosch, arcibiskup. Po nej bude slávnostný program a recepcia. Prípravy sú v plnom prúde.    
 
r1 s1
MILOSRDENSTVO A BIEDA 
S prianím „milosrdenstva a pokoja“ vyzval pápež František na záver Svätého roka milosrdenstva apoštolským listom Misericordia et misera celú Cirkev, aby ďalej pokračovala v tom, čo sa s Jubileom začalo. Oznámil aj niekoľko nových prvkov v živote spoločenstiev veriacich. Za latinským názvom dokumentu Misericordia et misera (Milosrdenstvo a bieda) sa obrazným spôsobom skrývajú hlavní protagonisti príbehu z 8. kapitoly Jánovho evanjelia: Ježiš a hriešnica, ktorú svojím milosrdenstvom zachránil. Zdroj. Slovenská verzia
 
ap3752728_articolo.jpg
mmmm.jpg
MALÍ MISIONÁRI

Celý október sa deti z Nodamu v Beckove aktívne zapájali do misijnej služby.Malí misionári boli vysielaní po dvoch, aby sa podelili o kúsok lásky a darovali svoj vlastnoručne vyrobený pozdrav sestričkám v komunite.
NOVÝ LEVEL
Tisíce mladých ľudí počas uplynulého týždňa zaplnili športové haly a zimné štadióny po celom Slovensku. Dôvodom bolo evanjelizačné turné projektu Godzone s názvom Generácia KIOBK: Nový level.  Na Godzone sa počas Týždňa Cirkvi pre mládež zúčastnilo  21 483 registrovaných účastníkov. Podstatnou časťou programu sú   evanjelizačné koncerty  vytvorené z hudobných, tanečných a divadelných vystúpení, ktoré nesú posolstvo evanjelia. Na vystúpení Godzone v Bratislave 18.11.2016 sa zúčastnili aj naše sestry z Nového Mesta nad Váhom a z Trenčína spolu so svojimi žiakmi. Porov.zdroj. Foto...
 
godzone(2).jpg
imag2456_burst001.jpg
SR. AGÁTA NA NITRIANSKOM HRADE
Sestrička Agáta so svojimi zverencami zo Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby podnikla výlet na Nitriansky hrad.
r1 s1r1 s1
DIECÉZNA SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
13. 11 . 2016 bol kostol Božieho milosrdenstva na sídlisku Košického vládneho programu /KVP/ v Košiciach dekrétom Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa vyhlásený za diecéznu Svätyňu Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. sa veriaci pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva, po ktorej bola sv. omša a po nej miestny farár vdp. Peter Novák spolu s otcom arcibiskupom zatvorili bránu milosrdenstva. Na vyhlásení diecéznej svätyne a celom programe sa zúčastnili aj sestry našej košickej komunity. 
kvp.jpg
20161119_121450.jpg
BRÁNA ZATVORENÁ - SRDCE OTVORENÉ
Sestry zubrohlavskej komunity si na záver novény k Božiemu milosrdenstvu navzájom darovali "symbol lásky" - poďakovanie, odpustenie a vykročili na novú cestu do Božieho kráľovstva.  
r1 s1r1 s1
BRÁNA MILOSRDENSTVA JE ZATVORENÁ, ALE...
Mimoriadny svätý rok milosrdenstva dospel k svojmu záveru. Pri vstupnom obrade eucharistickej slávnosti Krista Kráľa V NEDEľU 20.11.2016 o Svätý Otec František zatvoril na Vatikánskej bazilike Svätú bránu milosrdenstva. Na zaplnenom Námestí sv. Petra s približne 70-tisíc veriacimi pápež vyzval k vďačnosti za uplynulý rok a zároveň k pokračovaniu v uvádzaní milosrdenstva do každodenného života: ... "Z prebodnutého boku Vzkrieseného vyviera až do konca vekov milosrdenstvo, útecha a nádej."... Zdroj. 

afp4788999_articolo.jpg
r1 s1r1 s1
puste.jpg
DRPG V PUSTÝCH SADOCH
Už desať rokov sa v pravidelných dvojmesačných intervaloch farníci v Pustých Sadoch, pridružení k Duchovnej rodine P. Gabriela stretávajú pri prameňoch duchovnosti Školských sestier de Notre Dame: predovšetkým Sväté písmo, praktizované formou Lectio divina, a odkaz zakladateľov. Členská základňa sa pohybuje v rozmedzí 15-25, najmladšia členka má 35, najstaršia 87 rokov. Prevažujú ženy, momentálne prichádzajú dvaja muži. Posledné stetnutie bolo 13. októbra 2016. Foto...
 
r1 s1r1 s1
ZA BL. ALEXIOU DO PARÍŽA
Bl. Alexia, ktorej meno nosí budova  našej MŠ, bola inšpirátorkou púte do sídla Kanonisiek sv. Augustína rehole de Notre Dame v Paríži, kde sr. Marcela v sprievode prekladateľky sr. Reginy prevzala od miestnej predstavenej, sr. Odile Zabus, prvostupňovú relikviu našej spoločnej bl. zakladateľky. Sestričky hostiteľky pripravili na túto príležitosť osobitnú liturgiu vešpier spojenú s odovzdaním relikvie. Zvyšný čas (citeľným požehnaním bolo mimoriadne priaznivé počasie) pútničky využili na návštevu blízkych kostolov (Notre Dame de Paris, rue du Bac, Sacré Coeur, sv. Vincent a sv. Ignác) a iných pozoruhodností veľkomesta. Medzinárodné stretnutie pri M. Alexii upevnilo vzťahy oboch rehoľných rodín. Foto...
 
20161109_093622.jpg
r1 s1
fotomesiacanovember2016.gif
FOTO MESIACA NAŠEJ KONGREGÁCIE

Matka Anežka nám poslala foto mesiaca z každej provincie našej kongregácie. Fotografia predstavuje udalosť, alebo situáciu v provincii, ktorá sa odohrala v mesiaci október.  Môžeme tak byť o čosi bližšie ku každej provincii. Celý dokument: Foto mesiaca
r1 s1
 NA STRETNUTÍ S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM
Sr. Noemi nám poslala svoje postrehy zo stretnutia sv. Otca Františka s profesormi a študentami Pápežského inštitútu J. Pavla II. zo dňa 27.10.2016: "Milé sestry, vo štvrtok 27.10.2016 o 11:45 prijal pápež František Prezidenta, profesorov a nás študentov z Pápežského Inštitútu Jana Pavla ll. na osobitnej audiencii v Klementínskej sále pri príležitosti zahájenia akademického roku. Tento rok si Inštitút pripomína 35. výročie od svojho založenia pápežom Jánom Pavlom II. Všetci sme sa stretli na Námestí sv. Petra, prešli kontrolou a vojaci Švajčiarskej gardy nás postupne usmerňovali do Klementínskej sály.  Čítajte viac... Foto...
 
 
img_1134.jpg
p1010026.jpg


MISIJNÝ OKTÓBER V BECKOVE

Celý október sa deti z Nodamu aktívne zapájali do misionárskej služby. Malí misionári putovali po Ázii, Afrike a Južnej Amerike a získali množstvo zážitkov: adrenalínové skúšky  v teréne,  výroba  papierových košieľ do tropického pralesa. Najprv však museli absolvovať  krátky výcvik pre misiu: boli vysielané po dvoch, aby sa podelili o kúsok lásky a darovali svoj vlastnoručne vyrobený pozdrav sestričkám v komunity, pričom ich najskôr museli nájsť v rôznych častiach domu.:)  Na konci misionárskej akcie si deti vyskúšali pečenie vlastných koláčikov lásky,  s ktorými sa deti delili vo svojich rodinách. Foto...
 
 
NAD BUTKOVOM SVIETI SLNKO
V nedeľu 23.10.2016 členov Duchovnej rodiny p. Gabriela z Nového Mesta nad Váhom pritiahlo najmladšie pútnické miesto na hore  Butkov. Nenechali sa odradiť ich ani zamračeným počasím a nasmerovali svoje kroky na Ladce, kde sa hora nachádza a kde ich  privítalo ich nádherné jesenné slnko. Prekvapila ich nádherne upravená Krížová cesta Božieho milosrdenstva s oddychovými lavičkami. Prešli ňou s modlitbou na perách za svojich drahých. A na jej konci čakalo ďalšie prekvapenie: Prírodná svätyňa Božieho milosrdenstva s vysokým bielym krížom uprostred a nádherným výhľadom na stredné Považie. Každý, kto tam príde, si to miesto určite obľúbi. Foto...

dsc_0031.jpg
miliondeti(22).jpg
MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 
Na celom svete sa v utorok 18. októbra o 9.00 hod. spojilo milión detí všetkých vekových kategórií v modlitbe ruženca. Úmyslom modlitby bolo: „Pokoj a jednota v srdciach všetkých ľudí na svete“. Akcia detského ruženca vznikla v roku 2005 vo Venezuele pri soche Panny Márie a odvtedy sa rozšírila do celého sveta. Iniciátori  z hnutia Kirche in Not dôverujú výpovedi sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“  Do tejto akcie sa zapojili aj žiaci zo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Mete nad Váhom. Foto...
 
r1 s1r1 s1
DUCHOVNÉ CVIČENIA SPOLUPRACOVNÍKOV
Pozvanie urobiť si duchovné cvičenia v krásnom prostredí Františkánskeho duchovného centra v Melčiciach Lieskovom prijalo 26 členov Duchovnej rodiny pátra Gabriela. DC sa konali v čase od 7.-9.10.2016 pod vedením p. Viktora Locnera O.Praem, ktorý predniesol témy: Viera, Dobrý Pastier, Očistec a Milosrdenstvo Božie. Súčasťou programu bol každodenný ruženec, sobotňajšia adorácia, spoločné vešpery či ranné chvály a samozrejme Lectio Divina. Celý čas vládla radostná a rodinná atmosféra, ktorú doplnila minioslava pátrovho životného jubilea. Foto...
dsc_0026.jpg
r1 s1r1 s1
dscf2537.jpg
SPOMIENKA NA OBNOVU SĽUBOV

15.8.2016 v našej kaplnke v Beckove pri rannej sv. omši si sr. Alica obnovila sľuby na druhé trojročie a po trojdňovej duchovnej obnove oslávili 25. výročie sľubov sr. Karmela, sr. Maristela, Zuzana, Víta a Anežka. Okrem slávnosti sme prežili aj pekné stretnutie sestier z viacerých komunít. Uvedomili sme si, že slávenia sú príležitosťou na preukázanie lásky a vytváranie jednoty. Foto...


KRÍZY V ZASVÄTENOM ŽIVOTE
 
Vyše 50 našich sestier sa pod vedením sr. Marty Andraščíkovej SSS zúčastnilo seminára  o kríze. Seminár sa uskutočnil v nádhernom prostredí Čičimian v Dome sv. Bystríka. Sr. Marta nás učila porozumieť etapám, ktoré v sebe kríza nesie. Kríza je vo svojej podstate šancou, je dotykom Boha a jeho pozvaním k rastu, kríza nesie v sebe možnosť nového prežívania identity a môže sa prejaviť v novom správaní. Tieto a mnohé ďalšie podnety sestry so záujmom prijímali a v malých skupinkách sa zdieľali o svojom prežívaní. Celý program bol veľmi bohatý na informácie, vzájomné rozhovory, ale aj stíšenie sa v nádhernom prostredí hôr, či pri adorácii. Foto...  
dsc_0113.jpg
r1 s1r1 s1
img_6401.jpg
NÁVŠTEVA KAZACHSTANU

V čase od 9. do 24. 9.2016 sa sr. Metoda a Matka Anežka zúčastnili na beatifikácii Vladislava Bukovinského, apoštola Kazachstanu, ktorý bol prenasledovaný a uväznený počas druhej svetovej vojny. Slávnosti za zúčastnilo 16 biskupov, 150 kňazov a asi 1000 veriacich. Sestry navštívili aj hlavné mesto Astanu, múzeum Karlag v Dolinke a samozrejme Balchašské jazero. Potešili sa aj v spoločenstve sestier našej misijnej komunity. Matka Anežka ponúka k nahliadnutiu svoje fotografie: I. časť, II. časť, III. časť.
 
r1 s1r1 s1
r1 s1r1 s1
img_20160921_102812-219x300.jpg
NA 5 MINÚT S NAMI
KVPŽR pripravila pod záštitou Mons. B. Bobera učebnú pomôcku, ktorá bude ponúknutá do škôl a do katechetických centier. Na 5 minút s nami ponúka 45 krátkych videoportrétov jednotlivých zasvätených. Snahou protagonistov je priblížiť základné princípy a hodnoty zasvätenia a spôsob rehoľného života či poslania. Krátke filmy sú vhodnou učebnou pomôckou na obohatenie vyučovania, a to nielen náboženskej výchovy na základných a stredných školách. To, ako žijeme, ako pracujeme  je veľkým obohatením spoločnosti a myslím, že je potrebné o tom hovoriť.“, povedala Iva Kúšiková, misijná sestra,  autorka video – portrétov, s ktorou rozhovor aj o projekte „Na 5 minút s nami“ si môžete prečítať  ::tu::  Zdroj.  40 DNÍ ZA ŽIVOT

Ide o najväčšiu medzinárodne koordinovanú pro-life mobilizáciu v histórii, ktorá vznikla v USA v roku 2004 a odvtedy sa uskutočnila v podobe 4 168 lokálnych kampaní v 636 mestách a 36 krajinách sveta. U nás v Bratislave sa po prvýkrát uskutoční od 28.septembra do 6.novembra 2016. Kampaň 40 dní za život stojí na 3 pilieroch:  Modlitba a pôst, Zapojenie spoločnosti  a  Pokojná vigília. Kedy a kde? Od 28.9. do 6.11.2016, každý deň vrátane víkendov od 8:00 do 20:00 hod. Nemocnica akademika Ladislava Dérera - Kramáre, Limbová 5, 831 01 Bratislava. 
medium_plagat_40_dni_za_zivot_2016_medium.jpg
r1 s1r1 s1
plagat_narodna_mini.jpg
NÁRODNÁ PÚŤ DO ŠAŠTÍNA
Národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach privíta 15. septembra 2016 tisíce veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska. Pre pútnikov rôznych vekových kategórií je pripravený bohatý duchovný program, ktorý potrvá päť dní. Ústredným momentom národnej púte bude vo štvrtok 15. septembra o 10.30 hod. na sviatok Sedembolestnej Panny Márie svätá omša za účasti slovenských biskupov. Hlavným kazateľom bude košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Organizátori nás srdečne privítajú. (Porov. zdroj)  Viac informácií nájdete na www.bazilika.sk alebo na špeciálne vytvorenej podstránke www.bazilika.sk/narodnaput a tiež na Facebook konte Bazilika Sedembolestnej.                                             
 
r1 s1r1 s1
PÔST A PÚŤ ZA KŇAZOV 
Na Slovensku sa opäť uskutoční 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Symbolicky sa začne na sviatok Sedembolestnej Panny Márie a potrvá do 24. októbra. Zapojiť sa do nej môže každý, kto v srdci nosí kňazov a uvedomuje si potrebu byť im svojim príhovorom, respektíve obetou na blízku. Na stránke www.postaputzaknazov.sk sú všetky potrebné informácie.  Súčasťou 40-dňového obdobia bude aj Púť za kňazov v Národnej bazilike v Šaštíne. V jej programe bude krížová cesta, moderovaná adorácia, slovo pre pútnikov a svätá omša s ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom. 
home_banner.jpg
r1 s1r1 s1
rv19089_articolo.jpg
APOŠTOL KAZACHSTANU -
p. BUKOVINSKÝ JE BLAHOSLAVENÝ

Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato  nedeľu 11.9.2016 v Karagande predsedal beatifikačnej slávnosti v katedrále Panny Márie Fatimskej, na ktorej sa zúčastnili aj naše sestry z Balchaša, spolu so sr. provinicálkou Metodou a Matkou Anežkou. Novým blahoslaveným sa stal rímskokatolícky  diecézny kňaz Vladislav Bukovinský (1904-1974), apoštol Kazachstanu. Zdroj.
r1 s1r1 s1
OTCA MAMU DEŤOM
Európska iniciatíva občanov  chce dosiahnuť, aby si EÚ pre svoje predpisy zadefinovala pojmy manželstvo a rodina, pretože pojmy „rodina“, „manželstvo“ spôsobuje EÚ problémy. Slovensko sa zapojilo do tejto iniciatívy na ochranu manželstva a rodiny. Cieľom je predložiť Európskej komisii návrh na definíciu manželstva a rodiny. Potrebné je vyzbierať v rámci EÚ milión podpisov. Za Slovensko akciu zastrešuje Anton Chromík cez Asociáciu Otca mamu deťom. Predkladaná iniciatíva navrhuje prijatie celoeurópskej definície oboch pojmov, ktorá bude v súlade s právnymi predpismi všetkých členských štátov.  Podporte túto iniciatívu online.
 
otecmama.jpg
r1 s1r1 s1
on-line-3-014-300x200.jpg
MEDIÁLNE ŠKOLENIE ONLINE 3
Fotky v habitoch, sestry s notebookmi, kamera v rukách bradatého mnícha. Rehoľníci z rôznych častí Slovenska sa stretli na mediálnom školení „Online 3“ v Ružomberku v dňoch 2.-4.9.2016. Víkendového seminára, ktorý sa uskutočnil na Katolíckej univerzite, sa zúčastnilo viac ako 30 rehoľníčok a rehoľníkov zo 16 reholí. Workshopy sa zamerali na fotografiu, prácu s webom, printové médiá a videoreportáž. Zúčastnili sa ho naše sestry Zdenka a Katarína. Porov. zdroj.
 


 
16.8.2016  si balchašskí veriaci priviezli z Almaty od  Almatínskeho biskupa Chosé Lujz Mumbiela Sierra (Španiel) putovnú ikonu Fatimskej Panny Márie. Ikonu si prišiel uctiť aj diecézny o. biskup Adélio aj s o. Jevgenijom, aby ju privítal vo svojej diecéze, lebo Balchaš je prvá farnosť na juhu jeho diecézy. Pri večernej sv. omši ikonu privítali viacerí farníci a potom začala putovať z rodiny do rodiny. Svoje putovanie začala už vlani v Rusku a skončí ho na budúci rok na 100. výročie fatimských zjavení.
 

PUTOVANIE IKONY FATIMSKEJ P.MÁRIE
NA BALCHAŠI

 
r1 s1r1 s1
dsc_0080.jpg
GENERÁLNA KAPITULA 2016
Od 17. do 27.8.2016 sa v Hradci Králové konala generálna kapitula, na ktorej sa zúčastnili delegátky zo všetkých provincií kongregácie.  Najdôležitejšou úlohou kapituly bolo zvoliť nové generálne vedenie na roky 2016-2022.  Za generálnu predstavenú na toto obdobie bola zvolená Matka Anežka Bednářová, do úradu generálnej vikárky sr. Maximiliána Pavileková. Ďalšie členky rady sú: sr. Silvia Němcová, sr. Metoda Piatničková a sr. Thekla Hofer. Generálna kapitula sa na svojich zasadaniach venovala výzvam a úlohám pre nové generálne vedenie, prijala správu každej provincie a pracovala s návrhmi provincií týkajúcich sa štruktúry kongregácie. Foto...
r1 s1r1 s1
BOŽIE SLOVO VEDIE A MENÍ NÁŠ ŽIVOT 
V dňoch od 18- 22.7. 2016 sa tridsať dievčat z rôznych častí Slovenska nechalo osloviť a viesť Božím Slovom počas letného duchovno-tvorivého  pobytu v Beckove. Každý deň otvárali novú stránku knihy Božieho  Milosrdenstva. Spoznávali svoju hodnotu v Božom srdci i veľkosť Božej lásky. Objavovali tvár Milosrdného Boha v modlitbe, v spoločenstve, pri práci a iných tvorivých aktivitách. Veríme, že si odniesli veľa pekných spomienok a na budúci rok prídu zas! Foto...
dscn8543.jpg
r1 s1
p1010073.jpg
KRÍŽOM KRÁŽOM MORSKÝM SVETOM
Pod beckovským hradom sa 13 námorníkov so svojimi 4 kapitánmi dalo od 1.8. do 5.8.2016 na výskumnú cestu "Krížom-krážom morským svetom". Mladých námorníkov čakalo každý deň dobrodružstvo s Marcom Polom a Kryštofom Kolombom, ktorí ako stroskotanci sa stretajú na brehu mora s apoštolmi Petrom, Jánom a Ondrejom a vzájomne si vymieňajú "námornícke" skúsenosti. Deti mali možnosť spoznať historický príbeh svetoznámych moreplavcov a Ježišových učeníkov a ich príbehy, ktoré sa prelínali. Načreli do pokladnice Starého a Nového zákona, odomkli pokladnicu vytiahnutú z hlbín mora a rozdelili si zaslúžený poklad. Foto...
 


 
LETO S NODAMOM

TKKBS zverejnila 7.8.2016 nasledujúcu informáciu o táboroch nášho združenia Nodam: "Združenie detí a mládeže NODAM v spolupráci so Školskými sestrami de Notre Dame zorganizovalo aj toto leto prímestské a pobytové tábory. Počas júla a augusta ich absolvovalo vyše 600 detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Témou viacerých táborov bol Rok milosrdenstva ." (Zdroj) A my chceme poďakovať P. Bohu za Jeho ochranu, animátorom za ich službu, bez ktorej by sa tábory neuskutočnili a samozrejme sestrám, ktoré ich zorganizovali - za to, že mladým venovali svoj prázdninový čas. 


get_thumbsphp.jpg
wp_20160726_12_13_28_pro.jpg
SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE
Slávnostnou sv. omšou v nedeľu predpoludním vyvrcholili Svetové dni mládeže v Krakove trvajúce od 25. júla 2016. Záverečnej omše na rozľahlom Campuse Misericordia v Krakove – Brzegi sa zúčastnilo asi 1,5 až dva milióny mladých ľudí. Pápež František ich vyslal na spiatočnú cestu domov s poverením stať sa svedkami Božieho milosrdenstva. V závere omše oznámil, že ďalšie Svetové dni mládeže sa uskutočnia o tri roky v Paname. (Zdroj) Programu SDM, ako aj slovenského programu v Skawine sa zúčastnilo aj štrnásť našich sestier, ktoré si z Krakova priniesli poznanie, že Cirkev je mladá, jednotná a farebná. Foto...
Cirkev je mladá, farebná, radostná a jednotná. Taký dojem máme my, čo sme Krakov sledovali len na diaľku, ale Svätého Otca, paradoxne, niekedy ešte viac zblízka ako tí, čo za ním merali dlhú cestu. - See more at: http://zastolom.sk/svaty-otec-prisiel-ako-ozajstny-otec/#sthash.WdDi4ofK.dpuf
Cirkev je mladá, farebná, radostná a jednotná. Taký dojem máme my, čo sme Krakov sledovali len na diaľku, ale Svätého Otca, paradoxne, niekedy ešte viac zblízka ako tí, čo za ním merali dlhú cestu. - See more at: http://zastolom.sk/svaty-otec-prisiel-ako-ozajstny-otec/#sthash.WdDi4ofK.dpuf
Cirkev je mladá, farebná, radostná a jednotná. Taký dojem máme my, čo sme Krakov sledovali len na diaľku, ale Svätého Otca, paradoxne, niekedy ešte viac zblízka ako tí, čo za ním merali dlhú cestu. - See more at: http://zastolom.sk/svaty-otec-prisiel-ako-ozajstny-otec/#sthash.WdDi4ofK.dpuf


TOUR DE MISERICORDIA

Tábor pod názvom "Tour de Misericordia - Cesta milosrdenstva" absolvovali novomestské deti Spojenej školy sv. Jozefa v čase od 17.- 22.7.2016. Deti  sa prostredníctvom slovenského cyklistu Petra Sagana vydali na cestu milosrdenstva. Prechádzali rôznymi etapami, v ktorých sa spolu so svetoznámym cyklistom učili prejavovať skutky milosrdentva. Každý deň sa ocitli s Petrom v inej časti sveta na Slovensku, v Amerike, v Číne, v Afrike, v Egypte a v Austrálii a v každej etape rozvíjali jednu vlastnosť. Napríklad v etape Ubližujúcim odpúšťať rozvíjali počas celého dňa súdržnosť, v etape Zarmútených tešiť - súťaživosť, v etape Nevedomých vyučovať zas sústredenosť. Foto...
 

p7211070.jpg
hrusovsky-dominik_arcibiskup_nuncius_n.jpg
ZOMREL MONS. DOMINIK HRUŠOVSKÝ
Dnes ráno (27.7.2016) zomrel vo veku 90 rokov arcibiskup Mons. Dominik Hrušovský. Zomrel v Nitre, kde posledné roky svojho života prežil na odpočinku. Posledná rozlúčka so zádušnou svätou omšou za zosnulého arcibiskupa bude v nedeľu 31.7.2016 o 9.00 h v katedrále sv. Emeráma v Nitre a pohreb v pondelok 1.8. o 10.00 v Máni. Počas aktívnych rokov svojho života Mons. Hrušovský pôsobil okrem iného ako rektor Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, po páde komunistického režimu ako vikár Trnavskej arcidiecézy pre Bratislavu, neskôr z poverenia pápeža Jána Pavla II. ako apoštolský nuncius v Bielorusku. Zdroj.


KONGREGAČNÁ PÚŤ MILOSRDENSTVA 

V rámci slávenia Roka milosrdenstva sa v prvý júlový týždeň uskutočnila sesterská púť k Božiemu milosrdenstvu do Krakova. Účastníci navštívili Baziliku Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch, novovybudované Sanktuárium J. Pavla II., Wadowice, Zebrzydowskú Kalváriu, Czenstochowu a Ludźmierz. Na týchto miestach si sestry uctili relikvie viacerých svätých, alebo sa zúčastnili programu spojeného s uctením si obrazov Panny Márie, ktorej zverovali všetky svoje osobné i spoločné úmysly. Sestry putovali spolu s členmi Duchovnej rodiny pátra Gabriela. Pozvanie putovať prijali aj viacerí príbuzní sestier a naše sestry z Českej provincie a materinca. Na pútnických miestach spoločne vyprosovali Božie milosrdenstvo pre seba i celý svet. Veríme, že púť prinesie bohaté duchovné ovocie celej kongregácii. Foto...