obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
- MATERSKÁ ŠKOLA
   1. trieda
   2. trieda
   3. trieda
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
PRÁZDNINY
Posledný týždeň v škôlke sme si už len spomínali na to, čo sme sa počas školského roka naučili. Vymenovali sme si ročné obdobia, aj to, čím je pre nás ktoré zaujímavé. Pripomenuli sme si známe piesne, zarecitovali básničky. Určite nás cez prázdniny čaká veľa hier, preto sme sa na ihrisku rozcvičili v správnej technike hádzania, chytania a podávania lopty. No a medzitým sme sa už len hrali, hrali a hrali.Foto...
img_3548.jpg
pripravanaprazdniny.gif
PRÍPRAVY NA PRÁZDNINY
Zbalili sme si vlastnoručne vyrobené kufre a vyrazili na pomyselnú dovolenku cez prázdniny. Cestou vlakom sme pozorovali naše mesto. Vieme , že rieka ktorá ním preteká sa volá Váh, blízko sa nachádza aj jazero Zelená voda a pohorie Inovec a Javorina. Aby nám cesta vlakom rýchlejšie ubiehala, čítali sme príbeh O repe. Snažili sme sa pomôcť dedkovi repu vytiahnuť hlasným zvolaním Héééj rup! Pekné slnečné počasie sme využili na kreslenie tieňa svojho kamaráta. Foto...
VODA V PRÍRODE
Zhovárali sme sa o tom, kde ešte všade v prírode sa nachádza voda, čím je pre nás užitočná aj ako by sme s ňou mali zaobchádzať aby nám nikdy nechýbala. Predstavu o jej pohybe v prírode, sme počas týždňa sledovali na makete – kolobeh vody. Kreslili sme vodou na chodník a pozorovali ako mizne. Predstavu podmorského sveta sme sa pokúsili vyjadriť pri výrobe pestrej rybky z krepového papiera. Skákali sme ako žabky, znožmo aj cez prekážky.Foto...
img_3299.jpg
leto.gif
LETO
Veľmi radi si zamaškrtíme, a tak sme sa zahrali na zmrzlináreň a vytvorili si výbornú zmrzlinu. Spoločne sme si prečítali maľovaný príbeh Leto na lúke a následne si skladaním a lepením papiera vytvorili vlastnú lúku. Vieme pracovať aj v skupinách. Počítali a stavali si z geometrických tvarov podľa pokynov. Super sme to zvládli. V triede sme sa zahrali, na ihrisku vybehali a na postieľkach oddýchli... Piatok sme sa slávnostne obliekli a zúčastnili divadla Princ Bajaja. Mali sme pekný kultúrny zážitok.Foto...
MDD
Veselým spôsobom sme si precvičovali pohyby zápästia, keď sme kreslili chodníky a cestičky pomedzi prekážky, ktoré sme si vytvorili z rozličných skladačiek. Takmer isto už rozlišujeme ovocie od zeleniny. Postreh aj schopnosť sústrediť sa sme si overili, keď sme vystrihovali a následne nalepovali obrázky podľa postupnosti od najväčšieho po najmenší. Na záver týždňa sme si vyrobili veselé farebné klobúčiky, ktoré sme podľa vlastnej fantázie vyfarbovali a zdobili.Foto...
img_3524.jpg
priroda.gif
PRÍRODA
Najväčší zážitok z celého týždňa sme mali z turistickej vychádzky, pri ktorej sme pomocou lúp pozorovali prírodu – stromy, kvety, hmyz. Nechýbal ani čas na oddych a spravili sme si piknik. Z prírodnín sme tvorili obrazce podľa vlastnej predstavy, využili sme kameň, drevo, trávu, kvety. Samy sme si vystrihli a dotvorili vlastné včielky. Maľovaním rozkvitnutého stromu pomocou prstov sme si rozvíjali garfomotorickú zručnosť a cit pre estetickosť. Pracovali sme aj s pracovným listom, pri ktorom sme využili zrak aj sluch. Hľadali sme slová, ktoré začínali na písmeno K, tie sme následne vytlieskali a určili počet slabík. Foto...
DOMÁCE ZVIERATÁ
Pri listovaní knižiek sme sa dozvedali nielen zaujímavé veci o domácich zvieratkách, ale osvojovali sme si aj správne zaobchádzanie s knihou. Vypočuli sme si veselú pieseň o nahnevanom kohútovi a sliepočke, a s radosťou sme pri nej zatancovali. Obrázkami v triede sme si pripomenuli, aké rôzne domáce zvieratá žijú, čím sú užitočné, aj ako sa nazývajú ich mláďatá. Pohybová hra na sliepočky a na buchtičky nás zabavila, aj ukázala aké je dôležité dodržiavanie herných pravidiel. Nakreslili sme si farmu aj so zvieratkami ktoré k nej patria. Foto...
img_3039.jpg
mama.gif
MAMIČKA
Pri spoločnom rozhovore, každý opísal svoju mamičku. Jej vlastnosti a prednosti. Pri napodobňovaní smutnej a veselej mamy sme využili mimiku a gestá tváre. Učili sme sa pieseň k Dňu Matiek a z lásky sme vyrobili malý darček – pohľadnicu s venovaním. Našu šatničku zdobia krhličky, ktoré sme maľovali, strihali a lepili. Opísali sme svoje telo, určili zdravé a nezdravé potraviny, roztriedili ovocie a zeleninu. Svoje telíčka sme rozcvičili v telocvični pomocou rôznych hier s loptou.Foto...
SLOVENSKO
Na mape Slovenska sme hľadali naše hlavné mesto Bratislavu, ale aj iné mestá. Z množstva iných vieme rozlíšiť aj našu vlajku a štátny znak. Pri prechádzke mestom sme si všímali rôzne zaujímavosti, pamätníky významných osobností. Zaujala nás socha sv. Floriána, preto sme sa ju pokúšali vyrobiť z plastelíny. Orffovými nástrojmi sme sa snažili vyjadriť piesne v pomalom a rezkom tempe. Zdokonaľovali sme sa v chytaní, podávaní a hádzaní lopty.Foto...
img_3284.jpg
nasazem.gif
NAŠA ZEM
Aj prostredníctvom IKT sme nadobúdali nové poznatky o našej planéte. Svoju predstavu o Zemi sme si aj viackrát nakreslili. Dokážeme pomenovať a rozlíšiť pojmy ako les, lúka, potok, rieka, more... Vieme, že prírodu musíme chrániť, tak sme recyklovali a triedili smeti do správnych kontajnerov. Počasie nám prialo, tak sme mohli upraviť a vyčistiť okolie našej MŠ. Šikovnosť našich rúk sme si vyskúšali nielen pri práci s náradím, ale aj pri pletení vencov z púpavy.Foto...
VESMÍR
Zaujal nás príbeh detí, ktoré leteli vesmírom a navštevovali planéty našej slnečnej sústavy. Aj my sme si vyrobili lietajúce rakety vystrihovaním a nalepovaním farebných kúskov z papiera. S malou pomôckou sme dokázali z veľkých tlačených písmen zložiť svoje meno. Overovali sme si skoky do diaľky. Dbali sme pritom na dodržanie správnej techniky skoku. Slnečné výchadzky nás zaviedli do vzdialenejších miest nášho mesta a poskytli príležitosť na veselé hry v prírode. Foto...
img_3223.jpg
img_0097.jpg
SPOLOČNOSŤ, POLÍCIA A HASIČI
Témou na tento týždeň bola - Spoločnosť, polícia a hasiči. Rozprávali sme sa o jednotlivých profesiách a ich význame. Užili sme si návštevu hasičov. V ohlasovni požiarov sme mali možnosť počuť skúšku sirény, ktorá ohlási poplach požiaru. Pozrieť sme sa boli aj na policajnú budovu a odfotili sa pri policajnom aute. Vytvorili sme si krásne obrázky na tému hasiči a bezpečnosť. Oboznamovali sme sa s telefónnymi číslami. V hre - Čo robím? sme spoznávali svoje telo, jeho funkcie – dýchanie, pohyb, trávenie. Foto...
JAR SA PREBÚDZA
Počas prechádzok sme si užívali jarné počasie, objavovali rozkvitnuté kvetiny i pučiace stromy. Pokúsili sme sa napodobniť tulipány a narcisy výrobou z toaletných roliek. Naučili sme sa novú pohybovú hru "Na Kaču". Hmatom, bez použitia zraku, sme triedili geometrické predmety v obore do 6. V básni "Slimáči pretekár" sme nachádzali slová, ktoré sa rýmujú. Grafomotoriku a pohyb zápästia sme precvičovali pracovným listom, kde sme obkresľovali hada. Foto...
img_3091.jpg
jarnesviatky2(2).jpg
JARNÉ SVIATKY
Pri príležitosti blížiacich sa Veľkonočných sviatkov sa chlapci učili vinš k šibačke a dievčatá mali za úlohu vyfarbiť vajíčko pre šibačov. Spoločne sme si vyrobili papierového zajačika. Pre rodičov sme pripravili veľkonočný pozdrav.Zopakovali sme si geometrické tvary a rátanie do 10. Neustále si opakujeme, aké je dôležité dodržiavať osobnú hygienu. Počas prechádzok sme sledovali prírodu a kvety v bylinkovej záhrade pri našej škôlke. Foto...
MATEMATIKA A HUDBA
Počas prechádzok sme si v záhradách všímali snežienky. Jednu sme si vyrobili, aj sa o nej naučili pieseň. V riekankách sme nachádzali rytmus rátaním do 4. Rôznymi hrami sme manipulovali s číslami do 10. Počúvali sme tiež skladbu - Let čmeliaka. Z plastelíny sme vymodelovali guľu, kocku a valec - vieme ich už rozlíšiť. Zdokonaľovali sme sa v hádzaní a chytaní lopty, aj v preskoku cez prekážku. Foto...
img_2962.jpg
brpsimesijazycsck.gif
BRÚSIME SI JAZYČEK
Podporovali sme a rozvíjali správny rečový vývin. Jazýčky sme si rozcvičili básňou Sovin ružové svet a vyrobili sme si aj krásne sovy. Vytlieskavali sme rytmus piesní Orfovými nástrojmi. V hre "Ide vláčik, vláčik húka" sme určovali správnu hlásku, napr. S ako slimák. Do soli sme kreslili začiatočné písmena našich mien. Foto...
KNIHA
Týždeň sme začali výrobou knižky vlastných kresieb, ako malej pozornosti pre knižnicu, ktorú sme mali možnosť navštíviť. Rátať do 10 sme sa tentokrát pokúšali od náhodného čísla hodeného kockou. Overovali sme si logické myslenie ukladaním farebných skladačiek podľa vopred vytvorenej postupnosti. Tvorivosť sme prejavovali technikami maľovania prstovými farbami, aj vybodkovávaním. Koordináciu a pohybovú zdatnosť sme si rozvíjali v telocvični Alexia. Foto...
img_2804.jpg
exotzvierata.gif
EXOTICKÉ ZVIERATÁ
Spoločne sme vyhľadali zvieratá z pralesa, teplej Sahary aj nekonečného oceánu a umiestnili ich na správne miesto na obrázku. Pri hre s písmenami sme si osvojovali výslovnosť aj tvar niektorých písmen. Spájaním písmen sme skladali názvy exotických zvierat. Maľovaním a lepením sme vytvorili leva – kráľa zvierat. Pestrosť farieb a svoju predstavivosť sme mohli využiť pri vyfarbovaní papagájov. Aj napriek chladnému počasiu sa nám dobrá nálada nevytratila a dokázali sme si užiť aj kratšie vychádzky, pri ktorých sme dodržiavali bezpečnosť. Foto...
ZDRAVIE
Rozprávali sme sa, ako sa máme vyvarovať prenášaniu chorôb pri kýchaní, kašľaní, pri špinavých rukách... S pomocou kamaráta zajka sme sa zahrali na lekára a pacienta. V PL nás naučil, že pre naše zdravie je dôležitá aj strava. Spoločne sme si vytvorili pojmovú mapu „Pyramídu zdravia“ a každý sám si vytvoril vlastnú pyramídu – Čo mi najviac chutí. Dozvedeli sme sa, že zdravé potraviny obsahujú rôzne vitamíny. Tak sme sa zoznámili s novými písmenami A, B, C, D, E... Určiť čo je dlhšie/ kratšie, tenšie/hrubšie, kde je viac/menej sme mohli pri hre s plastelínou. Foto...
zdravie.gif
20180208_145232.jpg
KARNEVAL
V triede nás čakali karnevalové masky. Prezliekaním do nich sa z nás stávali zvieratká, rytieri či princezné. Vyfarbovali sme obrázky Šaša Tomáša, ktoré sme však predtým museli dotvoriť pospájaním čísel v správnom číselnom rade. Naučili sme sa jednoduchý spôsob, ako odlíšiť väčšiu a menšiu skupinu, a to ukladaním predmetov do dvojíc. Prítomnosť vzduchu sme vnímali fúkaním pierok, aj nafukovaním lôpt. Foto...
NEŽIVÁ PRÍRODA
Zahrali sme sa na malých výskumníkov a skúmali sme vlastnosti niektorých zložiek neživej prírody – kameň, drevo, mušľa, voda, vzduch... Pomohla nám pritom šikovná pomocníčka – lupa. Svoju maliarsku zručnosť sme vyskúšali pri maľovaní na kameň aj pri výrobe tučniaka. Okrem pekných výtvorov sme si užili kopec zábavy. Vieme, že po práci aj zábave je dôležité spraviť si poriadok a to sa nám darí. Zdokonaľovať orientáciu vpravo, vľavo, dopredu a dozadu nám pomohla včielka Beebot. Foto...
nezivapriroda.gif
img_2556.jpg
ZVIERATÁ V ZIME
Vrabcom, sýkorkám aj drozdom sme každý deň štedro nasypali do okolitých búdok zrno. Naučili sme sa tiež pieseň o hladom vrabčekovi a sýkorke. Uvažovali sme o tom ako vyzerajú zvieracie príbytky v zime. Stopy lesných zvierat nám pomohli pri meraní vzdialenosti. Pracovnými listami sme si rozvíjali postreh v hľadaní a rátaní predmetov. Vyrobili sme si pestré vtáčie búdky. Foto...
JA A KAMARÁTI
Rozprávali sme o sebe a našich kamarátoch, ale aj o zimných športoch a záľubách. Experimentovali sme s bielou voskovkou a vodovými farbami. Vznikli nám krásne zimné obrázky. Vieme rozlíšiť rôzne objekty podľa tvaru, farby , veľkosti aj materiálu. Dokážeme rozoznať živočíchy podľa miesta pohybu – voda, vzduch, pôda, zem. Konečne sme sa mohli potešiť aj hre v snehu. Okrem otužovania a pozorovania prírody sme si postavili snehuliaka. Foto...
jaakamarati.gif
zima.gif
ZIMA
Z príbehu O usilovnom ježkovi a lenivej veveričke sme sa dozvedeli, čo znamená porekadlo „bez práce nie sú koláče“, ale aj aký rôzny spôsob života vedú niektoré zimné zvieratá. Vieme, čím môžeme potešiť vtáky u nás prezimujúce, preto sme im počas vychádzky zavesili na stromy vtáčie maškrty. Vymenovávali sme základné geometrické tvary, aj slovne ich charakterizovali. Nakoniec sme sa pokúsili nakresliť ich. Strihaním a lepením z farebného papiera a následným maľovaním, sme sa pokúsili vyjadriť zážitok z večerného ohňostroja. Foto...
ČAROVNÉ VIANOCE
Pri rozprávaní o Vianociach, darčekoch sme si rozvíjali a obohacovali slovnú zásobu. Šatničku sme si vyzdobili vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdobami. Vianočnými pozdravmi zase potešili svojich rodičov. S radosťou sme si zaspievali, zatancovali a našli si čas aj na pekné hry s kamarátmi. Počas prechádzok sme sa otužovali chladným počasím a sledovali vianočnú výzdobu. Posledný deň v tomto roku sme si spravili pekný predvianočný deň. Pod vianočným stromčekom sme našli od Ježiška darčeky, ktoré sme si spoločne rozbalili. Foto...
carovnevianoce.gif
img_2405.jpg
ČAS PREKVAPENÍ
Zapálením dvoch sviec sme si každé ráno pripomínali prichádzajúce radostné obdobie Vianoc. Na základe rozprávky o zvieratkách sme si vyrobili stromček. Miešali sme farby, vystrihovali ozdoby, aj sa spoločne pri ňom odfotili. Maketa "Týždeň" a "Rok" nám pomáhala orientovať sa v plynúcich dňoch, aj v striedaní ročných období. S radosťou sme si overovali svoju ohybnosť pri lezení a plazení. Pri výrobe anjelov sme sa zdokonaľovali v manipulácií s nožnicami. Počas vychádzok sme obdivovali betlehemy v našom meste. Foto...
MIKULÁš
Tento týždeň sa niesol príjemnou atmosférou plnou očakávania príchodu sv. Mikuláša. Sami sme si Mikuláša aj sobíka vytvorili lepením z papiera. Prostredníctvom PL Starostlivosť o zvieratá a vtáčiky v zime, sme si rozvíjali poznanie. Naše ručičky sme rozcvičili pri vytlieskavaní slabík v slovách týkajúcich sa zimy alebo predmetov v triede. Podľa hmatu sme rozdeľovali predmety – guľu, valec, kocku do skupín. Počas vychádzok sme sa tešili z prvého napadaného snehu a nezabudli sme ani na vtáčiky... Foto...
pripravanamikulasa.gif
img_1831.jpg
U NÁS DOMA
Porozprávali sme sa na tému "U nás doma", aj sme si to stvárnili v tématických hrách. Grafomotoriku sme si rozvíjali kresbou, s kým sa doma hráme. Matematické kompetencie sme si posilňovali pokračovaním v číselnom rade od náhodného čísla. Zlepšili sme sa nielen v chôdzi počas prechádzok, ale aj v technike behu v telocvični. Veľkú radosť sme mali z vláčika, ktorý sme si vlastnoručne vytvorili. Foto...
DOMÁCE ZVIERATÁ
Vďaka piesni „Slúžil som, slúžil...“ sme si s radosťou zaspievali a improvizovali sme pohyb a zvuky domácich zvierat. Opisovali a identifikovali sme rôzne domáce zvieratá. Za pomoci IT sme sa naučili „ čítať“. Čítali sme maľovaný príbeh, odpovedali na jednoduché otázky a tým sme si rozvíjali slovnú zásobu. Svoju zručnosť sme si otestovali pri strihaní a lepení. Vytvorili sme si tak pestrofarebné obrázky pávov aj hravé mačiatka. Foto...
20171120_085703.jpg
img_0025.jpg
ZDRAVIE
Týždeň zdravia bol pre nás podnetom na uvažovanie, čo je zdravie. Pripomínali sme si pocity počas choroby a porovnávali s pocitmi zdravia. Zdravie sme si utužovali každodennou rozcvičkou. Grafomotoriku sme rozvíjali vypracovaním pracovného listu, kde sme premýšľali nad vytvorením jednoduchej postupnosti. Z vlastnoručne nazbieraných listov sme vytvorili koláž – ježko v lístí. Navštívili sme lekáreň a zisťovali sme, čím môže byť pre nás táto inštitúcia užitočná. Foto...
DOPRAVA
Pomenovali sme rôzne dopravné prostriedky, aj to kde a ako sa pohybujú, načo slúžia. Osvojovali sme si dopravné značky, podľa ktorých sme sa riadili a pohybovali na prechádzkach. Vytvorili sme si vlastnú pojmovú mapu dopravných prostriedkov. Rozvíjali sme si svoju zručnosť pri strihaní a lepení semafóru. Snažili sme sa vytlieskať dané slová a určiť počet slabík. Zaspievali a zatancovali sme si na pieseň "Autíčko" a "Ide, ide vláčik". Foto...
doprava.gif
09172trjesen(2).jpg
JESEŇ
V usporiadanom rade predmetov sme si osvojovali pojmy najkratší, najdlhší, najužší, najtenší. Úspešne sme obstáli v umiestňovaní predmetov podľa pokynov - pred, za, prvý v poradí, druhý v poradí, posledný, predposledný. Dlhšiu prechádzku sme využili na návštevu cintorína, kde sme si pripomenuli význam uplynulých sviatkov "dušičiek". Na spiatočnej ceste parkom sme si všímali, aj rozlišovali, čo všetko je súčasťou živej a neživej prírody. Nástroje Orffovho inštrumentára, ale aj tanečné kroky, nám spestrili spev známych piesni, a tiež aj nácvik novej zimnej piesne, ktorej názov je zatiaľ tajomstvom. Foto...
TAJOMNÝ SVET VECÍ
Zistili sme, že všetko okolo nás je niečím tajomné – zaujímavé. Rozprávali sme sa o vtáčikoch, ktoré odlietajú do teplých krajín. Svoju grafomotorickú zručnosť sme si precvičili na PL „ Cesta za more“ a pri vymaľovaní lastovičky. Zahrali sme sa na malých výskumníkov. Predpokladali a overovali sme, ktoré látky sú rozpustné vo vode. V hre na kozmonautov sme zase objavovali tajomstvo vesmíru. Vytvorili sme si vlastnú slnečnú sústavu. Pomocou ,,baterky,, sme zistili, že rôzne zaujímavosti sú ukryté aj v knižkách. Aby sme mohli pozorovať hviezdy a všetko tajomné okolo nás, vyrobili sme si vlastný ďalekohľad. Veľa zaujímavých vecí sme mali možnosť vidieť aj v novomestskom múzeu. Foto...
img_20171025_094828web.gif
07172trzdravavyziva(4).jpg
ZDRAVÁ VÝŽIVA
Rozlišovali sme potraviny, ktoré sú pre naše telo prospešné, od tých, ktoré nám neprospievajú. Slnečnou prechádzkou na trhovisko sme si mohli všímať, aké dary nám príroda v jesennom období ponúka. Nechali sme sa inšpirovať, pracovali sme s farbami a štetcom, a vyrobili si papierové ovocné košíky. Pohybom v tanci sme preciťovali rôzne hudobné žánre. Ranné cvičenia nám pomohli posilniť klenbu chodidla. Návšteva knižnice nás očarila množstvom kníh v regáloch. Dozvedeli sme sa, ako prebieha požičiavanie kníh a niektoré sme si aj vypožičali.Foto...
ĽUDSKÉ ČINNOSTI
V tomto týždni sme sa rozprávali, aj hrali na niektoré povolania. Pomáhali nám pritom obrázky niektorých pracovných profesií. Varili sme, opravovali, aj stavali domy. My dievčatá sme si užívali chvíle strávené u kaderníčky. Triedili sme pracovné predmety podľa farby, tvaru, veľkosti aj materiálu. Zdokonaľovali sme si aj matematické zručnosti pri odoberaní a pridávaní predmetov v skupine. Zistili sme, že farby môžeme ľubovoľne miešať. Z nových vytvorených farieb sme maľovali dáždnik. Pracovali sme aj s PL, kde sme si cvičili písanie (kreslenie) čiar. Foto...
ludskecinnosti.gif
img_1542.jpg
RODINA A SPOLOČNOSŤ
Uvažovali sme, čo pre nás znamená rodina, kto do nej patrí, ako trávime čas v našich rodinách. Počas prechádzok po meste sme odlišovali domy, kde žijú rodiny od budov inštitúcií. Rozlišovali sme základné geometrické tvary nielen zrakom, ale aj hmatom. Rôznofarebné kruhy z papiera, ktoré sme najskôr vystrihli, boli inšpiráciou na vytvorenie pestrých mozaík. Prekážkovou dráhou sme si overovali naše motorické schopnosti. Už nejakú dobu stolujeme ako dospeláci. Každým dňom sa zlepšujeme v používaní príboru, aj v dodržiavaní kultúry stolovania. Foto...
PRÍRODA
Vypočuli sme si príbeh o odtrhnutom a zahodenom kvietku. Naučili sme sa novú pieseň: ,,Pieseň o jeseni.“ Spev sme doprevádzali hrou na Orffov inštrumentár. Pomocou pojmov hore, dole , vpravo, vľavo, pri, nad,... sme vytvorili nový obrázok. Zaujali nás nové pojmy – les, vrch, rieka, rybník, lúka, pole ako aj význam ich využitia. Počas prechádzok sme našli gaštany, z ktorých sme tvorili kvety, využili sme ich aj na počítanie do 10. Z konárikov, listov, trávy sme vytvorili domček pre veveričku. Svoje šikovné rúčky sme potrebovali pri maľovaní jesennej prírody. Počas zdravotných cvičení sme si rozcvičili celé telo. V pohybových hrách – Lezie ježko, Zlatá brána sme sa snažili dodržiavať pravidlá hry. Foto...
prirodaweb.gif
20170920_103732.jpg
ĽUDSKÉ TELO
Téma ľudského tela sa niesla celým týždňom, vymenovávali sme jeho základné časti. Jemnú motoriku aj manipuláciu s nožnicami sme si trénovali vystrihovaním z papiera. Časťami oblečenia, ktoré tým vznikli, sme obliekali postavu a dokresľovali ju. Rozprávali sme sa o tom, ako dobre sa cítime keď sme zdraví, a pripomenuli sme si dôležitosť ovocia a zeleniny v našej strave. Pri tej príležitosti sme ochutnávali aj niektoré ich druhy bez použitia zraku, teda hmatom, čuchom a chuťou, čím sme si uvedomovali prítomnosť niektorých zmyslov človeka. Overovali sme si tiež znalosť základných polôh – stoj, drep, kľak, sed, ľah. Foto...
MATERSKÁ ŠKOLA
Počas tohto týždňa sa deti oboznamovali s interiérom a exteriérom svojej materskej školy. Pri práci s pracovným listom si osvojovali slovné spojenia hore, dole, nad, pod, vpravo, vľavo, pričom sa snažili umiestniť predmet na dané miesto. Rozvíjali si zručnosti pri strihaní a lepení, učili sme sa správne držať ceruzku. Pomenovávali farby, obkreslili a opísali ľudské telo. V pohybovej hre Námorníci si rozvíjali základné lokomočné pohyby. ,, Naše malé herečky (Lujzička a Laurika) ,,nám zahrali, ako sa nemáme správať pri hre.Foto...
20170912_072839.jpg
img_1245.jpg
JA V MATERSKEJ ŠKOLE
S očakávaním sme v pondelok vstúpili do novej triedy, triedy námorníkov. Vítali sme sa s kamarátmi a zoznámili sme sa s novými spolužiakmi. Na vychádzkach sme si pripomenuli známe chodníčky. Pomenovávali sme rôzne prírodné materiály ako kameň, drevo, mušle, makovice, a uvažovali kde všade v prírode sa dajú nájsť a na čo všetko sa dajú využiť. Naše šikovné ruky modelovali z plastelíny kruh, valec, guľu. Na základe predlohy sme tvorili zostavy podľa tvarov, farieb a správneho poradia. Ako správni námorníci si už niekoľký deň nôtime pieseň „My sme smelý námorníci“..Foto...
               ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web