obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
- MATERSKÁ ŠKOLA
   1. trieda
   2. trieda
   3. trieda
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
PRÁZDNINY
Farebne sme si spestrili obálky, v ktorých sme si domov odniesli výsledky našich maliarskych zručností za celý rok. Na diagnostickej tabuli v našej triede sú zaplnené všetky políčka, čo znamená, že sme opäť pokročili. Šikovnosť sme si overili skokmi do diaľky a cez prekážku, koordináciu chodením na chodúľoch z vedierok. Vytvorili sme si zmrzlinky z peny na holenie, čo nás veľmi bavilo. Veľa sme sa hrali, utužovali si kamarátstva. Na prázdniny sa veľmi tešíme. Pritom sme však naplnení nedočkavosťou, čo nás čaká v predškolskej triede.Foto...
20190625_092333.jpg
img_6326.jpg
OTECKO, MOJE VŠETKO
Naši otcovia boli v tento týždeň pre nás veľkou témou. Aj sme sa každý pokúsili svojho ocka nakresliť. Pri kreslení postavy, sme sa snažili nezabudnúť na žiadnu dôležitú časť tela. Programovali sme včielku Bee-bot tak, aby sama prešla trasu nami zvolenú. V usporiadanom rade sme umiestňovali predmety – dopravné prostriedky, podľa pokynov: prvý, druhý, tretí, posledný, predposledný, pred, za... Pohybová hudobná hra „na bránu“ nás inšpirovala k rôznym tanečným krokom v pároch. Vďaka našej zručnosti aj spolupráci s kamarátmi, sme vytvorili z farebných kociek netradičné objekty.Foto...
CESTUJEME K VODE, DO HÔR,...
Členili sme zvieratá podľa miesta kde žijú, aj si zahrali hru, v ktorej sme identifikovali živočíchy podľa toho, ako sa pohybujú. Tvorivosť aj manipulačnú zručnosť sme si rozvíjali modelovaním predmetov podľa vlastnej fantázie. Našu obľúbenú pieseň – smelí námorníci, sme si spestrili tanečnou improvizáciou. Skladaním papiera sme vyrobili lodičky aj námornícke čiapky. Spájali sme body v číselnej postupnosti, čím nám vznikali obrázky plachetnice.Foto...
img_6247.jpg
img_6055.jpg
MDD
Príbeh o hašterivých vrabcoch nám pripomenul, ako by sme sa mali k sebe správať, aby sme sa v našej škôlke stále dobre cítili. Pokúsili sme sa rozdeľovať predmety na dve rovnaké skupiny, a to bez zisťovania počtu. Spievali sme známe, aj už troška zabudnuté piesne, aby sme si ich pripomenuli. Použili sme pri tom nástroje Orffovho inštrumentára. V zručnosti aj vytrvalosti sme zase pokročili. Každý z nás totiž ušúľal a nalepil asi 250 guľôčok z krepového papiera. Vyrobili sme tak obrázky dúhy, aj s dodržaním správneho poradia farieb dúhy.Foto...
POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ
Aktívne a spontánne sa vieme zapojiť do rozhovoru o náročnej práci policajtov, lekárov, hasičov. Pracovným listom, ktorým sme si precvičili logické myslenie a vedomosti O geometrických tvaroch, sme tiež vytvorili príbeh o murárovi, pekárovi i hasičovi. Bola to veľmi pekná vzájomná spolupráca.Foto...
352tr19(3).jpg
img_0097.jpg
ŽIVOT NA LÚKE
Príbeh O Adamkovi medzi chrobáčikmi nám pomohol uvedomiť si potrebu chrániť prírodu vôkol nás – kvety, stromy, malý hmyz i veľké zvieratá. Rozprávali sme sa o živočíchoch žijúcich na lúke, objavili sme mnohé druhy chrobáčikov i kvetov. Lupami sme pozorovali život v tráve, kôru stromov i čo sa pod ňou nachádza... Počasie nám veľmi neprialo a tak sme mali čas vyrobiť si veselé obrázky lienok, mravčekov, včielok a tiež tvoriť z modelovacej hmoty. Foto...
RODINA
Rozprávali sme sa o rodine, o jej členoch, vzťahoch, činnostiach... Precvičovali sme si adresu svojho bydliska. Ranné cvičenia sme využili na precvičovanie klenby chodidla na našom obľúbenom reflexnom chodníku. Z drevených paličiek sme vyrábali domčeky, ktoré sme dozdobili veselými farebnými kvetmi. Domov si odnášame krásne dekorácie pre svojich rodičov.Foto...
img_0086.jpg
img_5934.jpg
MAMIČKA
Naše mamy sú všetky rovnako dobré, milujúce a starostlivé. Dozvedeli sme sa, že aj včely majú svoju mamu – matku kráľovnú. Aj sme sa zahrali na včielky, ktoré hľadajú svoj kvet, pričom sme sa utvrdzovali v rátaní predmetov v skupine do 6. Zdokonaľovali sme sa v manipulácii s loptou: hádzali sme, podávali, chytali aj odrážali. Pripomenuli sme si, že Panna Mária je nielen Ježišova matka, ale aj duchovná matka všetkých nás. Na záver týždňa sme prejavili zručnosti pri výrobe farebných srdečných prianí pre naše mamy.Foto nie je k dispozícií...
KVETY PRE MÁRIU
Pripomenuli sme si, že Panna Mária je Ježišova matka, a že sa k nej môžeme kedykoľvek modlitbou prihovárať. Vyrobili sme pre Máriu pestré kytičky. Porovnávali sme, aj slovne pomenovávali rôzne veľkosti predmetov, používali sme stupňovanie prídavných mien – menší, väčší, najväčší. Chodník z penových puzzle nám pomohol zdokonaliť sa v rátaní do 10 od náhodne hodeného čísla hracou kockou. Hudobná skladba „sedem pohybov“ nás viedla k snahe zapamätať si niekoľko po sebe nasledujúcich pohybov. Foto...
img_5859.jpg
302tr19(7).jpg
SLOVENSKO
Rozpoznávali sme štátne symboly Slovenskej republiky – hymnu a zástavu. Hravo sme zvládli pracovný list, kde sme si preverili naše vedomosti. Spisovnú podobu slovenského jazyka sme si zdokonaľovali a precvičovali rozhovorom o našej krajine – hlavnom meste SR, riekach, ktoré našou krajinou pretekajú, pohoriami, hradmi... Zdravý pohyb na čerstvom vzduchu sme si dopriali pri ranných rozcvičkách v bylinkovej záhrade.Foto...
VEĽKONOČNÉ SVIATKY
Uvedomili sme si význam prichádzajúcich sviatkov. Vyrobili sme si veľkonočnú dekoráciu - papierové pestro vyfarbené vajíčka na špajli. Navštívili sme Podjavorinské múzeum, kde sme obdivovali odevy, slávnostné kroje a aj rôzne pracovné náradie predkov nášho regiónu. Podarilo sa nám odlíšiť bez použitia zraku guľu, kocku aj valec. Zdokonaľovali sme sa a aj zabavili pri vykonávaní polôh a postojov - stoj, drep, kľak, sed ľah. .Foto...
img_5767.jpg
282tr19(1).jpg
KTO STVORIL?
Kto stvoril našu Zem? Správnu odpoveď sme našli pri speve veselej piesne Kto stvoril..., ktorú sme dopĺňali rytmickým sprievodom nástrojmi Orffovho inštrumentára. Veľa sme sa rozprávali o našej planéte Zem, o vode, živočíchoch, ľuďoch...o všetkom, čo s našou planétou súvisí. Príjemné a teplé rána sme využili na rannú rozcvičku v bylinkovej záhrade. V parku sme lupami skúmali krásy našej Zeme. Obdivovali sme Cifruše, mravčeky a kvety mnohých farieb a vôní.Foto...
VESMÍR
Pozreli sme si dokument o našej slnečnej sústave. Spoznali sme niektoré jej planéty, a vieme medzi nimi nájsť aj tú našu – Zem. Zdramatizovali sme si príbeh o pyšnej hviezdičke, ktorej sa nechcelo putovať po dráhe, ktorá jej bola určená. Spievali sme si pieseň – Bola raz malá, malá hviezdička. Fúkaním do slamiek sme dokazovali prítomnosť vzduchu. Ako rýchlo sa vie vzduch pohybovať, sme skúmali počas veternej vychádzky pomocou vlajok z krepového papiera. Strihaním a zlepovaním rôzneho druhu papiera sme si vytvorili farebné kozmické rakety. Vyskúšali sme si rátanie v postupnosti čísel do 10, tento krát od náhodne hodeného čísla kockou.Foto...
img_5687.jpg
img_0098.jpg
NA GAZDOVSKOM DVORE
Veselou hudobno-pohybovou hrou Na kozičku a záhradníka sme si spríjemňovali rána i popoludnia v parku. Rozprávali sme sa o mnohých druhoch domácich a hospodárskych zvierat, zdokonaľovali sa v priraďovaní mláďat. Strihaním, kreslením a lepením sme si vytvorili veselý obrázok gazdovstva. Maľovaním s temperovými farbami sme vyrobili krásne obrázky kohútikov. Na IKT sme priraďovali a vytvárali dvojice objektov na základe logickej postupnosti. Foto...
JAR - PRÍRODA SA PREBÚDZA
Obdivovali sme prvé jarné kvety, pripomenuli ich názvy, a nazbierali prvú voňavú kytičku fialiek. Dozvedeli sme sa že z húsenice raz bude farebný motýľ, aj to, akými etapami vývoja musí prejsť. Pripomínali sme si to každý deň rannou rozcvičkou. Jednoduchou technikou odtláčania farieb sme si pestrých motýľov vyrobili. V číselnom rad od 1 do 10 nám pomáhala veselá básnička – Vladko figliar veruže, rád počíta kaluže. Do triedy nám pribudla nová didaktická hra – LOGICO, ktorou sme sa nielen zabavili, ale tiež rozvíjali analytické a logické myslenie. Obrázkami rôznych profesií sme uvažovali, aká je ich pracovná náplň, aj to, akú prácu vykonávajú naši rodičia.Foto...
img_5592.jpg
20190312_085058.jpg
KNIHA
Leporelá, encyklopédie, rozprávkové knihy, časopisy... mnohí z nás sme si z domu priniesli svoju obľúbenú knihu, o ktorej sme sa spoločne porozprávali. V utorok sme navštívili mestskú knižnicu, kde nám pani knihovníčka porozprávala veľa zaujímavostí. Rozprávali sme sa o dopravných značkách, mnohé z nich poznáme z prechádzok. Tiež sme si precvičili geometrické tvary a na formát papiera A3 zvládneme nakresliť štvorec, obdĺžnik, trojuholník a kruh. Vodovými farbami sme maľovali postavu. Okrem pravidelných prechádzok, kde sa otužujeme a pozorujeme rozkvitajúcu sa prírodu, využívame telocvičňu na ranné rozcvičky, pohybové hry a prúdové cvičenia.Foto...
TV Pohoda...
KARNEVAL
Počas ranných cvičení sme napodobňovali žongléra Šaša-Jaša. Šantili sme pri hudobno-pohybových hrách, počas ktorých sme sa učili dodržiavať herné pravidlá. Manuálnu zručnosť sme si overovali pri strihaní papierových špirál. Vypracovaním pracovného listu sme sa zdokonaľovali v grafomotorických činnostiach, a v počítaní predmetov v skupine do 10. Vyrobili sme si tiež škrabošky známych rozprávkových postavičiek. Zvykáme si na každodenné čistenie zúbkov po obede. Čítali sme kreslenú bibliu, a so záujmom sledovali na IT animované biblické príbehy.Foto...
img_5464.jpg
212tr19(11).jpg
EXOTICKÉ ZVIERATÁ
Počas prechádzky sme navštívili chovateľa exotických vtákov. Prerozprávali sme si príbeh o Noemovej arche. Skupinovou prácou sme maľovaním, kreslením, strihaním a lepením tento príbeh znázornili na veľký formát výkresu. V encyklopédiách sme spoznávali netradičné druhy exotických zvierat. Známe piesne nám pomohli zdokonaliť sa v základných tanečných krokoch. Foto...
VODA V PRÍRODE
Téma „voda v prírode“ bola pre nás veľkou výzvou k pokusom. Experimentovali sme priamo v triede so snehovými guľami, ako sa správajú v rôznych teplotných podmienkach, skúmali sme rôzne podoby vody: čistá, znečistená, studená, teplá,.. Kolobeh vody v prírode nám priblížil kreslený dokument. Dozvedel sme sa tiež, že bez vody nie je život, a že si ju máme vážiť. Strihali sme netradičné materiály, lepili aj navliekali. Vznikli nám obrázky dažďa. Makety s príbehmi - „Nebezpečné situácie“ nás poučili, ako sa zachovať v situáciách ohrozujúcich naše zdravie – napr. horúca voda, či blížiaca sa búrka. Na chvíľu sme sa zahrali na žaby a žabiakov, a preskakovali sme kaluže a iné prekážky skokmi znožmo. Foto...
img_5261.jpg
img_0048.jpg
ZRNKO
Porozprávali sme si príbeh o klásku. Uvedomovali sme si aké je dôležité konať dobro. Zasadili sme si aj tri fazuľky, o ktoré sa budeme doma každý sám starať. Obľúbenú hru s farebným padákom sme si všetci užili. Zdokonaľovali sme sa pritom vo vzájomnej spolupráci. Obratnosť nášho tela sme si precvičili preskakovaním cez prekážky. Trénovali sme skok znožmo, preliezali i podliezali. Každý deň sme sa otužovali na prechádzkach, tešil sa zo snehu. Zvládame čoraz dlhšie a náročnejšie trasy. Foto...
ZIMNÉ RADOVÁNKY
Počas vychádzok sme navštívili vzdialenejšie miesta v meste, a pri tom sme do okolitých kŕmidiel dopĺňali zrno pre vtákov. Vyfarbovali sme obrázky zimnej krajiny, a aj pri tejto činnosti sme sa snažili sedieť rovno s ohľadom na zdravú chrbticu, aj zrak. Maketa ROK nám vizuálne pomáhala orientovať sa v ročných obdobiach, a tiež nájsť to správne obdobie, kedy sa kto z nás narodil. Pokúsili sme sa určiť postupnosť predmetov od najmenšieho po najväčší. Príbeh o „Psíkovi, ktorý nakupoval“, nám pomohol overiť si ako vieme vnímať začiatočnú hlásku v slovách. Vypočuli sme si príbeh o anjelovi Manuelovi. Každý z nás si svojho papierového anjela vyrobil a odniesol domov.Foto...
img_5189.jpg
img_0035.jpg
ZVIERATÁ V ZIME
Temperovou farbou sme namaľovali vtáčie kŕmidlo, ceruzkami vyfarbili naše známe vtáčiky – krásnu farebnú sýkorku a spevavého drozda a aby nezostalo kŕmidlo prázdne, nasypali sme doň potravu pre vtáčiky. Toto sme praktizovali aj na našich každodenných vychádzkach. Na základe demonštračných obrázkov zvierat z lesov a hôr sme si vymýšľali mnohé príbehy a rozprávky, čím sme si zdokonaľovali slovnú zásobu a fantáziu. Vo štvrtok sme zažili nevšedné kino, ktoré prišlo priamo k nám, do telocvične. Mali sme z neho veľký zážitok.Foto...
BL. ALEXIA LE CLERC
Príbehom bl. Alexie le Clerc, patrónky našej MŠ, sme si pripomenuli, čím bola výnimočná. Tvorili sme koláž - zimnú krajinu. Pritom sme lepili, strihali, imitáciu snehu vytvorili z krepového papiera. Vymenúvali sme čísla od 1 do 10 a pomáhali sme si maketami rukavičiek s obrázkami. Vokálne sme rytmizovali riekanky so zimnou tématikou. Tešili sme sa z čerstvo napadnutého snehu a z guľovačky. Foto...
img_0029.jpg
20181219_103337.jpg
NARODÍ SA JEŽIŠKO
Spievali sme koledy i veselé zimné piesne a ako vďaka za náš spev nám bolo nadelené krásne sneženie. Na prechádzkach sme si užívali predvianočnú atmosféru. Navštívili sme múzeum a videli pohyblivý Betlehem, bol to pre nás veľký zážitok a tiež sme si pochutili na vianočných škoricových trubičkách. Rozprávali sme sa o Svätej rodine, Troch kráľoch a tiež o rôznych tradíciách v našich rodinách. Foto...
ZVYKY A TRADÍCIE
Horiace sviečky na adventnom venci, nám každé ráno vytvárali nevšednú atmosféru. Už vieme, že adventný veniec je súčasť tradícií kresťanských sviatkov. Rozprávali sme sa čo je to advent, aký má význam, aj koho príchod v tomto období očakávame. Pripomenuli sme si význam ovocia pre naše zdravie, aj sa zabavili pri degustácii, a vnímaní chutí ovocia bez použitia zraku. Rátali sme v numerickej postupnosti do 10, a pripomenuli si základné geometrické tvary. Správnu pevnosť tela pri sedení, sme si overovali pri použití fit lôpt, a kultivovanú chôdzu zase pri hre na princa a princezné. S nadšením sme využili prvý sneh tejto zimy, a zapotili sa pri výrobe maxi snehových gúľ. Foto...
img_4601.jpg
132tr18(5).jpg
SV. MIKULÁŠ
Od pondelka sme sa všetci nedočkavo pripravovali na príchod sv.Mikuláša. Každý deň sme spievali pieseň Máme radi Mikuláša a k nej sme pridali koledu Vstávajte pastieri. Porozprávali sme si príbeh, kde sme sa dozvedeli kto vlastne sv. Mikuláš bol, aké bolo jeho poslanie a prečo je obdarovávanie na jeho sviatok tradíciou.Maľovaním a lepením sme vyrobili čižmičky, tie nám teraz zdobia našu šatňu. Vieme, že Advent je obdobie, kedy sa pripravujeme na narodenie Ježiša. Snažíme sa aby naše srdiečka boli žiarivejšie a radostnejšie, pre jeho príchod.Foto...
SVET HUDBY
Každý deň nás čakala nejaká nová pieseň alebo melódia. Cvičili sme pri nej, tancovali, hrali na Orffove nástroje aj relaxovali. Veselá hudba nás doprevádzala aj pri hre „na rýchlik“, kde sme sa učili orientovať v množstve do 6. Porovnať veľkosť dvoch skupín sme sa naučili tak, že sme si tvorili dvojice. Nostalgická melódia sa niesla triedou pri výrobe obrázkov, kde sme sa pokúsili vystihnúť atmosféru upršaného novembrového dňa. Každý deň sme pozorovali, aj si maketami zaznačili aké je počasie, aby sme na konci týždňa porovnali zmeny prejavov počasia v jednotlivých dňoch.Foto...
img_4437.jpg
img_0005.jpg
LES A JEHO TAJOMSTVÁ
Rozprávali sme sa a čítali o lesných škriatkoch - pašinkovi Samkovi a pašinke Aničke. Samka a Aničku sme si vyrobili lepení a kreslením, čím sme si precvičili grafomotoriku, správny úchop ceruzky a estetické cítenie. Vieme aké rôzne druhy zvierat a živočíchov môžeme vidieť v lese a tak sme sa zahrali obľúbenú hru Bee-bot, kde sme po štvorcovej sieti naprogramovali cestu k jednotlivým zvieratkám. K lesu a jeho obyvateľom sa správame ohľaduplne a s úctou a tak sme sa aj my zahrali na zvieratká, ktoré opatrne prechádzajú lesnými cestičkami. Foto...
NEŽIVÁ PRÍRODA
Počasie nám v tento týždeň ešte stále prialo, preto sme mohli pozorovať aj neživú súčasť prírody „na živo“. Poletujúce lístie nám prezrádzalo prítomnosť vetra, ktorý je jej súčasťou. V triede sme v symboloch vnímali zem – kamene, oheň – sviečku, vzduch a vodu – fúkanie do vody cez slamku. Skladaním a lepením rôznofarebných tvarov papiera, sme vytvárali obrázky krajiny či dopravných prostriedkov. Rôzne techniky behu a chôdze sme si vyskúšali počas hier v telocvični. Včielka bee-bot nám pomohla porozumieť symbolom - vľavo/vpravo/hore/dolu, a tým aj pohyb v štvorcovej sieti. Foto...
img_4781.jpg
img_4635.jpg
AKO BEŽÍ ČAS
Orientovali sme sa v časových vzťahoch – deň, týždeň, mesiac, rok. Rozlišovali sme ročné obdobia. Čo je pre ktoré charakteristické. Sviatok „Všetkých verných zosnulých“ sme si pripomenuli návštevou cintorína. Ako beží liturgický rok, nám pomohli pochopiť jednotlivé veľké sviatky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Roztrieďovali sme prírodniny na prechádzkach. Zbierali jesenné listy. Triedili sme aj v škôlke vybrané objekty na základe určenej vlastnosti. Foto...
MOJI STARÍ RODIČIA
To, ako vnímame našich starých rodičov sme vyjadrili pri spoločnom rozhovore v rannom kruhu, k čomu patrila aj ranná modlitba venovaná práve im. Veselo sme si spievali a tancom spestrili novú pieseň Tancovala babka s dedkom. Zahrali sme sa na divadelníkov a zdramatizovali rozprávku Ako dedko ťahal repku. Spomínanú rozprávku sme si tiež vyrobili a to lepením a vymaľovaním postáv na farebný papier . No aby sme to nemali až také jednoduché, našou úlohou bolo dodržať postupnosť pri nalepovaní. Veselý týždeň sme ukončili užitočnou aktivitou, hrabali a zbierali sme lístie v okolí našej škôlky. Foto...
img_0026.jpg
img_4078.jpg
FAREBNÁ JESEŇ
Objavovali sme farebnosť jesene. Nazbierané listy sme využili na výtvarnú techniku maľovanie a odtláčania farieb. Spracovali sme materiály – gaštan, drôtik a pásy farebného krepového papiera a vyrobili si tak gaštanové kométy. Potom sme sa s nimi vonku dosýta vyšantili. Našu obratnosť si môžete všimnúť pri lezení, plazení a preliezaní rôznych prekážok. Maketu stromu sme vypĺňali obrázkami s jesennou tematikou, overovali sme si tým používanie slov hore, dole, pod, nad, medzi, v strede, vedľa, v rohu, ... Foto...
V ZDRAVOM TELE - ZDRAVÝ DUCH
Vieme pomenovať viaceré druhy tradičných i menej známych plodín, priradiť ich do skupín podľa druhu – ovocie či zelenina. Naše tradičné a obľúbené ovocie – jabĺčko a hrušku sme si vyrobili maľovaním temperovými farbami, kde sme tiež skúsili miešanie farebných odtieňov. V triede sme si zasadili strukoviny – šošovicu, fazuľu a tiež žeruchu a petržlen. Každý deň rastlinky polievame a pozorujeme ich klíčenie s pomocou lúp. Veselo nám bolo pri spievaní známych piesní ,,Vravel ti to každý“, ,,Zrelé gaštany“. Foto...
062tr18(5).jpg
img_3830.jpg
PÄŤDESIAT PERÁL
Našu triedu zdobí ruženec a my sme sa s ním aj zoznámili. Navliekaním drevených koráliek v množstve do 10 sme si vytvorili napodobneninu desiatku ruženca. V postupnosti do 10 sme sa pokúsili rátať od náhodného čísla. Identifikovali sme základné geometrické tvary. Zdokonaľovali sme sa v technike skoku znožmo a cez prekážku. Zabavili sme sa pri rytmizácií riekanky "Išli krty na maškrty". Hra "Letí, letí, všetko letí" nám pripomenula známe zvieratá. Navštívili sme mestskú knižnicu. Foto...
DOPRAVA
Kreativitu sme prejavili maľovaním a našu šatňu nám zdobia dopravné prostriedky, ktoré sme vytvorili s pomocou šablóny, temperových farieb, farebného papiera a lepidla. Z veľkej kartónovej krabice sme vytvorili auto – taxík. Popri maľovaní a tvorení sme sa naučili novú pieseň Tú-tú-tú, pri ktorej sme sa hrali na autá, krútili volantami a veselo trúbili. Neustále sa zdokonaľujeme v počítaní, v porovnávaní predmetov podľa ich veľkosti, ktorú sme vyjadrovali pojmami dlhší, kratší, širší, nižší, užší... Foto...
042tr18(4).jpg
img_4126.jpg
ĽUDSKÉ ČINNOSTI
Úvod týždňa sme začali dramatizáciou príbehu "Jabĺčko". Naučil nás ako riešiť spor. Pochutnali sme si aj na jabĺčkách. Pracovný list nám pomohol pri overovaní pojmov hore, dole, vpredu, vzadu, medzi. Vystrihovali sme tiež z farebných časopisov a lepili. Na ihrisku sme si vyskúšali rôzne spôsoby chôdze aj behu. Vychádzky sme si spestrovali hľadaním čerstvo napadaných gaštanov. Foto...
MOJE TELO, MOJA RODINA
S témou ,,Moje telo, moja rodina“ sme si zopakovali jednotlivé časti nášho tela. Verbálnu komunikáciu a s ňou spojenú hlasitosť prejavu sme si zdokonaľovali pri opisovaní dýchania a trávenia. Vieme, na čo nám slúži mozog, pľúca, srdce a žalúdok - je pre nás samozrejmé, že jedlo, ktoré zjeme nám nespadne do bruška . Lepením a kreslením sme vytvorili ľudské telo. Modlili sme sa modlitbu Panny Márie – patrónky Slovenského národa a jej sochu sme si pozreli počas jeden z našich príjemných prechádzok. Foto...
img_0145.jpg
img_3634.jpg
MATERSKÁ ŠKOLA
Stretli sme sa so "starými" kamarátmi, avšak ocitli sme sa v novej triede námorníkov. Porovnávali sme režim dňa doma a v materskej škole. Pripomenuli sme si pravidlá, vďaka ktorým sa cítime v škôlke bezpečne. Vystrihovaním a nalepovaním tvarov sme sa pokúsili vyrobiť budovu našej MŠ. Nôžky sme si precvičili na rehabilitačnom koberci. Užívali sme si hry s kamarátmi a novými hračkami. Začali sme sa učiť novú pieseň o škôlkárovi a pripomenuli sme si rátanie s číslami do 10.Foto...
               ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web