obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
- MATERSKÁ ŠKOLA
   1. trieda
   2. trieda
   3. trieda
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
VODA V PRÍRODE
Téma „voda v prírode“ bola pre nás veľkou výzvou k pokusom. Experimentovali sme priamo v triede so snehovými guľami, ako sa správajú v rôznych teplotných podmienkach, skúmali sme rôzne podoby vody: čistá, znečistená, studená, teplá,.. Kolobeh vody v prírode nám priblížil kreslený dokument. Dozvedel sme sa tiež, že bez vody nie je život, a že si ju máme vážiť. Strihali sme netradičné materiály, lepili aj navliekali. Vznikli nám obrázky dažďa. Makety s príbehmi - „Nebezpečné situácie“ nás poučili, ako sa zachovať v situáciách ohrozujúcich naše zdravie – napr. horúca voda, či blížiaca sa búrka. Na chvíľu sme sa zahrali na žaby a žabiakov, a preskakovali sme kaluže a iné prekážky skokmi znožmo. Foto...
img_5261.jpg
img_0048.jpg
ZRNKO
Porozprávali sme si príbeh o klásku. Uvedomovali sme si aké je dôležité konať dobro. Zasadili sme si aj tri fazuľky, o ktoré sa budeme doma každý sám starať. Obľúbenú hru s farebným padákom sme si všetci užili. Zdokonaľovali sme sa pritom vo vzájomnej spolupráci. Obratnosť nášho tela sme si precvičili preskakovaním cez prekážky. Trénovali sme skok znožmo, preliezali i podliezali. Každý deň sme sa otužovali na prechádzkach, tešil sa zo snehu. Zvládame čoraz dlhšie a náročnejšie trasy. Foto...
ZIMNÉ RADOVÁNKY
Počas vychádzok sme navštívili vzdialenejšie miesta v meste, a pri tom sme do okolitých kŕmidiel dopĺňali zrno pre vtákov. Vyfarbovali sme obrázky zimnej krajiny, a aj pri tejto činnosti sme sa snažili sedieť rovno s ohľadom na zdravú chrbticu, aj zrak. Maketa ROK nám vizuálne pomáhala orientovať sa v ročných obdobiach, a tiež nájsť to správne obdobie, kedy sa kto z nás narodil. Pokúsili sme sa určiť postupnosť predmetov od najmenšieho po najväčší. Príbeh o „Psíkovi, ktorý nakupoval“, nám pomohol overiť si ako vieme vnímať začiatočnú hlásku v slovách. Vypočuli sme si príbeh o anjelovi Manuelovi. Každý z nás si svojho papierového anjela vyrobil a odniesol domov.Foto...
img_5189.jpg
img_0035.jpg
ZVIERATÁ V ZIME
Temperovou farbou sme namaľovali vtáčie kŕmidlo, ceruzkami vyfarbili naše známe vtáčiky – krásnu farebnú sýkorku a spevavého drozda a aby nezostalo kŕmidlo prázdne, nasypali sme doň potravu pre vtáčiky. Toto sme praktizovali aj na našich každodenných vychádzkach. Na základe demonštračných obrázkov zvierat z lesov a hôr sme si vymýšľali mnohé príbehy a rozprávky, čím sme si zdokonaľovali slovnú zásobu a fantáziu. Vo štvrtok sme zažili nevšedné kino, ktoré prišlo priamo k nám, do telocvične. Mali sme z neho veľký zážitok.Foto...
BL. ALEXIA LE CLERC
Príbehom bl. Alexie le Clerc, patrónky našej MŠ, sme si pripomenuli, čím bola výnimočná. Tvorili sme koláž - zimnú krajinu. Pritom sme lepili, strihali, imitáciu snehu vytvorili z krepového papiera. Vymenúvali sme čísla od 1 do 10 a pomáhali sme si maketami rukavičiek s obrázkami. Vokálne sme rytmizovali riekanky so zimnou tématikou. Tešili sme sa z čerstvo napadnutého snehu a z guľovačky. Foto...
img_0029.jpg
20181219_103337.jpg
NARODÍ SA JEŽIŠKO
Spievali sme koledy i veselé zimné piesne a ako vďaka za náš spev nám bolo nadelené krásne sneženie. Na prechádzkach sme si užívali predvianočnú atmosféru. Navštívili sme múzeum a videli pohyblivý Betlehem, bol to pre nás veľký zážitok a tiež sme si pochutili na vianočných škoricových trubičkách. Rozprávali sme sa o Svätej rodine, Troch kráľoch a tiež o rôznych tradíciách v našich rodinách. Foto...
ZVYKY A TRADÍCIE
Horiace sviečky na adventnom venci, nám každé ráno vytvárali nevšednú atmosféru. Už vieme, že adventný veniec je súčasť tradícií kresťanských sviatkov. Rozprávali sme sa čo je to advent, aký má význam, aj koho príchod v tomto období očakávame. Pripomenuli sme si význam ovocia pre naše zdravie, aj sa zabavili pri degustácii, a vnímaní chutí ovocia bez použitia zraku. Rátali sme v numerickej postupnosti do 10, a pripomenuli si základné geometrické tvary. Správnu pevnosť tela pri sedení, sme si overovali pri použití fit lôpt, a kultivovanú chôdzu zase pri hre na princa a princezné. S nadšením sme využili prvý sneh tejto zimy, a zapotili sa pri výrobe maxi snehových gúľ. Foto...
img_4601.jpg
132tr18(5).jpg
SV. MIKULÁŠ
Od pondelka sme sa všetci nedočkavo pripravovali na príchod sv.Mikuláša. Každý deň sme spievali pieseň Máme radi Mikuláša a k nej sme pridali koledu Vstávajte pastieri. Porozprávali sme si príbeh, kde sme sa dozvedeli kto vlastne sv. Mikuláš bol, aké bolo jeho poslanie a prečo je obdarovávanie na jeho sviatok tradíciou.Maľovaním a lepením sme vyrobili čižmičky, tie nám teraz zdobia našu šatňu. Vieme, že Advent je obdobie, kedy sa pripravujeme na narodenie Ježiša. Snažíme sa aby naše srdiečka boli žiarivejšie a radostnejšie, pre jeho príchod.Foto...
SVET HUDBY
Každý deň nás čakala nejaká nová pieseň alebo melódia. Cvičili sme pri nej, tancovali, hrali na Orffove nástroje aj relaxovali. Veselá hudba nás doprevádzala aj pri hre „na rýchlik“, kde sme sa učili orientovať v množstve do 6. Porovnať veľkosť dvoch skupín sme sa naučili tak, že sme si tvorili dvojice. Nostalgická melódia sa niesla triedou pri výrobe obrázkov, kde sme sa pokúsili vystihnúť atmosféru upršaného novembrového dňa. Každý deň sme pozorovali, aj si maketami zaznačili aké je počasie, aby sme na konci týždňa porovnali zmeny prejavov počasia v jednotlivých dňoch.Foto...
img_4437.jpg
img_0005.jpg
LES A JEHO TAJOMSTVÁ
Rozprávali sme sa a čítali o lesných škriatkoch - pašinkovi Samkovi a pašinke Aničke. Samka a Aničku sme si vyrobili lepení a kreslením, čím sme si precvičili grafomotoriku, správny úchop ceruzky a estetické cítenie. Vieme aké rôzne druhy zvierat a živočíchov môžeme vidieť v lese a tak sme sa zahrali obľúbenú hru Bee-bot, kde sme po štvorcovej sieti naprogramovali cestu k jednotlivým zvieratkám. K lesu a jeho obyvateľom sa správame ohľaduplne a s úctou a tak sme sa aj my zahrali na zvieratká, ktoré opatrne prechádzajú lesnými cestičkami. Foto...
NEŽIVÁ PRÍRODA
Počasie nám v tento týždeň ešte stále prialo, preto sme mohli pozorovať aj neživú súčasť prírody „na živo“. Poletujúce lístie nám prezrádzalo prítomnosť vetra, ktorý je jej súčasťou. V triede sme v symboloch vnímali zem – kamene, oheň – sviečku, vzduch a vodu – fúkanie do vody cez slamku. Skladaním a lepením rôznofarebných tvarov papiera, sme vytvárali obrázky krajiny či dopravných prostriedkov. Rôzne techniky behu a chôdze sme si vyskúšali počas hier v telocvični. Včielka bee-bot nám pomohla porozumieť symbolom - vľavo/vpravo/hore/dolu, a tým aj pohyb v štvorcovej sieti. Foto...
img_4781.jpg
img_4635.jpg
AKO BEŽÍ ČAS
Orientovali sme sa v časových vzťahoch – deň, týždeň, mesiac, rok. Rozlišovali sme ročné obdobia. Čo je pre ktoré charakteristické. Sviatok „Všetkých verných zosnulých“ sme si pripomenuli návštevou cintorína. Ako beží liturgický rok, nám pomohli pochopiť jednotlivé veľké sviatky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Roztrieďovali sme prírodniny na prechádzkach. Zbierali jesenné listy. Triedili sme aj v škôlke vybrané objekty na základe určenej vlastnosti. Foto...
MOJI STARÍ RODIČIA
To, ako vnímame našich starých rodičov sme vyjadrili pri spoločnom rozhovore v rannom kruhu, k čomu patrila aj ranná modlitba venovaná práve im. Veselo sme si spievali a tancom spestrili novú pieseň Tancovala babka s dedkom. Zahrali sme sa na divadelníkov a zdramatizovali rozprávku Ako dedko ťahal repku. Spomínanú rozprávku sme si tiež vyrobili a to lepením a vymaľovaním postáv na farebný papier . No aby sme to nemali až také jednoduché, našou úlohou bolo dodržať postupnosť pri nalepovaní. Veselý týždeň sme ukončili užitočnou aktivitou, hrabali a zbierali sme lístie v okolí našej škôlky. Foto...
img_0026.jpg
img_4078.jpg
FAREBNÁ JESEŇ
Objavovali sme farebnosť jesene. Nazbierané listy sme využili na výtvarnú techniku maľovanie a odtláčania farieb. Spracovali sme materiály – gaštan, drôtik a pásy farebného krepového papiera a vyrobili si tak gaštanové kométy. Potom sme sa s nimi vonku dosýta vyšantili. Našu obratnosť si môžete všimnúť pri lezení, plazení a preliezaní rôznych prekážok. Maketu stromu sme vypĺňali obrázkami s jesennou tematikou, overovali sme si tým používanie slov hore, dole, pod, nad, medzi, v strede, vedľa, v rohu, ... Foto...
V ZDRAVOM TELE - ZDRAVÝ DUCH
Vieme pomenovať viaceré druhy tradičných i menej známych plodín, priradiť ich do skupín podľa druhu – ovocie či zelenina. Naše tradičné a obľúbené ovocie – jabĺčko a hrušku sme si vyrobili maľovaním temperovými farbami, kde sme tiež skúsili miešanie farebných odtieňov. V triede sme si zasadili strukoviny – šošovicu, fazuľu a tiež žeruchu a petržlen. Každý deň rastlinky polievame a pozorujeme ich klíčenie s pomocou lúp. Veselo nám bolo pri spievaní známych piesní ,,Vravel ti to každý“, ,,Zrelé gaštany“. Foto...
062tr18(5).jpg
img_3830.jpg
PÄŤDESIAT PERÁL
Našu triedu zdobí ruženec a my sme sa s ním aj zoznámili. Navliekaním drevených koráliek v množstve do 10 sme si vytvorili napodobneninu desiatku ruženca. V postupnosti do 10 sme sa pokúsili rátať od náhodného čísla. Identifikovali sme základné geometrické tvary. Zdokonaľovali sme sa v technike skoku znožmo a cez prekážku. Zabavili sme sa pri rytmizácií riekanky "Išli krty na maškrty". Hra "Letí, letí, všetko letí" nám pripomenula známe zvieratá. Navštívili sme mestskú knižnicu. Foto...
DOPRAVA
Kreativitu sme prejavili maľovaním a našu šatňu nám zdobia dopravné prostriedky, ktoré sme vytvorili s pomocou šablóny, temperových farieb, farebného papiera a lepidla. Z veľkej kartónovej krabice sme vytvorili auto – taxík. Popri maľovaní a tvorení sme sa naučili novú pieseň Tú-tú-tú, pri ktorej sme sa hrali na autá, krútili volantami a veselo trúbili. Neustále sa zdokonaľujeme v počítaní, v porovnávaní predmetov podľa ich veľkosti, ktorú sme vyjadrovali pojmami dlhší, kratší, širší, nižší, užší... Foto...
042tr18(4).jpg
img_4126.jpg
ĽUDSKÉ ČINNOSTI
Úvod týždňa sme začali dramatizáciou príbehu "Jabĺčko". Naučil nás ako riešiť spor. Pochutnali sme si aj na jabĺčkách. Pracovný list nám pomohol pri overovaní pojmov hore, dole, vpredu, vzadu, medzi. Vystrihovali sme tiež z farebných časopisov a lepili. Na ihrisku sme si vyskúšali rôzne spôsoby chôdze aj behu. Vychádzky sme si spestrovali hľadaním čerstvo napadaných gaštanov. Foto...
MOJE TELO, MOJA RODINA
S témou ,,Moje telo, moja rodina“ sme si zopakovali jednotlivé časti nášho tela. Verbálnu komunikáciu a s ňou spojenú hlasitosť prejavu sme si zdokonaľovali pri opisovaní dýchania a trávenia. Vieme, na čo nám slúži mozog, pľúca, srdce a žalúdok - je pre nás samozrejmé, že jedlo, ktoré zjeme nám nespadne do bruška . Lepením a kreslením sme vytvorili ľudské telo. Modlili sme sa modlitbu Panny Márie – patrónky Slovenského národa a jej sochu sme si pozreli počas jeden z našich príjemných prechádzok. Foto...
img_0145.jpg
img_3634.jpg
MATERSKÁ ŠKOLA
Stretli sme sa so "starými" kamarátmi, avšak ocitli sme sa v novej triede námorníkov. Porovnávali sme režim dňa doma a v materskej škole. Pripomenuli sme si pravidlá, vďaka ktorým sa cítime v škôlke bezpečne. Vystrihovaním a nalepovaním tvarov sme sa pokúsili vyrobiť budovu našej MŠ. Nôžky sme si precvičili na rehabilitačnom koberci. Užívali sme si hry s kamarátmi a novými hračkami. Začali sme sa učiť novú pieseň o škôlkárovi a pripomenuli sme si rátanie s číslami do 10.Foto...
               ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web