obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
- MATERSKÁ ŠKOLA
   1. trieda
   2. trieda
   3. trieda
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
img_4635.jpg
AKO BEŽÍ ČAS
Orientovali sme sa v časových vzťahoch – deň, týždeň, mesiac, rok. Rozlišovali sme ročné obdobia. Čo je pre ktoré charakteristické. Sviatok „Všetkých verných zosnulých“ sme si pripomenuli návštevou cintorína. Ako beží liturgický rok, nám pomohli pochopiť jednotlivé veľké sviatky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Roztrieďovali sme prírodniny na prechádzkach. Zbierali jesenné listy. Triedili sme aj v škôlke vybrané objekty na základe určenej vlastnosti. Foto...
MOJI STARÍ RODIČIA
To, ako vnímame našich starých rodičov sme vyjadrili pri spoločnom rozhovore v rannom kruhu, k čomu patrila aj ranná modlitba venovaná práve im. Veselo sme si spievali a tancom spestrili novú pieseň Tancovala babka s dedkom. Zahrali sme sa na divadelníkov a zdramatizovali rozprávku Ako dedko ťahal repku. Spomínanú rozprávku sme si tiež vyrobili a to lepením a vymaľovaním postáv na farebný papier . No aby sme to nemali až také jednoduché, našou úlohou bolo dodržať postupnosť pri nalepovaní. Veselý týždeň sme ukončili užitočnou aktivitou, hrabali a zbierali sme lístie v okolí našej škôlky. Foto...
img_0026.jpg
img_4078.jpg
FAREBNÁ JESEŇ
Objavovali sme farebnosť jesene. Nazbierané listy sme využili na výtvarnú techniku maľovanie a odtláčania farieb. Spracovali sme materiály – gaštan, drôtik a pásy farebného krepového papiera a vyrobili si tak gaštanové kométy. Potom sme sa s nimi vonku dosýta vyšantili. Našu obratnosť si môžete všimnúť pri lezení, plazení a preliezaní rôznych prekážok. Maketu stromu sme vypĺňali obrázkami s jesennou tematikou, overovali sme si tým používanie slov hore, dole, pod, nad, medzi, v strede, vedľa, v rohu, ... Foto...
V ZDRAVOM TELE - ZDRAVÝ DUCH
Vieme pomenovať viaceré druhy tradičných i menej známych plodín, priradiť ich do skupín podľa druhu – ovocie či zelenina. Naše tradičné a obľúbené ovocie – jabĺčko a hrušku sme si vyrobili maľovaním temperovými farbami, kde sme tiež skúsili miešanie farebných odtieňov. V triede sme si zasadili strukoviny – šošovicu, fazuľu a tiež žeruchu a petržlen. Každý deň rastlinky polievame a pozorujeme ich klíčenie s pomocou lúp. Veselo nám bolo pri spievaní známych piesní ,,Vravel ti to každý“, ,,Zrelé gaštany“. Foto...
062tr18(5).jpg
img_3830.jpg
PÄŤDESIAT PERÁL
Našu triedu zdobí ruženec a my sme sa s ním aj zoznámili. Navliekaním drevených koráliek v množstve do 10 sme si vytvorili napodobneninu desiatku ruženca. V postupnosti do 10 sme sa pokúsili rátať od náhodného čísla. Identifikovali sme základné geometrické tvary. Zdokonaľovali sme sa v technike skoku znožmo a cez prekážku. Zabavili sme sa pri rytmizácií riekanky "Išli krty na maškrty". Hra "Letí, letí, všetko letí" nám pripomenula známe zvieratá. Navštívili sme mestskú knižnicu. Foto...
DOPRAVA
Kreativitu sme prejavili maľovaním a našu šatňu nám zdobia dopravné prostriedky, ktoré sme vytvorili s pomocou šablóny, temperových farieb, farebného papiera a lepidla. Z veľkej kartónovej krabice sme vytvorili auto – taxík. Popri maľovaní a tvorení sme sa naučili novú pieseň Tú-tú-tú, pri ktorej sme sa hrali na autá, krútili volantami a veselo trúbili. Neustále sa zdokonaľujeme v počítaní, v porovnávaní predmetov podľa ich veľkosti, ktorú sme vyjadrovali pojmami dlhší, kratší, širší, nižší, užší... Foto...
042tr18(4).jpg
img_4126.jpg
ĽUDSKÉ ČINNOSTI
Úvod týždňa sme začali dramatizáciou príbehu "Jabĺčko". Naučil nás ako riešiť spor. Pochutnali sme si aj na jabĺčkách. Pracovný list nám pomohol pri overovaní pojmov hore, dole, vpredu, vzadu, medzi. Vystrihovali sme tiež z farebných časopisov a lepili. Na ihrisku sme si vyskúšali rôzne spôsoby chôdze aj behu. Vychádzky sme si spestrovali hľadaním čerstvo napadaných gaštanov. Foto...
MOJE TELO, MOJA RODINA
S témou ,,Moje telo, moja rodina“ sme si zopakovali jednotlivé časti nášho tela. Verbálnu komunikáciu a s ňou spojenú hlasitosť prejavu sme si zdokonaľovali pri opisovaní dýchania a trávenia. Vieme, na čo nám slúži mozog, pľúca, srdce a žalúdok - je pre nás samozrejmé, že jedlo, ktoré zjeme nám nespadne do bruška . Lepením a kreslením sme vytvorili ľudské telo. Modlili sme sa modlitbu Panny Márie – patrónky Slovenského národa a jej sochu sme si pozreli počas jeden z našich príjemných prechádzok. Foto...
img_0145.jpg
img_3634.jpg
MATERSKÁ ŠKOLA
Stretli sme sa so "starými" kamarátmi, avšak ocitli sme sa v novej triede námorníkov. Porovnávali sme režim dňa doma a v materskej škole. Pripomenuli sme si pravidlá, vďaka ktorým sa cítime v škôlke bezpečne. Vystrihovaním a nalepovaním tvarov sme sa pokúsili vyrobiť budovu našej MŠ. Nôžky sme si precvičili na rehabilitačnom koberci. Užívali sme si hry s kamarátmi a novými hračkami. Začali sme sa učiť novú pieseň o škôlkárovi a pripomenuli sme si rátanie s číslami do 10.Foto...
               ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web