obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
- MATERSKÁ ŠKOLA
   1. trieda
   2. trieda
   3. trieda
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
20180628_102531.jpg
PRÁZDNINY
Náš čas v materskej škole sa naplnil. Počas posledného týždňa sme sa venovali zvlášť hrám a upevňovaniu našich kamarátskych vzťahov. Zacvičili sme si ako veľkáči v telocvični. Zaspomínali sme si na výlet v Piešťanoch a vyrobili papierové labute. Počas vychádzky nás zastavil pán Psotný a ochotne nás pozval na prehliadku zákulisia mestského divadla. Rozlúčili sme sa síce so slzami v očiach, ale s nádejou, že sa opäť zídeme v škole a budeme pokračovať vo vytvorených priateľstvách a nájdeme si aj nové. Foto...
PRÍPRAVY NA PRÁZDNINY
Pomaly sme sa začali pripravovať na záver školského roka. Vyrobili sme si obaly na naše portfólio, ktoré obsahuje všetko, čo sme počas roka vyrobili. Rozlúčili sme sa s p. učiteľom Vallášom, ktorý nás trénoval na pohybovom krúžku. Vyzdvihli sme si tablo z ČSOB, aby sme naše fotky pridali k ostatným absolventom našej MŠ. Zajazdili sme si na dopravnom ihrisku a zopakovali pravidlá pre kolobežkárov, aj pre chodcov v cestnej premávke. Pripravili sme si krátky program na rozlúčku so škôlkou. No hlavne sme sa nezabudli hrať a upevňovať priateľstvá, ktoré sme si vytvorili. Foto...
20180621_133449.jpg
20180611_092035.jpg
VODA V PRÍRODE
Pripomenuli sme si kolobeh vody v prírode a jej dôležitosť v našom živote. Objavovali sme a pomenúvali pravidlo postupnosti pri hodinách. Farebné hodiny sme si aj vyrobili. Jemnú motoriku sme si precvičili aj pri skladaní papiera, lepení a vytváraní vrany. Vypočuli sme si totiž bájku o vrane a rozlišovali medzi fikciou a skutočnosťou. Zdokonalili sme sa v skoku znožmo nielen v prírode, ale aj v telocvični. Foto...
RADOSŤ V PIEŠŤANOCH
Boh vyslyšal naše modlitby a napriek všetkým predpovediam búrok sme sa mohli vybrať na výlet do Piešťan. Už len cesta vlakom bola pre nás zážitkom. Kŕmenie labutí, či pohľad na nádherné chvosty pávov, len znásobili našu radosť. Piešťanským expresom sme sa previezli po kúpeľnom ostrove a zaspievali si v ňom všetky nám známe piesne. A hrali sme sa a hrali, mnohé preliezky sme vyskúšali. Občerstvili sme sa nielen tým, čo nám maminky zabalili, ale aj nanukom. Navštívili sme aj sestričky. Až na spiatočnej ceste nás zasiahlo pár dažďových kvapiek, ale vôbec nám to nevadilo :-)Foto...
20180613_120054.jpg
plaveckykurz2018(144).jpg
PLAVECKÝ KURZ
Kurz plávania so športovým clubom Penguinom bol hlavným bodom tohto nášho týždňa. Poriadne sme sa pred každým plávaním rozcvičili. Prekonali sme svoj strach z vody a urobili veľký pokrok v našich plaveckých schopnostiach. Ponárali sme sa, splývali, plávali znak i kraula, skákali do bazéna. Na konci kurzu sme si aj zasúťažili. Získali sme diplomy, ale hlavne radosť z pobytu vo vode a z toho, že už máme základy plávania.Foto...
LETO
K letu okrem plávania patrí aj zmrzlina. Tak sme si ju vyrobili s pomocou peny na holenie a potravinových farieb. Nezaháľali sme ani v rozvíjaní matematických kompetencií. Pomocou geodosiek sme vytvárali geometrické tvary s určitým počtom gumičiek a s určitým počtom bodov. Ostrihali sme levanduľu pred našou škôlkou a jemnú motoriku sme si precvičovali aj jej strihaním. Škôlka nám bude krásne voňať.Foto...
20180605_103048.jpg
20180601_090913.jpg
MDD
Olympiáda v MŠ Poľovnícka, aj v našej telocvični, experimentovanie s farbami i skladanie vystrihnutých tangramov, precvičovanie klenby nohy na rehabilitačnom koberci, to je len časť z toho, čo sme počas tohto bohatého týždňa prežili. Máme už aj naše tablo, môžte si ho pozrieť v ČSOB. Pomaličky sa zapĺňa naša tabuľka kompetencií a my sa každý deň dozvedáme niečo nové a upevňujeme už to získané. A hráme sa a hráme, budujeme kamarátske vzťahy. Foto...
LETNÁ OLYMPIÁDA MŠ
Elokované pracovisko MŠ na Poľovníckej 12 pripravilo letnú olympiádu pre všetky škôlky v NMnV. Zúčastnili sme sa jej aj my s poriadnym športovým zápalom. Zdokonalili sme sa v skoku znožmo, aj v preskakovaní prekážok. Manipulovali sme s loptou, či už hádzaním alebo kopaním. Jazdili sme pomedzi dopravné značky, aj na kolobežkách. Z pohybu sme mali radosť a celým ihriskom sa ozýval detský smiech a povzbudzovanie. Všetci sme sa stali víťazmi. Foto...
20180528_090030.jpg
20180521_100710.jpg
PRÍRODA
Presunuli sme sa na lúku a do parku, kde sme pozorovali prírodu. Lupami sme sledovali pohyb pavúkov a iných živočíchov žijúcich v tráve na lúke. Zistené sme si overovali v encyklopédiách. Pestrosť farieb sme znázornili pri vyrábaní pavučiny pre pavúka z rolky toaletného papiera. Ukončili sme program Zippyho kamaráti, aj fonematické uvedomovanie hlások podľa Elkonina. Zvládame vykonávanie pokynov – dopredu, dozadu, vpravo, vľavo. Tešili sme sa z novej edukačnej pomôcky – padáku, s ktorým sme sa zahrali veselé hry. Foto...
DOMÁCE ZVIERATÁ
Upevňovali sme si poznanie o domácich zvieratách, porovnávali sme, pracovali na IKT. Podľa obrázkov sme skladali tangram. Vo výtvarných činnostiach sme miešali temperové farby a pomocou ruky sme vytvorili sliepku s kuriatkami. Dôsledné vystrihovanie sme si precvičili pri výrobe ovečky. Naučili sme sa jednoduché rytmické prvky a využili ich pri tanci na dynamickú pieseň Ram sam sam. V telocvični sme zdolávali prekážkovú dráhu. Precvičili sme si gymnastické i akrobatické zručnosti. Foto...
20180517_120508.jpg
20180511_124001.jpg
MAMIČKA
Celý týždeň sme sa rozprávali o mame, mamičke, maminke. Hovorili sme si o jej vlastnostiach. Nakreslili sme jej portrét. Z vďaky sme vyrobili pre mamičky aj darčeky. Podložku z CD, na ktorú si budú môcť položiť šálku s čajom, či kávičkou. Omotali sme špagátom aj malú nádobku, ktorú sme dozdobili. Tak vznikla vázička, do ktorej si bude môcť mamička dať kvety, ktoré jej z lásky natrháme. Mamičkám sme túžili darčeky odovzdať a spoločne im zarecitovať a zaspievať v piatok.Foto...
NOC V ŠKÔLKE
V piatok 04.05.2018 sme v škôlke nestrávili len deň, ale aj noc. Ukončili sme tak náš projekt pozorovania vývinu motýľa. Boli sme vypustiť naše motýle do prírody. Využili sme krásne počasie na hry vonku. Hladní sme sa vrátili do škôlky, aby sme sa posilnili dobrotami, ktoré nám pripravili naši rodičia. Zaspievali sme si piesne s gitarou. Vytvorili sme si malé výtvarné dielo fúkaním bublín, vytváraním húsenice z guličiek, vytváraním kukly a vystrihnutím a nalepením motýľov. Večer sme si pozreli kreslený film o sv. Františkovi, ktorý bol priateľom zvierat. V modlitbe sme sa poďakovali za krásny deň a spali sme šťastní a spokojní až do rána :-. )Foto...
20180504_201618.jpg
20180430_093053.jpg
SLOVENSKO
Zoznámili sme sa s mnohými mestami, aj miestami, ktoré sú súčasťou nášho štátu Slovensko. Učili sme sa orientovať na štvorcovej sieti, pohybovať sa pomocou súradníc. Vymodelovali sme si časť nášho mesta. Logiku v matematike sme si rozvíjali určovaním - najvyšší, najnižší. Vieme rozdeľovať skupinu predmetov aj bez rátania, podľa vopred určených kritérií. Vyrobili sme si strom z ruky, ktorý nám krásne zakvitol. Zdokonaľovali sme sa v poznávaní písme abecedy. Užili sme si aj pohyb vonku. Týždeň sme zakončili nocou v škôlke.Foto...
MOTÝLIA ZÁHRADA
Počas mesiaca apríl sme mali možnosť pozorovať v našej triede jedno z tajomstiev prírody - vývin motýľa. V krabičke nám prišli poštou húsenice. Pozorovali sme ich pohyby v pohári, ich rast a ich správanie. Nastal čas, keď sa ich pohyb spomalil a zmenili sa na kukly. Často sme nazerali do pohára, či sa niečo nezmenilo. Až raz sme sa zobudili z popoludňajšieho spánku a v našej sieťke lietali dva motýle. Na druhý deň sme mohli obdivovať už aj ich tretieho kamaráta. Tešilo nás pozorovať ako sa správajú, ako rozprestierajú svoje krídla. Pravidelne sme pre nich pripravovali nektár a kŕmili ich. Rozlúčime sa s nimi vypustením do prírody počas akcie "Noc v škôlke". Foto...
20180425_141204.jpg
20180425_093554.jpg
NAŠA ZEM
Poznávali sme rôzne spôsoby ochrany našej planéty. Pochopili sme dôležitosť recyklácie odpadu, vytvárali sme vlastné farebné kontajnery a triedili odpad rozličných materiálov. Výtvarnými technikami sme si vyrobili originálnu zemeguľu. Technikou kašírovania sme si vyrobili sopku – experimentovali sme s temperovou farbou, papierom, octom a sódou bicarbonou. Radostným spevom sme zahájili turistický výlet k lesoparku Kamenná a ešte o kúsok ďalej. Foto...
VESMÍR
Prostredníctvom IKT sme pozreli prezentáciu o vesmíre, čo všetko sa v ňom nachádza. Vo výtvarných činnostiach sme vyjadrili naše predstavy o vesmíre. Na rakete sme vyčlenili písmena nášho krstného mena. Určovali sme, kde je viac, menej, rovnako podľa hmatu. Vypočuli sme si rozprávku o tom ako vzduch, voda a slnko pomáhajú. Uvádzali sme prítomnosť, kde môžeme vnímať prítomnosť vzduchu, ktorými zmyslami ho vnímame. Prechádzky sme si spestrili pozorovaním vtáctva, kvitnúcich stromov i pracujúcich ľudí v záhrade. Vyšantili sme sa na preliezkach :-).Foto...
20180417_094908.jpg
20180412_110238.jpg
SPOLOČNOSŤ, POLÍCIA A HASIČI
Popremýšľali sme o svojom budúcom povolaní a porozprávali ostatným, čo sa nám na danej práci páči. Prečítali sme si maľovaný príbeh „Čím raz budem“. Grafomotoriku a kreslenie čiar sme si precvičili v PL. Na obrázku dievčatka so šatami z geometrických tvarov sme zrátali tvary – kruh, trojuholník a štvorec a vyfarbili ich podľa zadania. Z krabičky od čaju sme si vyrobili hasičské a policajné auto. V hudobno-pohybových hrách Kubo velí, My sme sestry veselé, Ide Pešek okolo... sme napodobňovali pohyb. Foto...
PRÍRODA SA PREBÚDZA
Na jarné prebúdzanie sme pripravili aj okolie našej MŠ, ktoré sme si upratali od opadaného lístia. Upratať si vieme aj po práci v triede, ako sme to zrealizovali po výrobe jarných výkresov. Skombinovali sme zapúšťanie vodových farieb s vystrihnutými lupienkami z roliek toaletného papiera. Jar sme privítali aj piesňou "Slniečko sa zobudilo". Veľkú radosť nám spôsobil balíček, v ktorom k nám prišla motýlia záhrada. Budeme mať možnosť pozorovať vývin motýľa od húsenice cez kuklu až po jeho motýliu krásu. Foto...
20180404_100348.jpg
20180328_141013.jpg
JARNÉ SVIATKY
V triede zneli nové jarné piesne za doprovodu pani učiteľky Mirky na flaute. Tešili sme sa z jarného počasia počas prechádzok a pozorovali prebúdzajúcu sa jar. Jemnú motoriku a trpezlivosť sme si precvičovali pri výrobe veľkonočného zajaca. Dievčatá, ale aj chlapci sa potrápili s vyzdobovaním kraslíc. Oboznámili sme sa, na čo nám slúžia jednotlivé plodiny a aké potraviny z nich môžeme získať. Pokračovali sme vo fonematickom uvedomovaní hlások podľa Elkonina. Foto...
MATEMATIKA A HUDBA
Spoznávali sme dychové, strunové, klávesové, bicie a sláčikové nástroje. Sami sme si aj niektoré vyrobili, čím sme si precvičili jemnú motoriku. Čarovali sme – kreslili sme bielou pastelkou na biely výkres. Nanášaním vodových farieb sa nám objavili kvetiny, ktoré sme ňou nakreslili. Vo štvrtok sme si pripomenuli Svetový deň vody. Reprodukovali sme stručne obsah textu: Cesta kvapky. S radosťou spievame pieseň kolobeh vody. Pri nej využívame aj hudobné nástroje, ktoré sme si zhotovili. Pri hre s loptou sme si zdokonalili hod, prihrávky a chytanie lopty.Foto...
20180323_092922.jpg
20180314_103336.jpg
BRÚSIME SI JAZYČEK
Navštívili sme knižnicu, kde sme sa dozvedeli ďalšie zaujímavosti o knihách. Vnímali sme zmeny a premenlivosť marcového počasia zvlášť počas prechádzok. Rozvíjali sme si schopnosť strihania po čiare. Vystrihnutú snežienku, ktorú sme si predtým vyfarbili pastelkami správnym tlakom, sme si nalepili na žltú plochu. Ako praví výtvarníci sme vytvorili aj abstraktné umenie pokrčením papiere, použitím pasteliek, ale aj temperových farieb. Vytvorili sme si aj „chrastítka“. Pripravili sme si potrebnú pôdu pre zasiate pšenice.Foto...
KNIHA - KORČUĽOVANIE
Hlavnou témou týždňa mala byť "kniha", ale súperila s kurzom korčuľovania. Napriek tomu, že sme veľa času venovali korčuľovaniu, ranné a popoludňajšie činnosti sme venovali knihám. Predčitateľskú gramotnosť sme si rozvíjali knihami, ktoré sme si priniesli z domu. Vyrábali sme knihu pre mladších kamarátov. Rozprávky nám pomohli rozvíjať aj matematické kompetencie. Kurz korčuľovania vyvrcholil vo štvrtok zimnou olympiádou. Foto...
20180306_091956.jpg
20180227_092020.jpg
EXOTICKÉ ZVIERATÁ
Vypočuli sme si príbeh z časopisu Zvonček o zvieratkách zo ZOO, ktoré sa túžili vrátiť do voľnej prírody. Z geometrických tvarov, ktoré sme si vystrihli, sme správnym zložením a nalepením vytvorili tangram exotického zvieraťa – ťavu, žirafu, kenguru a plameniaka. Vo výtvarnej činnosti sme kresbou a technikou otláčania vatových tyčiniek namočených do temperovej farby vytvorili žirafu na zelenej savane. S tetou Andrejkou sme pokračovali v cvičeniach fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Foto...
ZDRAVIE
Pomenovali sme si symboly, ktoré pozitívne vplývajú na naše zdravie. Svoju predstavivosť sme si podnecovali prácou v skupinách. Opísali sme obrázky a vytvorili príbeh o zdraví/chorobe. V PL sme rozoznávali písmená abecedy a priraďovali ich k obrázkom ovocia a zeleniny. Matematické predstavy sme si rozvíjali určovaním počtu v obore do 10. Z plastelíny sme si vymodelovali tri geometrické tvary. Porovnávali sme ich veľkosť/hrúbku/dĺžku. Technikou vystrihovania a prepletania tapetového a farebného papiera sme vyrobili valentínku pre rodičov. Rozvíjali sme si kompetencie využívania IKT Foto...
20180215_094548.jpg
img_0005.jpg
KARNEVAL
Temperové farby sme si namiešali podľa vopred určených pravidiel a vymaľovali sme si masky zvieratiek. Nožnice nás poslúchajú, a tak nemáme problém strihať po čiare. Jeden šašo už v triede bol a druhého sme si vyrobili sami. Pomohli nám pritom geometrické tvary. Najprv sme si ich rozdeľovali, ukladali od najväčšieho po najmenší. Potom lepili šašovi na šaty. Vieme, kde sa nachádza vzduch – napr. v balónoch. Riadne sme sa ponamáhali, kým sme ich nafúkali. Doplnili sme si aj naše kompetencie na nástenke „Predškolskej diagnostiky“. Foto...
NEŽIVÁ PRÍRODA
Bádali sme, pozorovali, skúmali, objavovali sme tajomstvá neživej prírody, porovnávali ju so živou. Rozvíjali sme komunikačné kompetencie pri odovzdávaní poznatkov. Jemnú motoriku sme si rozvíjali pri pletení náramkov, či pri výtvarnej činnosti s použitím rôznych maliarskych materiálov. Orientovali sme sa vpravo, vľavo nielen v priestore, ale aj pomocou Bee-bota. Rytmizovali sme riekanku o neživej prírode. Svoje telo sme si poriadne rozcvičili a zahrali sa aj rôzne pohybové hry, kde sme sa snažili dodržiavať vopred určené pravidlá. Foto...
20180130_090604.jpg
20180124_100622.jpg
ZVIERATÁ V ZIME
Pre vtáčikov sme v ranných hrách a činnostiach vyrobili krmivo, ktoré sme im potom na prechádzkach rozvešali na okolitých stromoch. Matematické kompetencie sme si zdokonaľovali odoberaním a pridávaním lesných zvierat do skupiny podľa vopred určeného počtu. Z dreveného tangramu sme vytvárali obrazce, ktoré sme si určovali a pomenovali. Znovu nás navštívila teta Andrejka, aby nám pomohla v určovaní hlások. Tentokrát s ňou prišli aj „hlasulienky“. Foto...
KURZ KORČUĽOVANIA
Chceme sa poďakovať trénerom z Penguin sport clubu, vďaka ktorým sa 13 z nás naučilo počas tohto týždňa korčuľovať. V pondelok sme s obavou stúpili na ľad a naše nôžky boli dosť neisté. Postupným tréningom sme sa však zlepšovali. V piatok sme si už sami odkorčuľovali pre diplomy :-) Foto...
20180119_112653.jpg
20180116_122752.jpg
JA A KAMARÁTI
Tento týždeň sme nielen korčuľovali, ale aj upevňovali priateľstvá :-) Foto...
ZIMA
Rozprávali sme sa nielen o zime, o zmene počasia, zmenách v prírode, ale aj o patrónke našej MŠ - bl. Alexii le Clerc, ktorá sa 09.01. narodila pre nebo. Naučili sme sa o nej pieseň "Zrnko". Navštívili sme aj novomestské múzeum, kde sme obdivovali betlehémy z rôznych materiálov. Jemnú motoriku sme si rozvíjali pri výrobe zimnej krajiny, snehuliakov, ale aj grafomotorickými cvičeniami na interaktívnej tabuli a pracovným listom s geometrickými tvarmi. Sluchové vnímanie sme si podnecovali zvukovým pexesom. Tradičné pexeso nám pomáhalo rozvíjať pozornosť a pamäť. Od piatku sme začali s Tréningom fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina pod vedením Mgr. A. Moravčíkovej. Foto...
20180111_094206.jpg
16173trcarovnevianoce(11).jpg
ČAROVNÉ VIANOCE
Zodpovedne sme sa pripravovali na vianočnú besiedku. Diskutovali sme o podstate Vianoc a ich tradíciách. Grafomotoriku sme si precvičili vypĺňaním línie vzorov do zvončeka. Z papiera sme si vyrobili betlehem. Prechádzky v mrazivom počasí boli možnosťou k otužovaniu. Spoločne sme prežili slávnostný obed pred začiatkom prázdnin. Tešili sme sa z darov, ktoré sme objavili pod našim škôlkárskym stromčekom. No najväčšiu radosť sme mali z nášho priateľstva a spoločného smiechu. Foto...
ČAS PREKVAPENÍ
V pondelok nás čakalo, keď okrem našich p. učiteliek nás v triede privítala aj praktikantka Danka. Pomáhala nám vnikať do tajomstiev roka, ročných období, mesiacov, týždňov a dní. Vyrábali sme si podľa nákresov a príbehu rôzne predmety. Naše rúčky už krásne strihajú a pripravili sme darček ako prekvapenie pre nami vybranú osobu. Jemnú motoriku sme si rozvíjali aj pri výrobe zimného stromu. Vyskúšali sme si rôzne dychové cvičenia pred nácvikom piesne "Vianoce, Vianoce". Zahrali sme sa na kuchárov a vieme, čo potrebujeme na výrobu cesta. Vyrobili sme si slané cesto a z neho krásne ozdoby. Foto...
20171212_084923.jpg
20171207_105712.jpg
MIKULÁš
S radosťou sme v týždni očakávali príchod sv. Mikuláša. Priestory MŠ sme si vyzdobili tematickými omaľovánkami, vyrobili sme si dvojfarebné snehové vločky a mikuláškov z roliek papiera. Vypočuli sme si príbeh o sv. Mikulášovi a pochopili, na čom sa zakladá tradícia obdarúvania sa. Pozornosť a matematické vedomosti sme si overili zrátaním počtu zimných vecí na obrázku a jeho zaznačením do políčok s konkrétnym symbolom. Orientovali sme sa v bludisku a popísali smer cesty snehuliakov k vločkám. V úlohách na IT sme hľadali rozdiely a zmeny na obrázkoch, i spoločné znaky obrázkov.Foto...
U NÁS DOMA
Kamarátom sme predstavili ako to vyzerá u nás doma. Kreslením sme vyjadrili naše predstavy o svete. Boli sme sa pozrieť ako to vyzerá aj u sestričky v kláštore. V kaplnke sme sa pomodlili za našich rodičov a naše rodiny. V obore od 1 do 20 sme pokračovali od náhodného čísla v numerickej postupnosti. Pomohli nám pri tom aj naše voňavé perníkové pozdravy, kde sme rátali počet ozdôb, ktoré sme použili. Každý týždeň sa stretávame s p. učiteľkou Inkou, ktorá nám hovorí o Zippyho kamarátoch. Foto...
20171129_092952.jpg
20171122_102353.jpg
DOMÁCE ZVIERATÁ
Rozvíjali sme si svoje poznanie v oblasti živočísnej ríše. V príbehu "Domáci miláčik" sme sa dozvedeli, čo znamená starostlivosť o domáce zvieratá. Pomenovávali sme si základné aj zmiešané farby a podľa predlohy sme vyfarbovali kohúta. Technikou koláže sme si vytvorili mačičky. Z plastelíny sme si vymodelovali zvieratko, o ktoré by sme sa radi starali. V pohybových a loptových hrách sme si precvičili základné postoje, presné prihrávky, podanie a chytanie lopty. Foto...
ZDRAVIE
Oboznámili sme sa so zdravie ohrozujúcimi situáciami. Na pracovnom liste sme určovali objekt na základe polohy. Snažili sme sa pri kreslení držať ceruzku správnym spôsobom, vyvíjať primeraný tlak na podložku a mať primeranú vzdialenosť očí od podložky i sedieť vzpriamene. Vytvorili sme si aj pojmovú mapu zdravia, kde sme si určili, že pre zdravie potrebujeme – zdravú stravu, pohyb, hygienu, ale i úsmev, či dobrú náladu. Vyčleňovali sme začiatočnú hlásku slova produktov, ktoré tvorili našu pojmovú mapu. Foto...
20171114_111239.jpg
20171109_101055.jpg
DOPRAVA
Sledovali sme vývoj dopravných prostriedkov. Porovnávali sme dopravu v minulosti a dnes. Maľované čítanie nám pomohlo rozdeliť dané symboly na slabiky. Z papiera sme si vytvorili lietadlo. Precvičili sme si techniku strihania, lepenia a kreslenia rovných čiar. Známe dopravné prostriedky sme rozdelili podľa veľkosti a určovali sme ich umiestnenie. Zopakovali sme geometrické tvary a nakreslili si dopravnú značku podľa zadania. Foto...
VLÁČIK MOTORÁČIK
V týždni, keď máme tému "Doprava", sme sa vybrali na železničnú stanicu. Ochotný pán rušnovodič nám zodpovedal na všetky naše zvedavé otázky ohľadom riadenia vlaku. Previezli sme sa vláčikom motoráčikom do Višňového. Vyskúšali sme si ako sa správať vo vlaku. Počasie nám prialo, a tak sme si vo Višňovom mohli spraviť krátku turistickú prechádzku. Tešili sme sa na cestu späť opäť vlakom a zvlášť na cestu tunelom. :-) Celé dopoludnie sme prežili v radosti a bol to pre nás krásny zážitok. Foto...
20171108_090436.jpg
20171102_092115.jpg
JESEŇ
Rozvíjali sme si jemnú motoriku prácou s prírodným jesenným materiálom. Zoznamovali sme sa s písmenami hravou formou. Podarilo sa nám zaviazať pár mašličiek. Krásne počasie sme využili na návštevu cintorína, kde sme sa pomodlili za našich zosnulých príbuzných. Upratali sme lístie v okolí našej MŠ. Grafomotoriku sme si rozvíjali kreslením rovných čiar bez prerušenia. Vytvárali sme skupiny s daným počtom predmetov a odoberali sme predmety zo skupiny. S radosťou sme si zaspievali pieseň "Gaštan spadol". Foto...
TAJOMNÝ SVET VECÍ
Pozorovali sme a skúmali rozpustnosť látok vo vode a zaznamenávali sme svoje predpoklady a výsledky skúmania na výskumný hárok. Sledovali sme aj topenie a tuhnutie vosku pri výrobe vlastných sviec. Experimentovali sme s farbami pri ich výrobe, aj pri výrobe krásnych jesenných listov s pomocou vodových farieb a klovatiny. Navštívili sme knižnicu, kde sme vstúpili do tajomstvá kníh. Do tajomstva rozprávky sme vstúpili v múzeu, kde sme si prezreli výstavu – Rozprávkové múzeum. Využívali sme krásne jesenné počasie na dlhé prechádzky. Pozorovali sme vytváranie bylinkovej záhrady v blízkostí našej MŠ. Foto...
20171023_092230.jpg
20171017_101008.jpg
ZDRAVÁ VÝŽIVA
V poučnom príbehu Marek a pán Mrkva sme sa dozvedeli, kam až môže zájsť odmietanie zeleniny a konzumácia nezdravých potravín. Vyrobili sme si papierový košík, do ktorého sme nalepili vystrihnuté ovocie. Zapojili sme sa do celosvetovej aktivity „Milión detí sa modlí ruženec“ a prosili o mier vo svete. Vybrali sme sa aj na mestskú tržnicu, kde sme pozorovali dostupnosť ovocia a zeleniny jesenného obdobia. Navštívili sme dopravné ihrisko, kde sme sa oboznámili s pravidlami cestnej premávky a stali sa jej účastníkmi prostredníctvom kolobežiek.Foto...
ĽUDSKÉ ČINNOSTI
Rozprávali sme sa o hodnote a rozmanitosti ľudskej práce. Poznávali sme tradičné remeslá a prácu v službách. Napodobňovaním v hre „My sme dvaja remeselníci“ sme si utvrdili vlastné predstavy o jednotlivých profesiách. Zahrali sme sa na kuchárov a upiekli sme si lievance. Vysvetlili sme si známe príslovia, v ktorých sa spomína práca. Vypočuli sme si jesenný príbeh o šarkanovi, predvídali sme dej a odpovedali na otázky vyplývajúce z textu. Technikou trhania a lepenia štvorčekov papiera sme si vytvorili mozaikovú vázu. Zmiešali sme zemité farby a pomaľovali nimi listy, ktoré sme odtláčali do podoby kytice.Foto...
20171012_130845.jpg
20171003_110118.jpg
RODINA A SPOLOČNOSŤ
Predstavili sme si navzájom svoje rodiny a precvičili kreslenie postavy pri znázornení našej rodiny. Rozprávali sme sa o úcte k starším, k našim starým rodičom. Vyrobili sme pre nich darček a naučili sa báseň, ktorú im chcem povedať pri odovzdávaní daru. Spomenuli sme si aj na našich zosnulých príbuzných a navštívili sme cintorín. Vyskúšali sme si aj rôzne formy lezenia, plazenia, podliezania. Podporovali sme si matematickú gramotnosť dopĺňaním numerickej postupnosti v obore od 1 do 10.Foto...
PRÍRODA
V maľovanom čítaní „Na hubách“ sme objavili poklady lesa a naučili sme sa kresliť hríbik. Vytvorili sme si vlastnú predstavu lesa so stromami a zvieratkami. Porozprávali sme sa o prítomnosti vody v prírode. V úlohe z časopisu Adamko sme na interaktívnej tabuli pomenovali objekty, ktoré sa bežne nachádzajú v prírode a tie, ktoré tam nepatria, dokonca ju znečisťujú.Matematické predstavy sme si utvrdili v pracovnom liste - do rámčekov označených číslom od 1-8 sme nakreslili jednotlivé symboly v určenom počte. Z nazbieraných gaštanov sme si vyrobili veselé postavičky a zvieratká.Foto...
20170925_094426.jpg
20170918_092216.jpg
ĽUDSKÉ TELO
Oboznámili sme sa s našimi zmyslami. Rozstrihali sme obrázok ľudského tela podľa čiar. Následne sme ho poskladali, nalepili a vyfarbili. Rozvíjali sme si tak pozornosť, jemnú motoriku a trpezlivosť. Tieto kompetencie sme si podporovali aj výrobou kostry z vatových tyčiniek. Precvičili sme si náš podpis. Pri všetkých prácach sme sa snažili o správne držanie tela. Pridávali a odoberali sme zo skupiny potraviny s daným počtom. Vlastnými slovami sme opisovali danú potravinu a hádali sme jej správne pomenovanie. Foto...
MATERSKÁ ŠKOLA
Učíme sa orientovať v priestore, rozumieť slovám vpravo a vľavo. Vlastnou kresbou sme si precvičili umiestnenie objektov do polohy vpravo, vľavo, do stredu obrázka. V úlohe z časopisu Včielka sme rozpoznávali ovocné stromy, kríky, hľadali a následne porátali drobné zvieratká. V pracovnom liste „Vzory na koberci“ sme si zdokonalili grafomotoriku- zvýrazňovali a vytvárali zvislé, vodorovné čiary a vlnovky. Z papiera sme si vyrobili origami motýľa.Foto...
20170912_142430.jpg
20170906_090933.jpg
JA V MATERSKEJ ŠKOLE
S radosťou sme vstúpili do predškoláckej triedy. Predstavovali sme sa celou vetou a moderovali sme naše teleráno. Zoznámili sa s novými spolužiakmi. Určovali sme správnu postupnosť podľa slovných spojení - hore, dole, nad, pod, za, pred. Precvičili sme si grafomotoriku, ale aj narábanie so štetcom. Zopakovali sme si základné farby aj ich miešanie pri výrobe motýľov do našej šatne plnej motýľov. Jemnú motoriku sme si podnecovali modelovaním geometrických tvarov z plastelíny. Za doprovodu p. učiteľky sme sa naučili novú pieseň "Lietala si lastovička, lietala". Každý deň sme zvládli dlhú prechádzku, počas ktorej sme sa delili s našimi zážitkami z prázdnin.Foto...
               ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web