obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
- MATERSKÁ ŠKOLA
   1. trieda
   2. trieda
   3. trieda
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
ZDRAVIE
Pomenovali sme si symboly, ktoré pozitívne vplývajú na naše zdravie. Svoju predstavivosť sme si podnecovali prácou v skupinách. Opísali sme obrázky a vytvorili príbeh o zdraví/chorobe. V PL sme rozoznávali písmená abecedy a priraďovali ich k obrázkom ovocia a zeleniny. Matematické predstavy sme si rozvíjali určovaním počtu v obore do 10. Z plastelíny sme si vymodelovali tri geometrické tvary. Porovnávali sme ich veľkosť/hrúbku/dĺžku. Technikou vystrihovania a prepletania tapetového a farebného papiera sme vyrobili valentínku pre rodičov. Rozvíjali sme si kompetencie využívania IKT Foto...
20180215_094548.jpg
img_0005.jpg
KARNEVAL
Temperové farby sme si namiešali podľa vopred určených pravidiel a vymaľovali sme si masky zvieratiek. Nožnice nás poslúchajú, a tak nemáme problém strihať po čiare. Jeden šašo už v triede bol a druhého sme si vyrobili sami. Pomohli nám pritom geometrické tvary. Najprv sme si ich rozdeľovali, ukladali od najväčšieho po najmenší. Potom lepili šašovi na šaty. Vieme, kde sa nachádza vzduch – napr. v balónoch. Riadne sme sa ponamáhali, kým sme ich nafúkali. Doplnili sme si aj naše kompetencie na nástenke „Predškolskej diagnostiky“. Foto...
NEŽIVÁ PRÍRODA
Bádali sme, pozorovali, skúmali, objavovali sme tajomstvá neživej prírody, porovnávali ju so živou. Rozvíjali sme komunikačné kompetencie pri odovzdávaní poznatkov. Jemnú motoriku sme si rozvíjali pri pletení náramkov, či pri výtvarnej činnosti s použitím rôznych maliarskych materiálov. Orientovali sme sa vpravo, vľavo nielen v priestore, ale aj pomocou Bee-bota. Rytmizovali sme riekanku o neživej prírode. Svoje telo sme si poriadne rozcvičili a zahrali sa aj rôzne pohybové hry, kde sme sa snažili dodržiavať vopred určené pravidlá. Foto...
20180130_090604.jpg
20180124_100622.jpg
ZVIERATÁ V ZIME
Pre vtáčikov sme v ranných hrách a činnostiach vyrobili krmivo, ktoré sme im potom na prechádzkach rozvešali na okolitých stromoch. Matematické kompetencie sme si zdokonaľovali odoberaním a pridávaním lesných zvierat do skupiny podľa vopred určeného počtu. Z dreveného tangramu sme vytvárali obrazce, ktoré sme si určovali a pomenovali. Znovu nás navštívila teta Andrejka, aby nám pomohla v určovaní hlások. Tentokrát s ňou prišli aj „hlasulienky“. Foto...
KURZ KORČUĽOVANIA
Chceme sa poďakovať trénerom z Penguin sport clubu, vďaka ktorým sa 13 z nás naučilo počas tohto týždňa korčuľovať. V pondelok sme s obavou stúpili na ľad a naše nôžky boli dosť neisté. Postupným tréningom sme sa však zlepšovali. V piatok sme si už sami odkorčuľovali pre diplomy :-) Foto...
20180119_112653.jpg
20180116_122752.jpg
JA A KAMARÁTI
Tento týždeň sme nielen korčuľovali, ale aj upevňovali priateľstvá :-) Foto...
ZIMA
Rozprávali sme sa nielen o zime, o zmene počasia, zmenách v prírode, ale aj o patrónke našej MŠ - bl. Alexii le Clerc, ktorá sa 09.01. narodila pre nebo. Naučili sme sa o nej pieseň "Zrnko". Navštívili sme aj novomestské múzeum, kde sme obdivovali betlehémy z rôznych materiálov. Jemnú motoriku sme si rozvíjali pri výrobe zimnej krajiny, snehuliakov, ale aj grafomotorickými cvičeniami na interaktívnej tabuli a pracovným listom s geometrickými tvarmi. Sluchové vnímanie sme si podnecovali zvukovým pexesom. Tradičné pexeso nám pomáhalo rozvíjať pozornosť a pamäť. Od piatku sme začali s Tréningom fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina pod vedením Mgr. A. Moravčíkovej. Foto...
20180111_094206.jpg
16173trcarovnevianoce(11).jpg
ČAROVNÉ VIANOCE
Zodpovedne sme sa pripravovali na vianočnú besiedku. Diskutovali sme o podstate Vianoc a ich tradíciách. Grafomotoriku sme si precvičili vypĺňaním línie vzorov do zvončeka. Z papiera sme si vyrobili betlehem. Prechádzky v mrazivom počasí boli možnosťou k otužovaniu. Spoločne sme prežili slávnostný obed pred začiatkom prázdnin. Tešili sme sa z darov, ktoré sme objavili pod našim škôlkárskym stromčekom. No najväčšiu radosť sme mali z nášho priateľstva a spoločného smiechu. Foto...
ČAS PREKVAPENÍ
V pondelok nás čakalo, keď okrem našich p. učiteliek nás v triede privítala aj praktikantka Danka. Pomáhala nám vnikať do tajomstiev roka, ročných období, mesiacov, týždňov a dní. Vyrábali sme si podľa nákresov a príbehu rôzne predmety. Naše rúčky už krásne strihajú a pripravili sme darček ako prekvapenie pre nami vybranú osobu. Jemnú motoriku sme si rozvíjali aj pri výrobe zimného stromu. Vyskúšali sme si rôzne dychové cvičenia pred nácvikom piesne "Vianoce, Vianoce". Zahrali sme sa na kuchárov a vieme, čo potrebujeme na výrobu cesta. Vyrobili sme si slané cesto a z neho krásne ozdoby. Foto...
20171212_084923.jpg
20171207_105712.jpg
MIKULÁš
S radosťou sme v týždni očakávali príchod sv. Mikuláša. Priestory MŠ sme si vyzdobili tematickými omaľovánkami, vyrobili sme si dvojfarebné snehové vločky a mikuláškov z roliek papiera. Vypočuli sme si príbeh o sv. Mikulášovi a pochopili, na čom sa zakladá tradícia obdarúvania sa. Pozornosť a matematické vedomosti sme si overili zrátaním počtu zimných vecí na obrázku a jeho zaznačením do políčok s konkrétnym symbolom. Orientovali sme sa v bludisku a popísali smer cesty snehuliakov k vločkám. V úlohách na IT sme hľadali rozdiely a zmeny na obrázkoch, i spoločné znaky obrázkov.Foto...
U NÁS DOMA
Kamarátom sme predstavili ako to vyzerá u nás doma. Kreslením sme vyjadrili naše predstavy o svete. Boli sme sa pozrieť ako to vyzerá aj u sestričky v kláštore. V kaplnke sme sa pomodlili za našich rodičov a naše rodiny. V obore od 1 do 20 sme pokračovali od náhodného čísla v numerickej postupnosti. Pomohli nám pri tom aj naše voňavé perníkové pozdravy, kde sme rátali počet ozdôb, ktoré sme použili. Každý týždeň sa stretávame s p. učiteľkou Inkou, ktorá nám hovorí o Zippyho kamarátoch. Foto...
20171129_092952.jpg
20171122_102353.jpg
DOMÁCE ZVIERATÁ
Rozvíjali sme si svoje poznanie v oblasti živočísnej ríše. V príbehu "Domáci miláčik" sme sa dozvedeli, čo znamená starostlivosť o domáce zvieratá. Pomenovávali sme si základné aj zmiešané farby a podľa predlohy sme vyfarbovali kohúta. Technikou koláže sme si vytvorili mačičky. Z plastelíny sme si vymodelovali zvieratko, o ktoré by sme sa radi starali. V pohybových a loptových hrách sme si precvičili základné postoje, presné prihrávky, podanie a chytanie lopty. Foto...
ZDRAVIE
Oboznámili sme sa so zdravie ohrozujúcimi situáciami. Na pracovnom liste sme určovali objekt na základe polohy. Snažili sme sa pri kreslení držať ceruzku správnym spôsobom, vyvíjať primeraný tlak na podložku a mať primeranú vzdialenosť očí od podložky i sedieť vzpriamene. Vytvorili sme si aj pojmovú mapu zdravia, kde sme si určili, že pre zdravie potrebujeme – zdravú stravu, pohyb, hygienu, ale i úsmev, či dobrú náladu. Vyčleňovali sme začiatočnú hlásku slova produktov, ktoré tvorili našu pojmovú mapu. Foto...
20171114_111239.jpg
20171109_101055.jpg
DOPRAVA
Sledovali sme vývoj dopravných prostriedkov. Porovnávali sme dopravu v minulosti a dnes. Maľované čítanie nám pomohlo rozdeliť dané symboly na slabiky. Z papiera sme si vytvorili lietadlo. Precvičili sme si techniku strihania, lepenia a kreslenia rovných čiar. Známe dopravné prostriedky sme rozdelili podľa veľkosti a určovali sme ich umiestnenie. Zopakovali sme geometrické tvary a nakreslili si dopravnú značku podľa zadania. Foto...
VLÁČIK MOTORÁČIK
V týždni, keď máme tému "Doprava", sme sa vybrali na železničnú stanicu. Ochotný pán rušnovodič nám zodpovedal na všetky naše zvedavé otázky ohľadom riadenia vlaku. Previezli sme sa vláčikom motoráčikom do Višňového. Vyskúšali sme si ako sa správať vo vlaku. Počasie nám prialo, a tak sme si vo Višňovom mohli spraviť krátku turistickú prechádzku. Tešili sme sa na cestu späť opäť vlakom a zvlášť na cestu tunelom. :-) Celé dopoludnie sme prežili v radosti a bol to pre nás krásny zážitok. Foto...
20171108_090436.jpg
20171102_092115.jpg
JESEŇ
Rozvíjali sme si jemnú motoriku prácou s prírodným jesenným materiálom. Zoznamovali sme sa s písmenami hravou formou. Podarilo sa nám zaviazať pár mašličiek. Krásne počasie sme využili na návštevu cintorína, kde sme sa pomodlili za našich zosnulých príbuzných. Upratali sme lístie v okolí našej MŠ. Grafomotoriku sme si rozvíjali kreslením rovných čiar bez prerušenia. Vytvárali sme skupiny s daným počtom predmetov a odoberali sme predmety zo skupiny. S radosťou sme si zaspievali pieseň "Gaštan spadol". Foto...
TAJOMNÝ SVET VECÍ
Pozorovali sme a skúmali rozpustnosť látok vo vode a zaznamenávali sme svoje predpoklady a výsledky skúmania na výskumný hárok. Sledovali sme aj topenie a tuhnutie vosku pri výrobe vlastných sviec. Experimentovali sme s farbami pri ich výrobe, aj pri výrobe krásnych jesenných listov s pomocou vodových farieb a klovatiny. Navštívili sme knižnicu, kde sme vstúpili do tajomstvá kníh. Do tajomstva rozprávky sme vstúpili v múzeu, kde sme si prezreli výstavu – Rozprávkové múzeum. Využívali sme krásne jesenné počasie na dlhé prechádzky. Pozorovali sme vytváranie bylinkovej záhrady v blízkostí našej MŠ. Foto...
20171023_092230.jpg
20171017_101008.jpg
ZDRAVÁ VÝŽIVA
V poučnom príbehu Marek a pán Mrkva sme sa dozvedeli, kam až môže zájsť odmietanie zeleniny a konzumácia nezdravých potravín. Vyrobili sme si papierový košík, do ktorého sme nalepili vystrihnuté ovocie. Zapojili sme sa do celosvetovej aktivity „Milión detí sa modlí ruženec“ a prosili o mier vo svete. Vybrali sme sa aj na mestskú tržnicu, kde sme pozorovali dostupnosť ovocia a zeleniny jesenného obdobia. Navštívili sme dopravné ihrisko, kde sme sa oboznámili s pravidlami cestnej premávky a stali sa jej účastníkmi prostredníctvom kolobežiek.Foto...
ĽUDSKÉ ČINNOSTI
Rozprávali sme sa o hodnote a rozmanitosti ľudskej práce. Poznávali sme tradičné remeslá a prácu v službách. Napodobňovaním v hre „My sme dvaja remeselníci“ sme si utvrdili vlastné predstavy o jednotlivých profesiách. Zahrali sme sa na kuchárov a upiekli sme si lievance. Vysvetlili sme si známe príslovia, v ktorých sa spomína práca. Vypočuli sme si jesenný príbeh o šarkanovi, predvídali sme dej a odpovedali na otázky vyplývajúce z textu. Technikou trhania a lepenia štvorčekov papiera sme si vytvorili mozaikovú vázu. Zmiešali sme zemité farby a pomaľovali nimi listy, ktoré sme odtláčali do podoby kytice.Foto...
20171012_130845.jpg
20171003_110118.jpg
RODINA A SPOLOČNOSŤ
Predstavili sme si navzájom svoje rodiny a precvičili kreslenie postavy pri znázornení našej rodiny. Rozprávali sme sa o úcte k starším, k našim starým rodičom. Vyrobili sme pre nich darček a naučili sa báseň, ktorú im chcem povedať pri odovzdávaní daru. Spomenuli sme si aj na našich zosnulých príbuzných a navštívili sme cintorín. Vyskúšali sme si aj rôzne formy lezenia, plazenia, podliezania. Podporovali sme si matematickú gramotnosť dopĺňaním numerickej postupnosti v obore od 1 do 10.Foto...
PRÍRODA
V maľovanom čítaní „Na hubách“ sme objavili poklady lesa a naučili sme sa kresliť hríbik. Vytvorili sme si vlastnú predstavu lesa so stromami a zvieratkami. Porozprávali sme sa o prítomnosti vody v prírode. V úlohe z časopisu Adamko sme na interaktívnej tabuli pomenovali objekty, ktoré sa bežne nachádzajú v prírode a tie, ktoré tam nepatria, dokonca ju znečisťujú.Matematické predstavy sme si utvrdili v pracovnom liste - do rámčekov označených číslom od 1-8 sme nakreslili jednotlivé symboly v určenom počte. Z nazbieraných gaštanov sme si vyrobili veselé postavičky a zvieratká.Foto...
20170925_094426.jpg
20170918_092216.jpg
ĽUDSKÉ TELO
Oboznámili sme sa s našimi zmyslami. Rozstrihali sme obrázok ľudského tela podľa čiar. Následne sme ho poskladali, nalepili a vyfarbili. Rozvíjali sme si tak pozornosť, jemnú motoriku a trpezlivosť. Tieto kompetencie sme si podporovali aj výrobou kostry z vatových tyčiniek. Precvičili sme si náš podpis. Pri všetkých prácach sme sa snažili o správne držanie tela. Pridávali a odoberali sme zo skupiny potraviny s daným počtom. Vlastnými slovami sme opisovali danú potravinu a hádali sme jej správne pomenovanie. Foto...
MATERSKÁ ŠKOLA
Učíme sa orientovať v priestore, rozumieť slovám vpravo a vľavo. Vlastnou kresbou sme si precvičili umiestnenie objektov do polohy vpravo, vľavo, do stredu obrázka. V úlohe z časopisu Včielka sme rozpoznávali ovocné stromy, kríky, hľadali a následne porátali drobné zvieratká. V pracovnom liste „Vzory na koberci“ sme si zdokonalili grafomotoriku- zvýrazňovali a vytvárali zvislé, vodorovné čiary a vlnovky. Z papiera sme si vyrobili origami motýľa.Foto...
20170912_142430.jpg
20170906_090933.jpg
JA V MATERSKEJ ŠKOLE
S radosťou sme vstúpili do predškoláckej triedy. Predstavovali sme sa celou vetou a moderovali sme naše teleráno. Zoznámili sa s novými spolužiakmi. Určovali sme správnu postupnosť podľa slovných spojení - hore, dole, nad, pod, za, pred. Precvičili sme si grafomotoriku, ale aj narábanie so štetcom. Zopakovali sme si základné farby aj ich miešanie pri výrobe motýľov do našej šatne plnej motýľov. Jemnú motoriku sme si podnecovali modelovaním geometrických tvarov z plastelíny. Za doprovodu p. učiteľky sme sa naučili novú pieseň "Lietala si lastovička, lietala". Každý deň sme zvládli dlhú prechádzku, počas ktorej sme sa delili s našimi zážitkami z prázdnin.Foto...
               ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web