obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
- MATERSKÁ ŠKOLA
   1. trieda
   2. trieda
   3. trieda
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
ZDRAVIE
Identifikovali sme znaky zdravia a choroby. Vypočuli sme si príbeh o Paľkovi, ktorý stále hovoril „Nechcem, nepáči sa mi to.“ Tiež príbeh o Agátke, ktorá nechcel jesť vitamíny v ovocí a zelenine. Vieme aký je rozdiel medzi príbehom, básňou, či hádankou. V skupinovej práci sme vytvorili plagáty, čo nám pomáha k udržaniu zdravia, či k jeho prinavráteniu, keď sme chorí – pohyb, hygiena, strava, lieky.Zdokonaľovali sme sa v strihaní po čiare, aj vo skladaní tangramu. Tangram nás riadne potrápil. Zdravie sme si utužovali aj dlhšími prechádzkami. Podporovali sme tak aj vytrvalosť. Foto...
20190207_092709.jpg
20190131_111235.jpg
ZRNKO
My sme zrnká Matky Alexie a vieme nielen, čo potrebuje zrnko k svojmu rastu, ale aj čo potrebuje človek, aby mal dobré srdce. Zdokonaľovali sme svoje ruky v jemnej motorike pri triedení rôznych zŕn, pri kreslení, aj pri modelovaní. Zúčastnili sme aj sv. omší v kaplnke školských sestier spolu so žiakmi Spojenej školy sv. Jozefa. Správali sme sa veľmi vzorne, ako sa na budúcich žiakov patrí. Vieme spolupracovať pri hrách, ale aj pri vytváraní poriadku v triede. Vypočuli sme si pieseň "Zrnko" a snažili sa pridať k spevu. Foto...
ZIMNÉ RADOVÁNKY
Vieme rozlíšiť ročné obdobia, vymenovať ich charakteristiky. No poznáme aj jednotlivé mesiace a pomaly ich vieme priradiť aj k ročným obdobiam. Pomáha nám pritom aj báseň „Kalendár“, ktorou si cibríme pamäť. Odtláčaním, kreslením a strihaním sme si vyrobili nový zimný výtvor. Osmička nám pomohla pri kreslení tučniaka. Aj my máme už doma vlastného Olafa. Pri jeho výrobe sme postupovali podľa návodu a recyklovali sme odpadový materiál. Napriek mrazivému počasiu sme realizovali pravidelné prechádzky. V telocvični, ale aj v triede sme sa zahrali hry na rozvoj pravo-ľavej orientácie. Pri upevňovaní pojmov „vpravo“, „vľavo“, „vpredu“, „vzadu“ nám pomohli aj kocky, ktoré sme ukladali podľa týchto pokynov. Foto...
20190121_092713.jpg
20190114_141754.jpg
ZVIERATÁ V ZIME
Na tému Zvieratká v zime sme sa veľmi tešili, pretože nás čakala výroba vtáčikov – sýkoriek z vlny. Celý týždeň sme nahliadali do krásnych encyklopédii, z ktorých nám pani učiteľky čítali a spolu sme listovali a dozvedeli sa, ktoré zvieratká potrebujú našu pomoc, ktoré (skoro) celú zimu prespia, a ktoré vtáčiky neodlietajú. Prstíky sme si precvičovali strihaním obrázkov zvierat z časopisov aj zo servítok, a tak sme si vytvárali vlastné encyklopédie. Pri vyrábaní búdok sme manipulovali už obratnejšie s nožnicami aj papierom. Skladali sme a lepili časti búdky. Triedu nám zdobí strom , na ktorý sme si búdky aj sýkorky zavesili. Vystrihnuté zvieratká z pracovných listov sme dolepili do nášho lesného obrazu.Foto...
BL. ALEXIA LE CLERC
Celý týždeň sme sa rozprávali o patrónke našej materskej školy bl. Alexii. Prečítali a prerozprávali sme si jej príbeh. Vyfarbili omaľovanky o nej, poskladali puzzle, uctili si jej relikvie v kaplnke. Popritom sme sa tešili z napadaného snehu. Počas prechádzok sme si pripomínali ako sa bezpečne správať na ceste. Zasnežili sme si šatňu nielen snehom z prechádzok, ale aj našimi snehuliakmi, ktorých sme vyrobili paličkami na čistenie uší. Zlepšili sme sa v správnom úchope grafomotorického materiálu. Foto...
20190110_101918.jpg
20181212_073250.jpg
ZVYKY A TRADÍCIE
Po vypočutí skladby od A. Vivaldiho - Zima, sme rôznymi technikami stvárnili zimu, ako si ju predstavujeme. Z prvého snehu sme sa tešili v utorok a hneď sme sa išli pozrieť ako sa zmenil náš strom, ktorý pozorujeme počas celého roka. Rozprávali sme sa o zvykoch a tradíciách, ktoré sú súčasťou našich rodín. Niektoré sme si aj zrealizovali - modlili sme sa pri adventnom venci, vypisovali vianočné pozdravy, piekli oplátky, chystali ozdoby zo slaného cesta na stromček. Nezabúdali sme ani na precvičovanie našich hlavičiek, ale aj celého tela. Foto...
SV. MIKULÁŠ
Všetci sme netrpezlivo od pondelka čakali na 6. december. Dovtedy sme sa snažili aspoň trošku sústrediť na posilňovanie jemnej motoriky pri kreslení rovných, šikmých čiar, slimákov, kruhov. Podľa jednoduchého návodu sme si vyrobili sv. Mikuláša zo štipca, vaty a krepového papiera. Používali sme rôzne maliarske nástroje pri tvorení, namiesto štetcov špongie a namiesto farieb krepové papiere. Štvrtku sme sa konečne dočkali a vrúcne sme privítali sv. Mikuláša v našej škôlke. Mali sme pripravené básničky aj pieseň začo nás sv. Mikuláš patrične pochválil aj poďakoval. Realizujeme adventnú aktivitu „Výhonok z kmeňa Jesseho“ a spoznávame mužov Starého Zákona, ktorí očakávali príchod Mesiáša.Foto...
47380624_372002453559727_6540118221138165760_n.jpg
20181127_094541.jpg
SVET HUDBY
Ponorili sme sa do sveta hudby. Vyrobili sme si pár hudobných nástrojov, na ktorých vám môžeme zahrať doma. Rozdelili sme si nástroje na dychové, strunové, sláčikové a klávesové. Počas prechádzok sme počúvali nielen zvuky, ale aj hľadali rôzne inštitúcie nášho mesta. Zlepšovali sme sa v chôdzi, ale v telocvični aj v behu. V sakristii v kaplnke Školských sestier de Notre Dame sme sa oboznámili s liturgickými predmetmi. Navštívili sme MŠ na Hurbanovej ulici, kde nám pani učiteľka porozprávala o tradíciách a zvykoch, ktoré sprevádzali naši prarodičov počas doby adventu a Vianoc. Foto...
KORČUĽOVANIE
Viacerí sme sa zúčastnili korčuliarskeho kurzu, ktorý viedol Slovenský zväz ľadového hokeja. Všetci sme sa snažili zo všetkých síl pracovať na pevných nôžkach a nespadnúť . Vytrvalosť a trpezlivosť ruže priniesla, keď každý z nás to dokázal. Naše úsilie nás priviedlo k tomu, že v piatok už nikto neštvornožkoval, ale stál na korčuliach. Naša snaha bola ocenená sladkou medailou a diplomom. Foto...
46716379_2308929749178801_1367582312203550720_n.jpg
20181115_094504.jpg
LES A JEHO TAJOMSTVÁ
Tajomstvá lesa sme objavovali aj prostredníctvom príbehu „O zachránenom lese“. Identifikovali sme zvieratá žijúce v lese. Vytvorili sme si vlastný les. Z prechádzok sme si priniesli rôzne prírodniny a vytvárali sme z nich zaujímavé obrazce. Vnímali sme umelecké dielo „Cesta lesom“ od Antona Jasuscha. Snažili sme sa podľa neho vytvoriť našu cestu lesom. Pozorovali sme pokus: „Šiška zatvor sa, šiška otvor sa“. Opäť sme pokročili vo vytrvalosti a obzreli sme si náš les na Kamennej. Foto...
AKO BEŽÍ ČAS
My v škôlke sme čas zastavili na vlastnoručne vyrobených hodinkách, na ktorých sme zdôraznili ručičkami čas, ktorý každému najviac vyhovuje. Na obrovskej hodinovej makete s kalendárom sme vyznačili najdôležitejšie dátumy liturgického roka, a tak sa bližšie oboznámili s týmto pojmom. Nerobilo nám problémy zaradiť jednotlivé činnosti, ktoré vykonávame vonku, do 4 ročných období, vymenovať dni v týždni a malý budíček nám priblížil čas desiaty, obeda a olovrantu. Básničky my radi máme a hľadanie rýmov je niekedy veľká zábava. Pamiatku zosnulých sme si pripomenuli aj my návštevou cintorína, kde sme sa spoločne pomodlili a zapálili sviečky. Foto...
45659463_285373878759449_1099900283661582336_n.jpg
44615222_316856209112453_9205966269570875392_n.jpg
MOJI STARÍ RODIČIA
Vzácni a múdri starí rodičia, prejavovali sme im úctu na návšteve domova dôchodcov aj na námestí. Každého sme obdarili vlastnoručne vyrobenými darčekmi – papierovými šálkami s čajmi, farebnými srdiečkami, jabĺčkami a zdobenými kamienkami. Umelecký smer sme si obohatili o nové techniky v maľovaní s mikroténovými vrecúškami. Veľa sme si čítali a rozprávali sa o príbehoch z kníh. Bližšie sme sa s knihami zoznámili na návšteve mestskej knižnice, kde nám pani knihovníčka vysvetlila ako sa dostanú knihy do knižnice, a ako sa môžeme aj my stať členmi a knihy si požičiavať.Foto...
V ZDRAVOM TELE - ZDRAVÝ DUCH
Rozprávali sme sa nielen o zdravej výžive, ale sme aj triedili ovocie a zeleninu podľa chuti, čuchu, hmatu. Jemnú motoriku sme si rozvíjali pri trhaní farebných papierov a vytváraní mozaiky jabĺčka i hrušky. Odtláčaním sme vytvorili krásny vytvor spomínaného ovocia. Pracovný list nám pomohol v upevňovaní matematických kompetencií – určovaní počtu zavareného ovocia v obore do 10. Pohyb je tiež potrebný k zdraviu. Preto sme športovali v telocvični, v triede, ale aj na našich dlhších prechádzkach. Vo štvrtok 18. 10. 2018 sme sa pripojili k akcií Milión detí sa modlí ruženec. Foto...
20181017_085457.jpg
43618863_289990461607889_6963542691615342592_n.jpg
FAREBNÁ JESEŇ
Začali sme kúzliť s farbami, miešali sme základné farby a každý si vytvoril svoj vlastný tanierik Paleťáčik. Objavili sme pravidlo postupnosti pri vytváraní mozaikových pohárov, ktoré nám teraz slúžia ako lampášiky. Na prechádzkach sme posilnili dolné končatiny a ostražitosť. Naše trasy sme postupne predlžovali a za rovnaký čas sme prešli viac kilometrov. Všetci sme to zvládli a dostali sme turistické minicertifikáty. Vyskúšali sme si vyjadriť hudbu tancom, a to rovno s Lúčnicou. Keďže k jeseni patrí aj púšťanie šarkanov, vybrali sme sa do parku, kde sme púšťali netradičných, ale našich sáčkových šarkanov, ktorí lietali o preteky. Foto...
PÄŤDESIAT PERÁL
My vieme, čo sa týka pod názvom – Päťdesiat perál. A vy? O modlitbe ruženca sme sa rozprávali počas tohto týždňa, aj sme sa ju modlili. Do srdiečka vkladáme perličku za každý pomodlený Zdravas´. Tvorili sme guľôčky z krepového papiera a z nich misijný ruženec. Navliekali sme gaštany na náš spoločný ruženec a fazuľky na ten, ktorý sme si vzali domov. Nôžky sme si precvičili nielen počas prechádzok, ktoré sú čím ďalej dlhšie, ale aj pri nácviku skoku znožmo v triede, aj v telocvični. Začali sme pracovať s programom Zippyho kamaráti. Pomenovali sme si situácie, kedy sme sa cítili smutní, či nahnevaní a čo nás robí šťastnými.Foto...
20181001_081535.jpg
20180925_141816(1).jpg
DOPRAVA
Spoznávali sme dopravné značky a učili sa orientovať na štvorcovej sieti. Využívali sme pritom aj včielku Beebot. Naše hlavičky sme si potrápili pri riešení sudoku. Jemnú motoriku rúk sme si precvičili pri krútení roličiek z papiera a vytváraní jesenného listu. Prechádzky sme využili na spoznávanie dopravných prostriedkov, ale aj na zlepšovanie sa vo vytrvalosti v chôdzi pri návšteve vlakovej stanice. Pritom sme si spievali aj novú pieseň o dopravných prostriedkoch. Navštívil nás vĺčik Googly a pozval nás na hokej. Spoznávali sme tajomstvo tieňa. Foto...
ĽUDSKÉ ČINNOSTI
Ľudské činnosti nám zaplnili plán práce na celý týždeň. Počas prechádzok sme navštívili lekársku ambulanciu, farský úrad, obchod, poštu. Zahrali sme sa na pekárov nielen akože, ale skutočne sme si upiekli jablkové taštičky. Jemnú motoriku sme si rozvíjali pri výrobe vlastnej misky kašírovaním a maľovaním a zdobením. Chlapci si vyskúšali ako sa pracuje s kladivkom, ale nedali sa zahanbiť ani dievčatá. Svoju predstavu o našom budúcom povolaní sme vyjadrili pri kresbe postavy. Foto...
20180920_090004.jpg
41803751_266973650825069_1228613474200846336_n.jpg
MOJE TELO, MOJA RODINA
Okrem slušného správania a základných sebaobslužných činností, ktoré každý z nás má, sme sa tento týždeň naučili opísať časti ľudského tela. Všetci spolu vieme plynule rátať od 1 do 10. Pomocou tabule sme čísla dopĺňali do prázdnych políčok. S číslami sme sa aj hrali. Z polystyrénových guliek a papierových roliek sme ich očíslované správne usporiadali a každý si spravil vlastného panáčika. Prsty sme rozcvičovali pomocou modelovacej hmoty, z ktorej sme tvarovali guľky, valce a kocky. Prstom sme dali zabrať aj pri hre na gitare. Foto...
MATERSKÁ ŠKOLA
Zoznámili sme sa s našou novou triedou a privítali sa navzájom po prázdninách. Spontánnu komunikáciu sme nadväzovali pri referovaní, čo sme prežili cez prázdniny. Porovnali sme si režim dňa cez prázdniny a počas školského roka. Jemnú motoriku sme si precvičili pri výrobe jabĺčka. Pozornosť sme si cibrili pri vypracovaní pracovného listu a konštrukčné myslenie rozvíjali pri stavaní našej škôlky zo stavebníc. Vieme, že či sme veľký alebo malý Boh nás má rád a túto pieseň sme si s veľkou radosťou zaspievali. V katechézke sme si povedali, že všetci sme Božie deti, aj keď sme už niektorí dospelí :-) Foto...
41192041_2231978930408183_4416354341779144704_n.jpg
 
               ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web