obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
- O NÁS
   Svedectvá sestier
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Kongregácia školských sestier de Notre Dame   
 
Kongregácia školských sestier de Notre Dame bola založená v Čechách pátrom Gabrielom Schneidrom v roku 1853 ako samostatná vetva rovnomennej rehoľnej rodiny svätého Petra Fouriera a blahoslavenej Alexie Le Clerc. Už samotný názov poukazuje na jej činnosť, predovšetkým na výchovu a vyučovanie. Prijíma tiež úlohy charitatívne, sociálne a misijné, podľa potrieb Cirkvi, doby a zemí. Snahou Kongregácie je vidieť potreby ľudí, najmä mládeže, ich ťažkosti a problémy. Životom modlitby a svojou činnosťou v prostredí, do ktorého sestry stavia Božia vôľa, svedčí o sile evanjelia a má účasť na poslaní Cirkvi.
Podľa konštitúcii sa sestry majú usilovať pochopiť požiadavky svojej doby, a tak uskutočňovať vo svojom živote heslo svätého Petra Fouriera: Všetkým osožiť, nikomu neškodiť! Tiež sa riadia životným pravidlom blahoslavenej Alexie Le Clerc: Konať čo najviac dobra. Snažia sa o jednotu a vzájomnú lásku, ktoré sú podľa jej odkazu jedinými prostriedkami na zachovanie rádu a na plodný apoštolát. Nasledujú príklad pátra Gabriela Schneidra v pevnej viere a neochvejnej dôvere v Božiu prozreteľnosť.
V Kongregácii sa osobitným spôsobom uctieva Panna Mária ako láskyplná Matka nášho Pána a vzor zasvätenia. Svätý Otec Ján Pavol II. s odvolaním na úvahy II. Vatikánskeho koncilu vo svojej encyklike Redemptoris Mater hovorí o aktívnej prítomnosti Panny Márie v živote Cirkvi.
 
 
luka.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web