obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
- KOMUNITY a KONTAKTY
   BALCHAŠ - misia
   BECKOV
   KOŠICE
   NITRA
   - NOVÉ MESTO N. V.
   PIEŠŤANY
   TRENČÍN
   TRNAVA
   VRANOV NAD TOPĽOU
   ZUBROHLAVA
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Uchádzame sa o Vaše 2%. Tlačivá sú tu: vyhlásenie a potvrdenie.
ĎAKUJEME!

r1 s1
r1 s1r1 s1
VEĽKÁ VĎAKA PÁNOVI 
V nedeľu  popoludní 11.2.2018 beckovská komunita zažila peknú slávnosť prijímania nových spolupracovníkov.. Slávnosť začala akadémiou k pátrovi Gabrielovi Schneidrovi. Po nej boli prijaté dve nové členky do DRPG. Nasledovalo požehnanie  so Sviatosťou Oltárnou a spievané slávnostné vešpery. Po skončení duchovného programu sa všetci stretli pri spoločnej večeri a vzájomných rozhovoroch. Všetko prebiehalo v radostnej atmosfére vďaka Pánovi, ktorého prítomnosťsestry medzi sebou a spolupracovníkmi vnímali. Foto...
img_0344.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0008.jpg
NOC S FATIMSKOU P. MÁRIOU
Keďže naša Spojená škola sv. Jozefa prijala na mesiac február 2018 putovnú sochu Fatimskej Panny Márie, sestry ponúkli deťom možnosť prežiť jednu noc (9.2.2018) s Ňou, našou Matkou, Túto možnosť mali žiaci 4.,5. a 6. ročníka ZŠ a zozbieralo sa ich okolo päťdesiat. A tak deti mohli vnímať fatimské udalosti z roku 1917, a predovšetkým výzvu Panny Márie k pokániu. Súčasťou programu bola aj procesia mestom, zasvätenie sa Panne Márii a Sv. omša. Na Máriinu výzvu k  pokániu a obráteniu deti odpovedali účasťou na Sviatosti zmierenia, ktorú im vyslúžil p. B. Šprlák O.Praem. Foto... Informáciu o tomto podujatí priniesla aj TK KBS.
r1 s1r1 s1
BLAHOSLAVENÁ RODINA,
KTORÁ SA VIE RADOVAŤ

8. 2. 2018 sa telocvičň našej Materskej školy Alexie naplnila smiechom princezien a pirátov, hudbou a radosťou. Nielen deti zo škôlky, ale aj ich rodičia prišli v krásnych a nápaditých skupinových maskách. Aj tie najmenšie deti sa odvážili verejne a do mikrofónu predstaviť svoju rodinu, hoci momentálne zamaskovanú. Rodiny, škôlkári a zvlášť sestry učiteľky spolu s kolegyňami vytvorili veľmi radostnú atmosféru. Karneval ponúkal aj občerstvenie v podobe doma pečených koláčov a čaju. Súčasťou karnevalu boli aj súťaže. Foto... 
dsc_0102.jpg
r1 s1r1 s1
img-20180125-wa0066.jpg
 JEDNOTA KRESŤANOV NA BALCHAŠI
Piaty ročník modlitieb za jednotu kresťanov sa niesol v duchu oslobodenia od otroctva - od otroctva hriechu. K téme pripravenej veriacimi na ostrove Karibika sa pripojili aj veriaci na Balchaši. Denne sa stretávali na spoločnej modlitbe tri protestantské cirkvi a katolíci, približne od 60 do 80 ľudí. Posledný deň sa zišli pri čaji a voľne sa porozprávali v priateľskej atmosfére. Na pamiatku si každý odniesol prívesok, ktorý si pripravili vlastnoručne. Bola to pretrhnutá reťaz spojená srdiečkom, čiže Láskou - Ježišom, ktorý nás spája. Na srdiečku bolo vypálený citát z Božieho Slova, ktorý ich bude sprevádzať počas celého roka. Foto...
 
r1 s1r1 s1
EXPO POVOLANÍ P18 BUDE V PREŠOVE
Aj tento rok budú môcť rehoľníci predstaviť verejnosti a zvlášť mladým ľudom svoje aktivity a predovšetkým to, čím žijú. Expo povolaní bude súčasťou Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Organizátori sa touto myšlienkou inšipirovali na Svetových dňoch mládeže, kde sa prehliadka reholí konala v roku 2002 v kanadskom Toronte. Na Slovensku sa Expo povolaní uskutočnilo dvakrát, raz v Ružomberku na R13 a raz v Poprade na P15. Video prináša spomienku na prvé Expo. 
 
r1 s1r1 s1
novyobrazok.jpg
CESTY POVOLANIA
Stránka Zasvätený život priamo  na Deň zasvätených 2.2.2018 otvorila rubriku Cesty povolania, ktorá je formou zapojenia sa do príprav na blížiacu sa biskupskú synodu s témou Mladí, viera a rozlišovanie povolania aj zo strany nás zasvätených. Každý zasvätený má svoj príbeh povolania, keď ho hľadali ako mladí ľudia s vierou, že im  ho Boh dá spoznať. Zasvätení sa so svojou cestou budú môcť podeliť s tými, ktorých si Boh povoláva na rovnakú cestu. Zdroj.
r1 s1r1 s1
"VEĽKÉ VECI MI UROBIL TEN,
 KTORÝ JE MOCNÝ!"

Viaceré naše sestry priviedli v sobotu 3.2.2018 veľa detí a mládeže na Medzinárodné stretnutie mladých "On je živý!" do Nitry, ktoré organizuje komunita Emanuel už po 23. krát. Bohatý duchovný program sa konal v areáli Agrokomplexu. Nechýbali tam prednášky, adorácia, chvály a ani sv. omša. Svoje čaro mal Večer milosrdenstva, počas ktorého všetci prijali osobitné požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. Cieľom tohto stretnutia bolo povzbudiť mladých ľudí vo viere, umožniť im prežiť Božie milosrdenstvo, a zažiť spoločenstvo. Foto...  
012.jpg
r1 s1r1 s1
img_0299.jpg
POĎME STAVAŤ SNEHULIAKA!
Naši beckovskí Nodamáci sa  jednu januárovú sobotu nechali inšpirovať rozprávkou „Ľadové kráľovstvo“ a ako Anna a Elza si povedali – "Poďme stavať snehuliaka!" Najskôr si trpezlivo gúľali snehové gule, kttoré potrebovali na postavenie snehuliakov. Keď dvaja snehuliaci už stáli v celej svojej výške, bolo potrebné ich dotvoriť. Jeden dostal na hlavu žlté vedro a druhý bol ozdobený pestrofarebným dáždnikom. Nakoniec ešte dostali do „ruky“ prskavku. Všetci sa dobre zasmiali pri spoločných fotkách. S lícami vyštípanými od zimy, s úsmevom na perách a s pľúcami plnými čerstvého vzduchu sme sa išli zahrať do  klubovne ich obľúbené hry. Foto... 
r1 s1r1 s1
 NAJKRAJŠÍ CHRÁM = ČISTÉ SRDCE
Najkrajší chrám je čisté srdce, v ktorom prebýva Ježiš. Táto myšlienka bola mottom duchovnej obnovy štvrtákov, ktorá prebiehala 19.1. - 20.1. 2018 na CZŠ sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou pod vedením sr. Imakuláty.. Chrám je dom Boží, miesto modlitby a oslavy Boha. Chrám je chrámom vtedy, keď v ňom býva Ježiš. Bez Ježiša môže byť peknou stavbou, kultúrnou pamiatkou, galériou ... Aj naše srdce má byť chrámom, v ktorom prebýva Ježiš, aj v našom srdci má byť Ježiš oslavovaný, aj naše srdce má byť krásne, čisté, dôstojné, ozdobené ... a preto je potrebné stále sa oňho starať. Ako ? To sa všetci učili na duchovnej obnove. Foto...  
dsc_7608.jpg
r1 s1r1 s1
img_0264.jpg
KAPLNKA - MIESTO STRETNUTIA  
17. januára 2018 oslávili sestry v Beckove 9. výročie posvätenia obnovenej kaplnky. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše o 12.00 h bol novomestský pán dekan Blažej Čaputa s koncelebrantami: p. Bohuslav, p. Egid a p. Felix-  františkáni z Beckova. Pán dekan v kázni ocenil význam modlitby zasvätených na území dekanátu, liturgické kvality kaplnky - konsekračné kríže, "seriózny" oltár a vyzdvihol posvätnosť kaplnky, ako privilegovaného miesta stretávania sa s Bohom. Vzácne chvíle upevňovania vzťahov s kňazmi prežili aj v srdečnej a priateľskej atmosfére pri slávnostnom obede. Foto...

r1 s1r1 s1
SEPTEMBROVÝ ŽALTÁR
 

Po mimoriadne úspešnom koncerte „Tu es Petrus“ Piotr Rubik v Bratislave dňa 13. januára 2018  predstavil ďaľšie svoje dielo „Septembrový žaltár“, v ktorom odzneli  jeho najznámejšie a najkrajšie skladby: "Psalm Kochania”, “Psalm dla Ciebie“, "Niech Mowia, ze to nie jest milosc” a iné. Rubikovými piesňami sa nechali osviežiťaj naše sestry Cordia, Kristína, Bohdana a Daniela.
26731137_1765898396774979_5840865326291163191_n.jpg
r1 s1
foto_nr_jaslickova.jpg
NITRA SA STALA BETLEHEMOM
"Keďže sa nedá Nitra presťahovať do Betlehema, ani Betlehem do Nitry, tak sa takmer 80 detí, mladých i dospelých rozhodlo, že skúsia dať "návod", ako žiť tak, aby sa Nitra stala Betlehemom. Lebo vieme, že ak sa nás dotkol Boh, nemôžeme o Ňom nehovoriť. Lebo vieme, že sme pozvaní niesť Svetlo do mesta."  Rovno na sviatok Troch kráľov v aule Misijného domu v Nitre sa uskutočnila dojímavá jasličková pobožnosť, ktorou  deti spolu s rodičmi priniesli Radostnú zvesť do mesta. Pobožnosť sa zrealizovala pod vedením sr. Alice. Ukážka z programu je tu.
r1 s1
SESTERSKÉ DNI 2018
Požehnané tri dni sme strávili v sesterskom spoločenstve v čase od 2. do 4. januára 2018. Prvý večer sme sa zdieľali s udalosťami a zážitkami z našich komunít. Súčasťou programu bola aj formačno-vzdelávacia prednáška p. Jozefa Kotrisa na tému "Ineternet - výzvy a riziká", kde sme zistili, ktorými modernými technológiami žijú mladí a čo na online médiá hovoria cirkevné autority. Stretli sme sa aj pri tvorivých aktivitách. No najmilšiu časť nášho stretnutia sme prežili večer, keď každá komunita vložila svoje dary a lásku do spoločného programu. Vyplavili sa na povrch mnohé talenty našich sestier, ale aj vzájomná jednota a láska, ktoré, dúfajme, nám vydržia po celý rok. Foto...  
img_1563.jpg
r1 s1
img_1508.jpg
STRETNUTIE ZODPOVEDNÝCH
ZA PASTORÁCIU POVOLANÝCH

Toto stretnutie bolo súčasťou sesterských dní v Beckove. Uskutočnilo sa 2.1.2017. Nosnou témou boli slová: "„Treba zvíťaziť nad pokušením ľahko sa poddať myšlienke, že v niektorých prostrediach nie je možné vzbudiť povolania. Bohu nič nie je nemožné.“ Na stretnutí odzneli aj ďalšie myšlienky pápeža Františka k rehoľníkom pred Biskupskou synodou o mladých. (3.10.2018). Sr. Cordia upriamila pozornosťsestier na celoslovenské aktivity organizované pre mladých. Účastníčky stretnutia si vytýčili hlavné ciele pastorácie pre mladých na rok 2018.Foto... 
"NÁJDETE DIEŤATKO ZAVINUTÉ DO PLIENOK...! (Lk 2, 12) 

 
Posolstvo Dobrej zvesti, ktoré nám bolo zverené, je naliehavé. Aj my musíme utekať, tak ako posol na horách, lebo svet nemôže čakať. Ľudstvo má hlad a smäd po spravodlivosti, pravde, po pokoji. A uvidiac drobné betlehemské Dieťatko, maličkí sveta spoznajú, že prísľub sa naplnil, posolstvo sa uskutočnilo. V práve narodenom Dieťatku, vo všetkom odkázanom na pomoc, zavinutom v plienkach a uloženom v jasličkách, je ukrytá všetka moc Boha, ktorý zachraňuje. Je treba otvoriť srdce.Vianoce sú dňami, kedy treba otvoriť srdce – je treba otvoriť srdce voči toľkej maličkosti, ktorá je v tom Dieťatku a voči toľkému úžasu, ktorý tam tiež je. Je to úžas Vianoc. Požehnané Vianočné sviatky Vám všetkým želá sr. provinciálka a sestry KŠSND.
 
vianpozdrav.jpg
deviatnik0.jpg
 HĽADANIE NOCĽAHU 

15.decembra sa v  kaplnke vranovských sestier začal predvianočný deviatnik  "Kto dá prístrešie Svätej rodine?" Pred začiatkom deviatnika zástupcov jednotlivých rodín požehnal vo farskom kostole sv. Františka dp. Kaplán Marcel Puškaš. Foto...
r1 s1
SV. PETER FOURIER A VLADISLAV BUKOVINSKÝ
Sviatok nášho zakladateľa sv. Petra Fouriera oslávila vranovská komunita sestier spolu so spolupracovníčkami z Duchovnej rodiny pátra Gabriela a s mladými, ktorí pracujú v NODAME. Po sv. omši si prítomní uctili relikvie bl. Vladislava Bukovinského. So životom bl. Vladislava sestry oboznámili aj veriacich farnosti prostredníctvom farského informačného listu Poverello. Relikvie bl. V. Bukovinského si mali možnosť uctiť aj veriaci vo farskom kostole. Foto...
 
peterfurier.jpg
dotrencin1.jpg
ADVENT - ČAS OČAKÁVANIA A PRÍPRAVY 
V tomto hesle sa niesla duchovná obnova dievčat 7. a 5. roč. ZŠ z Trenčína, ktoré sa stretli 24.- 25.11.2017 a 1.-2.12.2017 v priestoroch Pedagogickej a sociálnej školy v Trenčíne pod vedením sr. Mateji. Počas čítania Božieho slova spoznávali chvíle a okolnosti zo života biblických postáv. Odkrývali pôsobenie Ducha Svätého v živote Panny Márie, Zachariáša a Alžbety, proroka Izaiáša a Micheáša a tak si priblížili udalosti  príchodu Svetla – Božieho Syna na tento svet. V adorácií,  modlitbe a svätej omši vyprosovali milosti pre svojich najbližších. Foto...
  
O2H – VZOREC ODVAHY  
Odvážne dievčatá  7., 8. a 9. ročníka ZŠ z Beňadova a Mútneho sa stretli na duchovnej obnove v dňoch 1.-3. decembra 2017 pod vedením sr. Xavery, sr. Daniely a sr. Kataríny. Celým programom sa tiahla myšlienka národného stretnutia P18 O2H. Patrónom obnovy bol sv. Ján Krstiteľ, ktorý ukazoval dievčatám návod, ako majú žiť svoj vzťah s rodičmi a s tými, ktorí sú im najbližšie. Súčasťou programu bola sv. zmierenia, adorácia a  ruženec. Dievčatá zaujalo svedectvo povolania našej sr. Daniely. Božie vedenie počas obnovy bolo takmer hmatateľné vďaka Vašim modlitbám. Foto...
 
img_1427.jpg
r1 s1
erb2-1.gif
PODPORA ZDRAVEJ VÝŽIVY DETÍ A MLÁDEŽE - II. kolo
Kongregácia školských sestier de Notre Dame získala podporu na zdravú výživu detí a mládeže; P. č. projektu: 5/2017; Názov projektu: Podpora zdravej výživy detí a mládeže;  Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame,NMV; Oblasť podpory: životné prostredie; Zámer a cieľ projektu: podpora zdravej výživy detí a mládeže v rámci školského stravovania prostredníctvom zlepšenia podmienok v Školskej jedálni a verejnej ochutnávky zdravých jedál a potravín; Miesto a: Spojená škola sv. Jozefa Nové Mesto {Váhom, Klčové 87;Termín realizácie 02.10. –15.12.2017;Celkové náklady na projekt v eur: 4 765,- eur; Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur; Projekt bol podporený z prostriedkov participatívneho komunitného rozpočtu Nového Mesta nad Váhom
 
MISIE V ŠKOLE 

Nie každá škola sa môže pochváliť, že mala svoje vlastné školské misie. Naša Spojená škola sv. Jozefa prežívala túto radosť od 20. do 24.11.2017. Viedli  ich pátri Redemptoristi z Michaloviec so svojimi animátorkami. Na to, aby zasiahli srdcia aj mysle gymnazistov ako aj malých školákov, využili scénky, prednášky, katechézu prispôsobenú veku a schopnostiam poslucháčov, sv. omšu a možnosť sv. spovede. Veríme, že ich nadšenie v radostnom ohlasovaní Krista sa dotklo sŕdc žiakov, učiteľov aj sestier. Foto... Viac informácií priniesla Tkkbs.
 

dscn4767.jpg
r1 s1
dsc_0237.jpg
DOBRÝ AKO CHLIEB
V čase jesenných prázdnin od 30.10. do 3.11.2017 sestry na Balchaši pripravili pre deti tábor s názvom „Dobrý ako chlieb“. Boli to dni naplnené detským smiechom a vôňou chleba. Prázdniny svätodušných sviatkov boli plné dobroty, ktorej sa učili po celý týždeň. Deti prešli cestu premeny zrnka na chlieb, tejto premene sa učili od biblických postáv. Cesta vyvrcholila pečením chleba a konkrétnym prejavom dobroty srdca na príklade sv. Alžbety. Foto...
  
NEZABUDNIME...
M. Anežka nám poslala video p. Cabadaja z 30.10.2017, ktorý hovoril o nútenom pobyte našich sestier v r. 1951-1957 a  o ich práci v Jute 02. V októbri 1951 boli sestry z Beckova odvezené do Úpice a nasadené do priemyselnej výroby. Sestry sa v ďalších dňoch stali robotníčkami, hoci mali učiteľské vzdelanie. Sme tu vďaka ich obetám.
 
clanok_desatrocie_angelus.jpg
                 POĎAKOVANIE Z ANGELUSU
Spoločenstvo Angelus, ktoré medzi našimi sestrami má  veľa patrónov, nám ďakuje za modlitby: 
"Milí naši modlitboví patróni  v Spoločenstve Angelus :) ! ďakujeme Vám za Vaše modlitby a obety za zverených mladých ľudí, hľadajúcich povolanie.  Ďakujeme tiež za Vaše svedectvo prostredníctvom nespočetných mailov a ochoty služby modlitbou ako reakciu na nedostatok pozemských patrónov v našom spoločenstve.  V týchto dňoch sa o Angeluse môžete dočítať aj v tomto článku. Nech Vám svätí nebeskí patróni, ktorých sviatok sme pred týždňom slávili, vyprosujú veľa milostí u Nebeského Otca. Nech Vás Pán žehná+       Tím Angelus." 
BALCHAŠSKÁ FARNOSŤ SA ROZRASTÁ 
Dňa 5. novembra 2017 bola pokrstená naša „bab“ Kaťa. Do našej Cirkvi ju priviedol syn Slávo. Pôvodne chodila do protestantskej sekty, kde sa jej prestalo páčiť. Bola tam aj pokrstená, no nevedeli sme, či platne. Preto prijala podmienečný krst a prvé sväté prijímanie. Zostávame v nemom úžase nad silou sviatosti – ako to sama vyjadrila: radosť, ktorú prežívam, neviem vyjadriť. Takáto radosť vládla u všetkých, ktorí sa zúčastnili slávnosti. Foto...

dsc_0226.jpg
dsc_0154.jpg
 BÁL SVÄTÝCH NA BALCHAŠI  
Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnil v balchašskej farnosti v česť všetkých svätých „Bál svätých“. Prišli aj niektorí naši nebeskí priatelia. Každý z nich nám niečo porozprával o sebe, o svojom živote a tiež si s nami zasúťažili aj zatancovali. Bola to dobrá zábava. Po všetkej nebeskej zábave nás čakala aj nebeská hostina. Všetci boli na hostinu pripravení. V tento deň mal sv. Antonko - Igorko narodeniny.  Foto...   
                  DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL
V sobotu bol  Deň materských škôl a dnes 06. novembra 2017 ho  naša Materská škôlka v Alexii oslávila spolu s ostatnými predškolákmi z MŠ z Nového Mesta nad Váhom na námestí. Začali oficiálnou Hymnou materských škôl. Každá MŠ mala pripravený jeden tanec, ktorým potešila ostatných kamarátov. Naše deťúrence im zatancovali na pieseň Učiteľka sova. Na záver vytvorili mosty z ich maličkých rúk, ktoré všetkých spojili pri piesni Most. Všetky deti mali z tohto krásneho predpoludnia veľkú radosť. Foto...
  
20171106_095546.jpg
sam_6896.jpg
JESENNÝ VÝLET SESTIER  
 
Komunita vranovských sestier využila pekné jesenné nedeľné poobedie na spoločný výlet. Sestričky boli na zrúcanine hradu Čičava nad neďalekou obcou Sedliská. Navštívili aj kostol v Podčičve a prezreli si areál kostola s peknou krížovou cestou. Foto...  
 
 RUŽENEC S DEŤMI FARNOSTI 

V rámci osláv patróna farského kostola sv. Františka z Assisi sestry komunity vo Vranove nad Topľou pripravili spolu s deťmi a mladými spoločnú modlitbu sv. ruženca. S veriacimi uvažovali nad tajomstvami radostného ruženca a vyprosovali na príhovor Nebeskej Matky požehnanie pre farnosť, slovenský národ i celý svet. Foto...  
24135408588_edcda1cd6c_o.jpg
pp.jpg
MAJTE TO ISTÉ CÍTENIE AKO KRISTUS 
V dňoch 19. – 22. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového centra UK v Modre – Harmónii uskutočnila celoslovenská formačno-pracovná konferencia pastorácie povolaní pod názvom Majte to isté cítenie ako Kristus. Hlavnú tému Ako formovať povolaných k zasvätenému životu a kňazstvu v rozmere emócií a sexuality v jednotlivých prednáškových blokoch predniesol dekan Inštitútu psychológie Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme prof. Dr. Hans Zollner SJ. Pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD. rozšíril  pohľad na danú problematiku zameraním sa na psychologické a spirituálne faktory, ktoré sú vhodným predpokladom na úspešnú formáciu ku kňazstvu a rehoľnému zasväteniu. Za našu provinciu sa konferencie zúčastnili sr. Zuzana a sr. Cordia.Celý text. Foto.  
RUŽENEC V ZUBROHLAVE
 
Aj zubrohlavské deti sa v mesiaci okóber vďaka sr. Edite a sr. Savie zapojili do iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec". Spolu s "milión deťmi celého sveta"  spoločne prosili za pokoj a mier vo svete modlitbou posvätného ruženca na školách v Zubrohlave a Kline. 
  
zubrmil.jpg
misievr.jpg
MISIE VO VRANOVE N/TOPĽOU
Vo farnosti sv. Františka z Assisi sa začiatkom októbra konali misie pod vedením pátrov misionárov z rehole kapucínov z Bratislavy. „Tužíme po tom, aby milostivý čas misií bol pre každého jedného veriaceho časom hlbokej duchovnej obnovy a odpoveďou na Božiu lásku,“ uviedol vranovský dekan a farár Štefan Albičuk. Sväté misie sa konali pri príležitosti 25 výročia založenia farnosti a 20 výročia konsekrácie kostola. Pátri misionári navštívili aj komunitu našich sestier, ktorá sa do misií aktívne zapájala. 
PÚŤ DO SVÄTYNE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
24. októbra 2014 niekoľko sestier z Beckov putovalo do Krakova, do Svätyne Božieho Milosrdenstva. Pozreli si novovybudované Centrum Jána Pavla II. s kaplnkou, kde si uctili relikvie jeho krvi.  Nenechali si ujsť ani sv. omšu v slovenskej kaplnke a  modlitbu Korunky v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva.  
putkrak.jpg
img_20171021_155652_1.jpg
SEMINÁR O KOMUNIKÁCII VO SVITE 
Ako budovať vzťah s druhým, spôsoby riešenie konfliktov, budovanie identity, ako správne viesť rozhovor - to všetko boli témy formačného stretnutia sestier z celej našej provincie  vo Svite v dňoch od 20. do 22. októbra 2017. Sr. Marta Andraščíková SSS, ktorá nás sprevádzala týmito témami dokázala svojim entuziazmom, tvorivosťou a akceptáciou podnietiť všetky  účastníčky k aktívnemu počúvaniu a k zapojeniu sa do praktických dynamík, ktoré teraz môžeme aplikovať v procese svojho spirituálneho a osobnostného rastu. Počas tohoto sme sa tešili  nielen z osobných stretnutí so sestrami, ale aj zo životného jubilea 50. rokov sr. Marcely, ktoré sme mohli spolu s ňou osláviť. Stretnutia sa zúčastnili aj sestry z Českej provincie. Foto...  
 INTERNET PRE EVANJELIZÁCIU 
"Hlásajte evanjelium všade, každému a všetkými spôsobmi!“ - zazneli slová p. T. Dostatniho, ktorý interpretoval slová sv. Pavla na medzinárodnej konferencii Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu v dňoch 12. až 13.10.2017  na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Hosťami konferencie boli tiež prof. D. Arasa z Pápežskej univerzity Sv. Kríža, pom. o. biskup J. Haľko, youtuber M. Kukuča, OSB a mnohí ďalší. Všetci účastníci vnímali skutočnosť, že mediálny svet sa stal súčasťou súčasného  života a preto by sa aj tam malo hlásať evanjelium. Našu rehoľu na konferencii zastupovala sr. Katarína.  Čítaj viac...

1508095787.jpg
dsc_0218.jpg
MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 
 
Aj deti z Farnosti sv. Františka na Balchaši sa zapojili do celosvetovej iniciatívy, aby modlitbou zápasili o pokoj ľudského srdca a mier vo svojom meste a krajine. Stalo sa tak 18. októbra 2017 presne o 9.00 hodine, kedy sa ich nevinné hlasy pridružili k hlasom nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof. Veríme, že jediné, čo Boh nedokáže, je nevypočuť modlitbu nevinných detí. Foto...  
SLÁVNOSŤ SV. FRANTIŠKA NA BALCHAŠI  
8. októbra 2017 balchašská farnosť, kde pôsobia naše sestry, oslávila odpustovú slávnosť sv. Františka Assiského. Slávnosť viedol nový rektor Karagandinskeho seminára vdp. Peter Sakmar. Deti z farnosti si pod vedením sestier nacvičili veršované divadielko - Život sv. Frantiska. V závere predstavenia dievcatá zatancovali Františkov chválospev stvorenia. Zdá sa, že sr. Inocencia, ktorá bola v tom čase priamo v ohnisku deja, prežila na Balchaši bohatý čas. Foto...  
dsc_0125.jpg
dscn0124.jpg
RADOSTNÉ STRETNUTIE  
Po krásnych prázdninách sa 30. septembra 2017 začali v Beckove pravidelné sobotné nodamské stretká. S veľkou radosťou a elánom sa malí nodamáci vybehali po záhrade, ktorá im už veľmi chýbala. Animátorom zas chýbal ich smiech a štebotanie. Po spoločných hrách sa modlitbou posvätného ruženca presunuli na misijné územia vo všetkých kontinentoch sveta, aby celý svet zverili pod ochranu Panne Márii. Foto... 
SLOVENSKO MÁ NOVÉHO BLAHOSLAVENÉHO
V sobotu 30.9.2017 Slovensko získalo ďalšieho blahoslaveného. Je ním saleziánsky kňaz don Titus Zeman. Pápež František určil pre Slovenskú Cirkev deň jeho liturgického slávenia na 8. januára.  Titus Zeman tak doplní zoznam Slovákov, ktorý doteraz tvorili:  bl. J. Simonides, bl.P.  Gojdič, bl. D. Trčka, bl. sr. Zdenka, bl. V. Hopko a bl. S. Salkaháziová. Blahorečenie sa konalo v Bratislave - Petržalke areáli Kostola Svätej rodiny a zúčastnilo sa ho asi 25 000 veriacich. Medzi pútnikmi nechýbali ani naše sestry z Beckova, Trnavy, Piešťan a Nového Mesta nad Váhom. Foto...
 
p9240644.jpg
 STRETNUTIE PLNÉ VĎAČNOSTI 
24. septembra sa do Oravského Veselého zišli kňazi a sestry, ktoré za zrod svojho duchovného povolania ďakovali p. Alojzovi Pirožkovi. V Oravskom Veselom pôsobil v rokoch 1962 - 1988. Zomrel v roku 1992 a celá farnosť si pripomenula 25 rokov od jeho smrti. Slávnosti sa zúčastnili naše sestry z Českej provincie, rodáčky  z Or. Veselého, ktoré si pripomenuli toto jubileum. Záznam zo slávnosti priniesla aj televízia LUX. Zdroj. Foto...  
TITUS ZEMAN A ŠIESTAČKY  
Z piatka 22.9.2017 na sobotu sa malá skupinka dievčat zo VI. A a VI.B triedy Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom pod vedením sr. Bohdany a Kataríny podujala spoločne prežiť čas duchovnej obnovy na aktuálnu tému: TITUS ZEMAN, MUČENÍK ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA. Don Titus priviedol dievčatá na sv. spoveď, sv. omšu a sv. prijímanie. Spoločne  prežitý čas ukázal dievčatám, ako veľmi sú obdarované Bohom a že podobne ako don Titus, aj oni majú svoje dary zveľaďovať tak, aby dospeli k objaveniu krásneho Božieho plánu s nimi - k svätosti.  Celý čas obnovy ich sprevádzali ochotné animátorky: Natálka, Ninka a Klárka. Foto...  
img_1140_perfectphotocz_2017-09-2414-34-42.jpg
titus.jpg
DON TITUS ZEMAN -  
PRVÝ SLOVENSKÝ RÍM. -KAT.  KŇAZ BUDE BLAHOSLAVENÝ  
V sobotu 30. septembra 2017 o 10.30 h v Petržalke Bratislave na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny bude  blahorečenie slovenského kňaza Títusa Zemana, prvého rímskokatolíckeho kňaza, mučeníka z obdobia komunistickej totality. Svätej omši bude predsedať a obrad blahorečenia vykoná legát Svätého Otca Františka, kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Provinciál SDB na Slovensku Jozef Ižold povedal: "Je to pre nás všetkých obrovský dar. Saleziáni sme na Slovensku 92 rokov v službe mladým a sme radi, že spomedzi nás môže byť vyzdvihnutý na oltár Boží služobník don Títus Zeman..." V januári t.r. bol schválený dekrét o jeho mučeníctve, a preto sa v tomto prípade nevyžaduje skúmanie zázraku.  
 ŠTUDIJNÝ POBYT SESTIER 
Od 23.6. do 4.9.6.2O16 trval študijný pobyt sestier Miriam a Kataríny v Amerike, ktorý im mal napomôcť v získavaní jazykových kompetencií. Sestry Americkej provincie z Omahy ich prijali s otvoreným srdcom a neustále prejavovali záujem o život v Slovenskej provincii. Pre naše sestry pripravili niekoľko poznávacích výletov do Iowy  a Coloráda. Veľkým zážitkom sestier bolo navštívenie dvoch cirkevných skôl v Nebraske. Dúfame, že pobyt naplnil nielen jazykový cieľ, ale pomohol aj prehĺbiť vzťahy medzi provinciami našej kongregácie. Foto...  
img_0700_perfectphotocz_2017-09-2407-55-03.jpg
p1030302.jpg
KOMUNITNÝ VÝLET - BOJNICE
Poslednú augustovú sobotu sa sestry novomestskej komunity vybrali na spoločný výlet. Začali ho na Homôlke, kde boli toto leto s deťmi na tábore. Pripomenuli si známe krásne prostredie a studenú vodu v bazéne. Potom sa zastavili vo Valaskej Belej u pána Petra Dolinaja, ktorý im ukázal ručné fúkanie a tvarovanie skla. Jeho výrobky boli nádherné. Cieľom výletu boli Bojnice, v centre ktorých je zámok. Sestry si oddýchli v parku pod ním a prešli celý areál. Ich spokojnosť môžte vidieť na fotkách :) Foto...
TOBI - treba odvahu byť inou
V dňoch 11. – 16. 8. 2017 sa v Novom Meste nad Váhom konali duchovné cvičenia dievčat, ktoré mali názov TOBI – treba odvahu byť inou. 20 dievčat z rôznych častí Slovenska – z Oravy, Nového Mesta nad Váhom, Trnavy, Bratislavy, Hlohovca  či Trenčína sprevádzali sr. Xavera a sr. Alica a o chutnú stravu sa starala sr. Jozefka a sestry novomestskej komunity. Zamýšľali sa nad listom sv. Otca mladým a nad výzvami i očakávania, ktoré im adresuje. Spoznávali krásu cesty povolania, ktorú Boh každému z nás určil. Od zodpovedanie si otázky čo je to povolanie až po svedectvá ľudí, ktorí už kráčajú cestou konkrétneho povolania.  Celými duchovnými cvičeniami sa ako niť tiahol biblický príbeh o Tobim a jeho synovi Tobiášovi, ktorý tvoril aj náplň ranných modlitieb. Foto...
 
20840981_1630895073610370_831879625563449409_n.jpg
dscn2673web.gif
PRVÉ SĽUBY
Sestra Mária Daniela Olejková zložila svoje prvé sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti počas svätej omše, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch spolu s prítomnými kňazmi k Kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom 15. 08. 2017. Na slávnosti sa zúčastnila i generálna predstavená Kongregácie školských sestier de Notre Dame Matka Anežka Bednářová, jej generálna vikárka a provinciálna predstavená Slovenskej provincie, sestry z viacerých filiálok, rodičia a príbuzní sestry Daniely, mládež i farníci.Spoločne sa tešili z daru povolania a ďakovali zaň. Foto...
JUBILEÁ SĽUBOV U NÁS
Dňa 13. augusta 2017 prežila beckovská komunita milú slávnosť. Pri nedeľnej svätej omši, ktorú celebroval p.  Ladislav Šulík, SJ a p. Bohuslav Šprlák, OPraem, si pripomenula 70. výročie sľubov  sr. M. Zita Lániová a  25. výročie sr. M. Terézia Pemčáková, sr. M. Vieroslava Vlaháčová a  sr. M. Regina Vašková. Na slávnosti bola prítomná provinciálna predstavená sr. M. Metoda a spolusestry z Beckova i iných komunít. Túto slávnosť predchádzala trojdňová duchovná obnova, ktorú viedol p. Šulík. Sestry vyjadrili vďačnosť, že prišiel medzi nás a pomohol im pozrieť sa na svoj zasvätený život v radosti a úžase nad Pánovými  milosťami. Foto... 
  

dscf2134.jpg
p1010032.jpg
COLOR WIKIPEDOVO
Od 7. do 11. 8. 2017 sa  beckovský dvor premenil na letisko Color Wikipédovo. Letuška privítala dvanásť pasažierov a dvoch vzácnych hostí na palube lietadla a spoločne sme preleteli do exotických krajín Egypta a Sv. Zeme. Hostia na palube pasažierom vyrozprávali príbeh o sebe a v odpoludňajších hodinách sme sa zastavili na jednotlivých miestach, o ktorých nám rozprávali, aby nám ich sprítomnili. Zažili sme veľa zábavy a príjemných chvíľ. Foto...
 
  
  
 
"VIRTUS"
V dňoch 23. - 29. 7. 2017 sa konal letný pobytový tábor novomestských detí s názvom "Virtus". Deti prostredníctvom fatimských detí Františka a Hyacinty cestovali časom. Ocitli sa v rokoch od 1900 až po súčasnosť. Cez zaujímavé aktivity mohli do nich nahliadnuť. Spolu s Františkom a Hyacintou sa učili aplikovať čnosti pokoru, trpezlivosť, štedrosť, nevinnosť, miernosť, pracovitosť a dobroprajnosť do každodenného života. Heslo tábora, cez ktoré sa deti učili napĺňať čnosti, ktoré odovzdala Panna Mária fatimským deťom znelo: "Modlite sa každý deň ruženec a obetujte sa za druhých". Foto...
 
p1010525.jpg
37.jpg
POHOĎÁK
Prímestský tábor v Novom Meste n. V. sa konal v dňoch 10.- 14. 7. 2017 a zúčastnilo sa ho 36 detí, medzi ktorými boli aj mladí animátori zo Spojenej školy sv. Jozefa, a tiež sestry Bohdana, Mateja a Dolores s dvomi p. učiteľkami. V tábore s názvom Pohoďák pod vedením Panny Márie deti rozvíjali každý deň jednu kladnú vlastnosť. Spoločne navštívili Haluzice a Beckov. Veľmi sa im páčil výlet do jaskyne Driny a na hrad Červený Kameň, i deň v Skalke n. Váhom, kde mali "svoju" sv. omšu, pomodlili sa krížovú cestu a lesom prišli ku kláštoru na Skalke. Týždeň ukončili turistikou a hrou na Kamennej v Novom Meste, zmrzlinou a súťažami v telocvični. Foto... 
JA HOVORÍM A ON MA POČÚVA
35 dievčat hovorilo s Bohom počas duchovno - kreatívneho pobytu v Beckove a to od 17.7 do 21.7. 2017. Na ceste komunikácie ich počas Lekcio divina sprevádzali dvojice ako Mýtnik a Matúš, Emauzskí učeníci, či Mária a Marta. Svoju zručnosť hovorenia si overovali nielen v modlitbe, ale aj pri práci a spoločných podujatiach. Ich tvorivú snahu sestričky odmenili búrlivým potleskom aj pri záverečnom kultúrnom programe. Foto... r1 s1 
dscn9350.jpg
151praha.jpg
PÚŤ K 150. VÝROČIU ÚMRTIA PÁTRA GABRIELA SCHNEIDRA
V dňoch 05. - 09. 07. 2017 sa konala púť sestier a členov DRPG po stopách P. Gabriela pri príležitosti 150 rokov od jeho úmrtia. Zámerom púte nebola len návšteva hrobu P. Gabriela Schneidra, ktorý bol pochovaný na slávnom Vyšehrade, ale aj pripomenutie si jeho odkazu cez históriu a špiritualitu spoločenstva, ktoré založil a formoval. Nezabudnuteľné chvíle sme prežili predovšetkým v Hyršove a Horažďoviciach, Českých Budejoviciach, Prahe a Hradci Králové, súčasnom centre Kongregácie. Na všetkých miestach sme sa stretali so sestričkami, ktoré tam teraz pôsobia a nezabudli sme ani na tie, ktoré nás už predišli do večnosti. Púť priniesla mnohé duchovné ovocie: vzájomné zblíženie sa členov DRPG a Kongregácie, veľa pekných zážitkov a radosti. Foto...
PÚŤ NA HORU BUTKOV
17.6.2017 si sestry z novomestskej komunity urobili púť do Skalnej svätyne Božieho milosrdenstva na Hore Butkov v Ladcoch. Cestou ticho  prechádzali krížovou cestou a prezreli si prírodnú svätyňu. Mali šťastie stretnúť sa aj s iniciátorom projektu na hore Butkov - riaditeľom Považských cementární p. Ing. Barcíkom. Sestry si uctili relikvie svätých, ktorých je na tomto nádhernom mieste neúrekom a kochali sa výhľadom na Stredné Považie. Pobyt na čerstvom vzduchu, modlitba a sesterské spoločenstvo vyvolali prúdy radosti a nové plány na ďalšiu spoločnú púť. Foto...  
wp_20170618_11_43_26_pro.jpg
r1 s1r1 s1
dscn8283.jpg
NOC KOSTOLOV NA KALVÁRII V NITRE
Keď sa niečo sľúbi, tak to treba splniť. Keď sa deťom sľúbi, že kostol ožije, tak musí ožiť. Noc kostolov vo farnosti Nitra - Kalvária bola spestrením piatkového večera pre deti i rodičov. Vďaka spolupráci rehoľných komunít a mladých farnosti mohli sochy a obrazy z kostola ožiť. Tak mali všetci možnosť, priamo od odborníkov na dobrý život, naučiť sa ako byť svätým uprostred každodenného života, vo chvíľach smútku i radosti, prostredníctvom konania jednoduchých vecí. Foto...   
r1 s1r1 s1
DEŇ MATIEK, RODINY A ŠKOLY
21. mája 2017 naša Spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom spojila v jednu oslavu Deň matiek, deň rodiny a deň školy.  Živé a hlboké vystúpenie mladších i starších žiakov bolo ďakovaním za hodnoty, ktoré stvárňujú ich život v rodine i v škole. Predstavenie bolo tanečno-dramatické a uskutočnilo sa v telocvični. Ďalší program pokračoval na dvore, kde sa tancovalo či sedelo pri špekačkách, ale aj v jedálni, kde sa ponúkala zmrzlina, koláče a káva. Cieľom tejto spojenej oslavy bolo utužiť vzťahy medzi rodičmi, priateľmi školy a pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy. Foto...
dsc_1172.jpg
r1 s1
stretkobec.jpg
VESELÉ STRETKO
Beckovský dvor sa  v sobotu 20.5.2017 naplnil detským smiechom. Veselé popoludnie na kláštornom dvore vypĺňali deti vo veselých športových disciplínach a tvorivej dielni. Najskôr sa zohriali pri prehadzovanej cez prašák, potom si vyrobili minidelá z nanukových paličiek a nakoniec si zmerali sily vo veselom slalome. A hoci bolo vonku pomerne chladno, sladkú odmenu si boli zlízať v beckovskej cukrárni. Veselé stretko pre deti pripravili sr. Faustína a Alena. Foto...
 
STRETNUTIE PREDSTAVENÝCH V BECKOVE
Dňa 6. mája 2017 sa v beckovskej komunite sestier zišli sestry predstavené z ostatných komunít, aby sa stretli s provinciálnym vedením. Na začiatku stretnutia si sestry vypočuli príspevky sr. provinciálky Metody a sestier Xavery a Cordie, ktoré podali informácie zo seminárov a konferencií. V druhej časti predstavené pracovali s knihou L. Gucciniho "Zasvätený život a duchovné zosvetštenie", konfrontovali sa s obsahom a podávali návrhy, ktorými by sa malo predchádzať duchovnému zosvetšteniu. Stretnutie sa nieslo v radostnej, pracovnej atmosfére.
dscn1497.jpg
r1 s1r1 s1
srpurissima.jpg
PÁN ŽIVOTA A SMRTI SI POVOLAL SR. PURISSIMU
V Roku Fatimskej P. Márie, v mariánskom mesiaci a vo veľkonočnom období s nádejou na večný život si Pán života a smrti do večného domova povolal našu sr. PURISSIMU KAZDOVÚ, ktorá zomrela v Kardašovej Řečici dňa 4.5.2017 vo veku 94 rokov života. Sr. Purissima vo svojom živote zažila internačné tábory, pôsobila pri mentálne postihnutých deťoch a 18 rokov bola v úrade generálnej predstavenej kongregácie. Rozlúčka so zosnulou sr. Purissimou sa konala 11.5.2017 v Kostole P. Márie na Veľkom námestí v Hradci Králové. Zúčastnili sa jej mnohé sestry českej, slovenskej a nemeckej provincie, mnohí kňazi a Mons. Ján Vokál, královohradecký biskup. 
CELÝM SRDCOM
Sr, Xavera v dňoch 28. - 29. apríla 2017 doprevádzala niekoľkých mladých na Godzone konferencia 2017 s názvom Celým srdcom. Konferencia sa uskutočnila v Banskej Bystrici a zúčastnilo sa jej 1500 mladých ľudí a asi 12 kňazov, ktorí celú sobotu spovedali dlhé zástupy penitentov. Cieľom konferencie bolo povzbudiť mladých, aby  slúžili Bohu celým srdcom, aby sa usilovali priviesť aj iných bližšie k Bohu a aby si navzájom pomáhali rásť v láske. Účastníkov pozdravil o. biskup Jozefa Haľko tým, že im poslal pozdravný videoklip.
godzone.jpg
r1 s1r1 s1
dakujem.jpg
ĎAKUJEME
Ďakujeme - slovo, ktoré chcelo povedať veľmi veľa. Počas dňa voľna 1. mája 2017 sa deti a p. učiteľky Materskej školy Alexia chceli poďakovať Bohu za možnosť, že škôlka mohla vzniknúť, rodičom, že zverujú svoje deti sestrám, za ich pomoc a podporu. Krátky program otvorili predškoláci ľudovými piesňami, pokračovali recitáciou básne z novomestskej Vranky. Vystriedali ich najmenší piesňou "Semienka". Deti z druhej triedy zaspievali veselú jarnú pieseň a pieseň pre mamy. Pokračovali pohostením pre všetkých, ktoré malo tiež povedať: Ďakujeme. Foto... 
r1 s1r1 s1
INTERJUNIORÁT NA KAPITULE
V dňoch 21. – 23.4. 2017 sa v priestoroch Kňazského seminára Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule konalo spoločné stretnutie junioriek ich formátoriek. Témou stretnutia bol: „Život v komunite - výzvy a ťažkosti.“ Prednášajúcim bol don Štefan Turanský SDB. Zúčastnili sa ho sr. Agáta, sr. Alica, sr. Miriam a sr. Paula. Sestry mali možnosť navštíviť Spišský hrad. Na spiatočnej ceste sa zastavili u sestier v Trenčíne a prezreli si priestory novozriadenej MŠ. Foto...
dscf8280.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0401.jpg
KRÍŽOVÁ CESTA ULICAMI MESTA
Veľké ticho na Veľký piatok prerušil smutný sprievod prechádzajúci ulicami Nového Mesta n/V sprevádzaný deťmi, mládežou a množstvom dospelých. Hľadeli na tackajúceho sa Ježiša s veľkým krížom, na kričiacich vojakov, plačúce ženy, Máriu, Veroniku... Celé zhromaždenie a zvlášť deti s pohnutím pozorovali utrpenie toho, ktorý niesol hriechy nás všetkých. Tento obraz ostal vtlačený do sŕdc ľudí aj počas obradov Veľkého piatku. Krížovú cestu pripravila a hlbšiemu prežitiu tajomstva nášho vykúpenia napomohla sr. Bohdana a asi dvadsiatka mládežníkov a detí. Foto...
r1 s1r1 s1
KRÍŽOVÁ CESTA ZA DETI
Deti z Materskej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne sa počas celého pôstu učili a snažili robiť maličké dobré skutky, ktoré potom symbolicky odovzdávali trpiacemu Kristovi na kríž. V závere pôstneho obdobia rodičia, starí rodičia a pani učiteľky spoločnou modlitbou krížovej cesty prosili za svoje deti, za svojich blízkych a tak sa pripravovali na hlbšie prežitie Veľkej noci. Foto...  
krizova_cesta019.jpg
r1 s1r1 s1
1.jpg
  POKOJ VÁM! AKO MŇA POSLAL OTEC....
     Pán, ktorý pretrpel opustenie svojich učeníkov, ťarchu nespravodlivého odsúdenia a hanbu potupnej smrti, nám teraz dáva účasť na svojom nesmrteľnom živote a hľadí na nás pohľadom lásky. (Sv. Otec František: Urbi et orbi 2016)  
               On nás vyviedol z otroctva na slobodu, zo smútku do radosti, zo žiaľu k oslave, z tmy na svetlo, z otroctva k vykúpeniu. Preto voláme: Aleluja!(M. Sardský: Veľkonočná homília)  
     Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky vám zo srdca praje a od Zmŕtvychvstalého vyprosuje sr. provinciálka a všetky Školské sestry de Notre Dame
r1 s1r1 s1
JARNÁ BRIGÁDA RODÍN
Televízia LUX vo svojich krátkych správach odvysielala príspevok o zaujímavej aktivite. Rodičia detí z Materskej školy sv.  Andreja Svorada a Benedikta sa rozhodli upraviť nádvorie materskej školy, ktorú navštevujú ich deti. Priložili ruku k dielu a vymaľovali a skrášľovali nádvorie škôlky s cieľom pripraviť ho na výstavbu dopravného ihriska, kde deti môžu byť na čerstvom vzduchu a tiež ho upraviť tak, aby prostredie bolo pre deti príjemné na hranie. Rodičia ocenili skutočnosť, že sa tak mohli lepšie spoznať. Príspevok si môžete pozrieť tu. 
beznazvu.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0170.jpg
PRIPRAVME SA NA LÁSKU
Posledný pôstny víkend (7.-8.4.2017) prežili ôsmačky a deviatačky Základnej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom na duchovnej obnove, na ktorej sa snažili pripraviť na život v láske podľa najväčšieho prikázania, ktoré nám daroval Ježiš. Dievčatá sa usilovali poodhaliť svoje najhlbšie túžby a objaviť svoju identitu. Spontánne prechádzali cez dynamiky a tvorivé aktivity, ktoré poukazovali na hodnotu ľudskej dôstojnosti prežívanej v čistých vzťahoch, "... veď nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov! (Jn 15,13)" Obnovou ich sprevádzali sr. Cordia a Katarína. Foto...
r1 s1r1 s1
DVAJA SMÄDNÍ 
Počas popoludnajšej páľavy sa pri Jakubovej studni stretli dvaja smädní a rozprávali sa o vode... Inak tomu nebolo ani počas stretnutia spolupracovníkov. Počas posledného marcového týždňa sa v nitrianskej komunite stretli členky DRPG a pýtali sa, po čom vlastne túžia. Aj ony objavili, že to po čom najviac túžia, je život s Bohom, živá voda, skutočná voda, ktorá pramení zo srdca nášho Boha. Foto...  
dscn7815.jpg
r1 s1r1 s1
dscn0050.jpg
MODLITBA, ALMUŽNA, PÔST
 V dňoch 17.-18.3.2017 sr. Mateja pripravila na ZŠ Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne duchovnú obnovu dievčat s témou pôstnej výzvy – modlitba, almužna, pôst. Čítanie Svätého Písma – modlitba Ester, modlitba P. Ježiša za Cirkev, P. Ježiš a jeho matka Mária pod krížom,  umožnili dievčatám hlbšie a intenzívnejšie prežívať osobnú modlitbu a konať skutky lásky ľudom okolo seba. Cez dramatizovanú krížovú cestu a bolestný ruženec , vyprosovali pokoj a dobro pre svoju rodinu  aj  pre celý svet. Foto...  
r1 s1r1 s1
CEZ IDENTITU K EVANJELIZÁCII
 Na pôde KU v Ružomberku sa dňa 28.3.2017  konalo III. stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi na tému "Cez identitu k evanjelizácii". Konferencia začala sv. omšou v Kostole Svätej rodiny v Rybárpoli a pokračovala v Aule sv. J. Pavla II. prednáškami. Prvú viedol P. Milan Bubák SVD na tému: Osobný vzťah k Bohu - prameň katolíckej identity a druhú Mons. J. Haľko na tému: Ako sa má katolícka identita prejavovať navonok. Po nich bola moderovaná diskusia. V poobedňajších hodinách bolo zdieľanie v skupinách o tom, ako sa dá prežívať identita katolíka v povolaní. Na konferencii nás zastupovali sestry Xavera a Katarína.

get_thumbs_on_flyphp.jpg
r1 s1r1 s1
p1030076.jpg
VALNÉ ZHROMAŽDENIE NODAMU

Od 17.-19. marca 2017 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne uskutočnilo 13. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM, ktoré bolo stretnutím 30 mladých ľudí a sestier z celého Slovenska - zástupcov stredísk. Okrem schválenia oficiálnych dokumentov, animátori prezentovali svoju celoročnú prácu a vzájomne sa informovali o tom, ako sa venujú deťom a mládeži. Zaujímavá bola prezentácia o pastorácii Rómov, ktorú viedla sr. Alica z Nitry. Tento čas bol inšpiratívny pre všetkých účastníkov a bol povzbudením do ďalšej práce s deťmi a mládežou. Foto...
r1 s1r1 s1
DOPRAJME KAŽDÉMU NARODIŤ SA
"Od 25. marca 2016 povzbudzovaní príkladom veľkých predkov, chceme radostne a odhodlane pokračovať na ceste k nastoleniu veľkého dňa, keď v našej vlasti bude uznané a chránené právo na život pre každého - od počatia po prirodzenú smrť..." - hovoria iniciátori myšlienky 9 mesiacov za život. Všetci sme pozvaní zachraňovať životy nevinných, ohrozených potratmi. Svätý Ján Pavol II. vyzýval celý svet na modlitbovú mobilizáciu za záchranu života od počatia až po prirodzenú smrť. Každý sa môže zapojiť sebe vlastným spôsobom. Viac...
9mesiacov_plagat2017_aaa.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0012.jpg
NONSTOP ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
V stredu 15.3.2017 sa v školskej kaplnke v Novom Meste n/V začal tretí ročník súvislého čítania a počúvania Biblie s názvom Biblia dňom i nocou. Toto podujatie organizuje Rada Spojenej školy sv. Jozefa  s nasledovnými úmyslami: ako prejav úcty a vďačnosti za všetky milosti získané na príhovor sv. Jozefa patróna a ochrancu školy, ako prosba o dary Ducha Svätého pre zamestnancov, žiakov školy, za prehĺbenie viery pre obyvateľov Nového Mesta n/V a na osobný úmysel lektora. Nonstop čítanie bude ukončené na sviatok sv. Jozefa 19.3.2017. Správa  na tk.kbs.sk a v TV Lux.
r1 s1r1 s1
STRETNUTIE S FADY - IRACKÝM KRESŤANOM
DRPG v Novom Meste nad Váhom mala dňa 13.3.2017 jedinečnú príležitosť stretnúť sa s Fady - irackým kresťanom a diskutovať s ním o dôvodoch vojnovej situácie na Ninivskej pláni. Fady so svojou rodinou žije v Nitre. Žil v Karakoši v kresťanskej komunite neďaleko Mosulu, odkiaľ stovky tisíc z nich museli opustiť svoje domovy a stali sa utečencami vo vlastnej krajine. Fady hovoril aj o svojej skúsenosti v utečeneckom tábore v Erbile, ale aj o svojej nádeji do budúcnosti. Diskusia s Fady hlboko zapôsobila na všetkých. Dalo sa to zistiť z množstva otázok, ktoré by boli dávali Fadymu, keby nebola pokročilá hodina. Veríme, že Fady a všetci jeho krajania budú mať množstvo príležitostí viesť pokojný život či už na Slovensku, alebo vo svojej rodnej krajine. Foto...
dsc_0020.jpg
r1 s1r1 s1
dscn9049.jpg
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

 
Farebné karnevalové masky rozveselili sobotňajšie stretko 25.2.2017 v beckovskom  NODAMe. Detské tváričky sa rozšírili o veselé úsmevy. Fašiangový karneval dal novú príležitosť fantázii a dobrej nálade malým i veľkým. Zábavný program a domáci koktail dodali karnevalu tú správnu fašiangovú "príchuť". Foto...
 
r1 s1r1 s1
JEŽIŠ ČAKAL TAK DLHO
 
Prinášame Vám svedectvo sr. Klarissy z Auerbachu z Bavorskej provincie: "Stále viac si uvedomujem, aký veľký dar je to, keď je človek už od detstva vychovávaný v kresťanskej viere. Spolu s mojimi ôsmimi súrodencami som smela prežiť šťastné detstvo a mladosť v krásnom prostredí Allgäu. Keď v roku 2005 vstúpila moja najstaršia sestra do kláštora, častejšie som si kládla otázku, či by to nemohla byť aj moja cesta. Po ukončení vzdelania som ako zdravotná sestra pracovala niekoľko rokov vo svojom vysnívanom povolaní, kde som mohla slúžiť iným. Stále viac rástla vo mne túžba zasvätiť svoj život úplne Bohu. Zároveň som si vedela predstaviť, ako by som si založila rodinu. Ale v hĺbke srdca som vedela, že pre mňa bude šťastím iba to, čo chce Boh. A tak som sa začala v modlitbe pýtať na jeho vôľu. Svoj život som úplne zverila Panne Márii, ktorá ma odvtedy tiež viditeľne vedie. ..." Celý text   
10999436_799814756750364_3260738295190690565_n.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0127.jpg
BOH MEDZI NAMI (DIEVČATAMI)

V dňoch 24.-26.2.2017 sa v ZŠ Beňadovo uskutočnila duchovná obnova stredoškoláčiek z Beňadova a z Mútneho pod vedením sestier Xavery, Kataríny a Miriam. Otvorená, spontánna a radostná atmosféra vládla počas zamyslení nad listom sv. otca Františka pre mladých, prednášky, Lectio divina a aj počas chvíľ tvorivej relaxácie. Svoje farníčky na duchovnej obnove navštívil aj p. kaplán vdp. R. Saniga, ktorý dievčatá vyzval k spolupráci pri práci s deťmi. Duchovná zrelosť dievčat sa prejavila počas nádhernej adorácie formou chvál, ktorú si pripravili a viedli samy. Foto...
r1 s1r1 s1
AKO MÚDRO KONÁ BOH 
 
Dňa 20.2.2017 sa v Jablonovom zišli spolupracovníčky DRPG. Sr. Alojzia, ktorá vedie tieto stretnutia, pozvala aj spolusestry z Beckova, aby v tomto spoločenstve slávili Eucharistiu. Hlavným celebrantom bol miestny pán farár F. Cvacho. Po nej si sprítomnili život a dielo sv. P. Fouriera zakladateľa rehole Kanonisiek svätého Augustína prostredníctvom dokumentárneho filmu. S požehnaním pána farára sme sa vrátili domov. 
dscn9029.jpg
r1 s1r1 s1
stretnutiemladsichsestier2017(1).jpg
  STRETNUTIE SESTIER NA ORAVE
10.-12.2.2017 víkendovka mladších sestier so sr. provinciálkou Metodou na Orave bola dlho očakávaným stretnutím. Náplňou stretnutia bolo sesterské spoločenstvo, práca nad dokumentami sv. otca Františka a samozrejme rekreačné a zábavné chvíle. Sr. Ladislava svojou chutnou kuchyňou prispela k dobrej atmosfére plnou mierou. Nedala sa zahanbiť ani zasnežená Orava a pohostinnosť príbuzných sestier.